אבי בר-אלי
אבי בר-אלי
התחנה התרמו-סולארית באשלים
התחנה התרמו-סולארית באשליםצילום: אלבטרוס צילומי או
אבי בר-אלי
אבי בר-אלי