אורן דורי
אבי בר-אלי
פועלים של מע"צ בעבודות בכביש 90
פועלים של מע"צ בעבודות בכביש 90
אורן דורי
אבי בר-אלי