אורה קורן
השקת צינור הגז הטבעי לירושלים
השקת צינור הגז הטבעי לירושליםצילום: שי שבירו
אורה קורן

על סדר היום