דו"ח המבקר |

האוצר נכשל בטיפול בסיום הזיכיון של קצא"א

המבקר מתח ביקורת על התנהלותם של רשות החברות ושל מנכ"ל האוצר בעניין ■ בנוסף ציין את משרד האנרגיה שלא יידע גורמים רלוונטים במשק - בהם תש''ן - לגבי תזכיר החוק בנושא ■ לגבי רשות ההגבלים קבע כי "ספק אם בחנה לעומק את הכשלים התחרותיים בענף תשתיות הדלק"

אורה קורן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
מתקן קצא"א באילת
מתקן קצא"א באילתצילום: שלומי דעי
אורה קורן

מבקר המדינה מתח ביקורת בעיקר על משרד האוצר, אך גם על משרד האנרגיה, רשות החברות הממשלתיות ורשות ההגבלים העסקיים בנושא טיפולם בסיום הזכיון של חברת קו צינורות הנפט אילת אשקלון (קצא''א) בפברואר 2017. "דרך הפעולה של משרד האוצר לגבי ההיערכות לקראת תום הזיכיון, קבלת ההחלטות בעניין זה והסדרת מעמד נכסי הזיכיון לא הייתה תקינה ולא הבטיחה את מירב התועלת למשק המדינה", קבע המבקר.

חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ (להלן - קצא"א) היא חברה פרטית. לפי חוק זיכיון צינור הנפט, התשכ"ח-1968, הייתה קצא"א בעלת זיכיון משנה לעסוק בנפט, וכפופה לאסדרה על ידי שר האוצר - הממונה על ביצוע החוק. הזיכיון, שהסתיים בסוף פברואר 2017, כלל בין השאר היתרים, זכויות ורישיונות הקשורים להקמתם, הפעלתם ותחזוקתם של קווי צינור הנפט, וכן פטור ממסים ומהיטלים.

מבקר המדינה בדק את התהליך שהוביל להחלטת הממשלה על הקמת חברה מקבילה שתיקרא קו צינור הנפט אירופה אסיה (קצא''א), שתקבל לידיה את נכסי קצא''א. לדבריו, היה מקום לבחון את פיצול הפעילויות של החברה כדי להגביר את התחרות במשק בתחום תשתיות הדלקים, כיוון שקצא''א היא חברה ריכוזית בענף - אולם זה לא התבצע.

הטיפול בסוגיית סיום הזכיון עבר בין כמה רגולטורים בשנים הרלוונטיות. מיוני 2011 שימשה החשבת הכללית באותה עת, רואת החשבון מיכל עבאדי-בויאנג'ו, נציגת שר האוצר לביצוע חוק הזיכיון (להלן – הנציג). בתחילת נובמבר 2013 מסרה החשכ"לית, בהסכמת שר האוצר דאז יאיר לפיד, את סמכויותיה כנציג לאורי יוגב, מנהל רשות החברות הממשלתיות. בספטמבר 2015 מינה שר האוצר משה כחלון  את מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד לנציגו לעניין ההיערכות לתום הזיכיון של קצא"א.

מבקר המדינה העיר ליוגב ולבאב''ד, כנציגיו של שר האוצר בשנים 2015-2013, כי בשל הימנעותם מלהגיש המלצות לשרים בעניין היערכות המדינה והמשק לתום תקופות הזיכיון, נפגעה יכולתם של השרים לפיד וכחלון לקבל מוקדם ככל הניתן החלטות מושכלות לגבי הטיפול בנכסי הזיכיון לאחר פקיעתו.

עוד ציין המבקר, כי משרד האוצר הכין בספטמבר 2016 הצעת חוק בנושא "תשתיות להולכה ולאחסון של נפט". בסוף אוקטובר 2016 אישרה הממשלה את העברתה של הצעת החוק לחקיקה בכנסת. אולם, הליקויים בהכנת הצעת החוק לקראת העברתה לחקיקה בכנסת פגעו במידה ניכרת בהליך התקין של קבלת ההחלטות של הממשלה בנוגע להצעת החוק.

בין הליקויים ציין המבקר כי מנכ"ל האוצר הכתיב לצוות בין-משרדי שהוקם במטרה לקדם פתרון לתום תקופת הזיכיון, גיבוש של הזיכיון המעודכן במתכונת של "חברה אחודה", ובכך מנע מהצוות לבחון חלופות אחרות העשויות להועיל יותר למשק.

בנוסף, משרד האוצר לא העביר לרשות ההגבלים העסקיים - גוף המופקד על שמירת התחרות במשק - את תזכיר הצעת החוק, על מנת לקבל את הערותיה. רשות ההגבלים העסקיים נחשפה לתזכיר רק לאחר שהועלה לאתר הממשלה, ואין לה מסמכים המעידים על בחינות שביצעה לגבי השפעתו בהיבטים של תחרות. המבקר העיר כי "בהיעדר מסמכים יש ספק אם הרשות בחנה לעומק את הכשלים התחרותיים שנבעו מהיות קצא"א חברה אחודה הדומיננטית במקטעי פעילות שונים בענף תשתיות הדלק, את השפעות תזכיר הצעת החוק על הריכוזיות בענף ואת התועלת של התזכיר למשק".

עוד ציין המבקר כי משרד האוצר לא דן בהסתייגויות משרד האנרגיה לגבי תזכיר הצעת החוק, ואף לא יידע את ועדת השרים והממשלה בעניינן. לגבי משרד האנרגיה ציין, כי הוא לא יידע את מזכירות הממשלה בעניין הסתייגויותיו לפני דיון ועדת השרים באישור הצעת החוק שהתקיים בתחילת אוקטובר 2016.

המבקר הוסיף כי משרדי האוצר והאנרגיה לא הפנו את תשומת הלב של הגורמים הרלוונטיים במשק הדלק, לרבות חברת תש"ן הממשלתית, לתזכיר הצעת חוק מהותית זו.

"דרך הפעולה של משרד האוצר לגבי ההיערכות לקראת תום הזיכיון, קבלת ההחלטות בעניין זה והסדרת מעמד נכסי הזיכיון לא הייתה תקינה ולא הבטיחה את מירב התועלת למשק המדינה", אמר המבקר. "על הממשלה, ובעיקר על שר האוצר, לתקן את הליקויים שצוינו בדוח זה ולהשלים את הסדרת הפעילות בנכסי הזיכיון, באופן שיביא את מירב התועלת למשק ולאזרחי המדינה", הוסיף.

ממשרד האוצר נמסר בתגובה, כי "במהלך השנים נערכה עבודת מטה יסודית, ומנכ"ל משרד האוצר הקים צוות ובו נציגים בכירים מכלל משרדי הממשלה הנוגעים לעניין. מכיוון שעבודת המטה העלתה שאין כל טעם בפיצול מקטעי הפעילות, הוחלט שהצוות יתייחס למתכונת של 'פעילות אחודה'. האמירה כי מנכ"ל משרד האוצר מנע מהצוות לבחון חלופות אחרות משוללת כל בסיס ואינה עולה בקנה אחד עם ההמלצות המקצועיות של אגפי המשרד. ראייה להיערכות המוצלחת של המדינה לתום הזיכיון היא העובדה שהחוק שמסדיר את הנושא אושר לפני תום הזיכיון ואף החברה החדשה שתקבל לידיה את הפעילות הוקמה בהצלחה במועד.

"הערות משרד האנרגיה לתזכיר החוק נשקלו בכובד ראש על ידי משרד האוצר, ולראיה התזכיר שונה בעקבות הערות משרד האנרגיה, כמו גם הערות משרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה. הערות משרד האנרגיה כמו גם יתר המשרדים בנוגע לתזכיר החוק פורטו בהרחבה במצע הכתוב שנשלח לוועדת השרים כמקובל, שעמד בפני השרים באופן גלוי ומלא. באשר להסתייגות משרד האנרגיה בנוגע לסמכות שר האנרגיה, הרי שהנושא נפתר בשיח בין מנכ"ל משרד האוצר ומנכ"ל משרד האנרגיה דאז עוד לפני הדיון בוועדה ועל כן לא היה צורך להציג הסתייגות זו בדיון. הניסיון להטיל דופי בדבריו של המנכ"ל בדיון ועדת השרים מקומם וחוטא לאמת.

באשר להפצת התזכיר לרשות להגבלים עסקיים ולגורמים שונים במשק הדלק וביניהם תש"ן, הרי שתזכיר החוק הופץ כמקובל באתר 'קשרי ממשל' לצורך קבלת הערות. בניגוד לנטען, לא הייתה כוונה להחיל את הוראות החוק על תש"ן. יובהר כי החוק נועד להתמודד עם תום הזיכיון של קצא"א ולא להסדיר את משק הדלק כולו אשר בתוכו נכללת תש"ן, נושא אשר נמצא בסמכות שר האנרגיה. עוד יצוין, כי כל שלבי עבודת הצוות המקצועי ותהליך החקיקה נעשו בתיאום מלא עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מר אבי ליכט אשר היה חבר בצוות, הנחה ותיאם את הפתרון המוצע לפרטי פרטים".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker