לא ייאמן: מונופול הגז מזהיר את שופטי העליון מביטול מתווה הגז

חברות הגז לשופטים: "אין מדובר חלילה באיום. קיים חשש ממשי כי לא ניתן יהיה ליישם את המתווה"

אבי בר-אלי
אבי בר-אלי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
תשובה
יצחק תשובה צילום: Ahikam Seri / Bloomberg

חודש לאחר פסיקתו הדרמטית של בית המשפט המחוזי מרכז, שלפיה מחיר הגז הטבעי בישראל יחזור להתדיינות בין כותלי בית משפט במסגרת בקשה לתובענה ייצוגית - פותח מונופול הגז במערכה משפטית מחודשת, ומבקש להפוך את הפסיקה על פיה.

במסגרת בקשה דחופה שהגישו השותפות במאגר הגז תמר ביום חמישי לבית המשפט העליון, הן מזהירות כי התערבות בית המשפט במחיר הגז שהן גובות במשק מקימה "חשש" לביטול מתווה הגז, שעליו חתמו מול הממשלה רק במאי האחרון.

מחיר הגז זינק
המחיר הממוצע של הגז שנמכר מהמאגרים של נובל אנרג'י ודלק
)תמר ומארי )

"ייאמר ברורות: אם תתממש האפשרות שפתח בית המשפט ותבוטל אסדרת המחירים שבמתווה הגז, כך שבמקומה ייכון פיקוח מחירים אלטרנטיבי שהתובעים מבקשים לכפות על המשק - קיים חשש ממשי כי לא ניתן יהיה ליישם את מתווה הגז, והוא יתבטל הלכה למעשה, על כרעיו ועל קרבו", נכתב בפניית החברות לעליון.

"ויודגש, אין מדובר בהערכה, סברה או חלילה באיום של המבקשות. כחוט השני שזור בפסק הדין בבג"ץ על מתווה הגז העיקרון שלפיו לא ניתן להפריד את מתווה הגז לרכיביו השונים או לשמוט רכיב מרכיבי המתווה, שכן המתווה הוא הסדר כולל והוליסטי לסוגיה... שנדבכיה קשורים זה בזה תוך איזון עדין ביניהם", נטען עוד.

אמירה זו של חברות מונופול הגז מטרידה לכשעצמה, אך נושאת במשמעות נוספת לנוכח ההשתהות היחסית של נובל אנרג'י בקבלת החלטת השקעה סופית במאגר לווייתן (FID). ואמנם, בפנייתן לבית המשפט ביקשו חברות הגז לקיים "בירור מהיר", כלשונן, תוך שהן מנמקות זאת ב"השלכתה המהותית של החלטת בית המשפט המחוזי על יישום מתווה הגז ועל משק האנרגיה בישראל".

"התערבות תסכל ביטחון אנרגטי"

אביחי מנדלבליט
אביחי מנדלבליטצילום: מוטי מילרוד

ארבע השותפות במאגר הגז תמר - נובל אנרג'י, דלק, ישראמקו ודור גז - מבקשות מבית המשפט העליון לערער על החלטתה של שופטת המחוזי מרכז, אסתר שטמר, שלפיה יש לדון בבקשת תובענה ייצוגית שהוגשה נגדן בגין הפקעה לכאורה של מחיר הגז, בין היתר בגין התקופה שלפני החתימה על מתווה הגז.

את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית הגישו עוה"ד גלעד ברנע ויצחק יערי ביוני 2014, לפני גיבוש המתווה. לטענתם, השותפות ניצלו את מעמדן המונופוליסטי כדי למכור לחברת החשמל גז ב"מחיר כפול ממחירו ההוגן" - תוך הפרה לכאורה של חוק ההגבלים. התובעים ביקשו לפצות את ציבור צרכני החשמל בעלות העודפת של מחיר הגז - 2.5 מיליארד שקל בשנה - ובקשת התובענה אף זכתה לסיוע הקרן למימון תובענות ייצוגיות במשרד המשפטים.

חברות הגז ביקשו לפסול את הגשת הבקשה על הסף. לטענתן, עצם בדיון בבקשה סותר את הוראות מתווה הגז, ובכך סותר גם את החלטת בג"ץ לאשרו. לעמדה זו הצטרף במפתיע גם היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אביחי מנדלבליט.

ואולם השופטת שטמר דחתה את בקשת חברות הגז ופרקליטות המדינה לפסול את הייצוגית על הסף, ואף חייבה את החברות בהוצאות בסך 15 אלף שקל. 

פסיקה זו הביאה את החברות למהר בבקשת ערעור תקיפה לעליון. לטענתן, לא ניתן לנתק את הדיון בשאלת מחיר הגז בעבר מהמתווה כולו - היות ש"פרקיו השונים של מתווה הגז קשורים זה בזה" ומאוגדים כעסקת חבילה. בבקשתן נכתב: "טול נדבך אחד מן המתווה, ושמטת את היסוד למתווה כולו. התערבות ברכיב אחד מרכיבי המתווה, כפי שמבוקש לעשות בתובענה, תסכל את מטרות המתווה, ובהן הבטחת ביטחון אנרגטי למדינת ישראל, עידוד השקעות וחיפושים, קידום התחרות במשק הגז והבטחת היתירות במשק הגז".

אסדת גז של מאגר תמר
אסדת גז של מאגר תמרצילום: תומר אפלבאום

"אישור התובענה - אבסורד של ממש"

בפסיקתה הדרמטית מלפני חודש, קבעה השופטת שטמר כי פסק הדין שניתן על ידי שופטי בג"ץ בעתירות נגד מתווה הגז אינו דן ישירות במחיר הגז, וכי בהחלטת השופטים שם אין קביעה פוזיטיבית באשר להוגנות מחיר הגז במשק. משכך, פסקה כי אין כל מניעה לדון בשאלה אם הופקע מחיר הגז על ידי המונופול.

"בג"ץ לא מצא כי מתווה הגז במלואו אינו סביר בצורה קיצונית... (אך) אין הקביעה מונעת בחינת עוולה בנזיקין. קל וחומר שלא תמנע מראש דיון בעוולה נטענת אחרת, שאינה מבקשת ללמוד סבירות - כי אם הוגנות המחיר", כתבה השופטת בהחלטתה.

עו"ד יצחק יערי
עו"ד יצחק יעריצילום: יח"צ

לקביעת השופטת, הפטור שהוענק לחברות מונופול הגז לפי סעיף 52 לחוק ההגבלים, לא החריג אותן מסעיף 29א' לחוק ההגבלים (ניצול מעמד מונופוליסטי לרעה) - וודאי שלא העניק לה חסינות מתוקף סעיף 6 לפקודת הנזיקין (מעשה לפי חיקוק).

עוד קבעה השופטת כי המדינה עצמה לא טענה בדיונים כי מחיר הגז כיום הוגן, וכי לא הובאה בפניה כל ראיה שלפיה דיון בבקשת הייצוגית יביא לקריסת מתווה הגז.

"בהתנגשות שבין מתווה הגז החשוב מאין כמוהו וקביעת המחיר כפי שנקבע, לבין הגנה על צרכני החשמל בישראל, ייתכן שבסופו של יום יעמוד מתווה הגז במבחני ההשוואה וההוגנות שיותאמו. אם כך יהיה, התובענה תידחה לגופה", כתבה השופטת שטמר. היא הוסיפה כי עד אז, "פסק הדין בבג"ץ מתווה הגז לא סתם את הגולל על הבקשה לאישור תובענה ייצוגית".

בבקשת הערעור, שעליה חתומה סוללת עורכי הדין של שותפות תמר, ובראשם עוה"ד צבי אגמון, רובי בכר ורועי בלכר, נטען כי הגשת התובענה הייצוגית אינה אלא ניסיון מתחכם לעקוף את דחיית העתירות שהוגשו לבג"ץ נגד המתווה: "בכל הכבוד, אנו סבורים כי ביצוע תקיפה עקיפה, במסגרת תובענה ייצוגית, של החלטת אסדרה שנתקפה ללא הצלחה בתקיפה ישירה בעתירה לבג"ץ, כלל אינו אפשרי וחורג חריגה מובהקת מתכליותיה של התובענה הייצוגית".

עו"ד גלעד ברנע
עו"ד גלעד ברנעצילום: אליהו הרשקוביץ

לטענתם, במסגרת מתווה הגז נקבע הלכה למעשה פיקוח על מחיר הגז, שכן סוכם כי לא יהיה כל שינוי במחירי הגז בחוזים הקיימים במשק, לרבות זה שנחתם מול חברת החשמל, ואף נקבעו מחירי מקסימום עבור חוזים עתידיים. לפיכך, טוענות חברות הגז, מסכים בית המשפט לשים עצמו בנעלי הרגולטורים: "בתובענה מבוקש כי בית המשפט ישמש כמְאַסְדֵּר של מחיר הגז בישראל, יקבע באופן פוזיטיבי את מחירו המירבי, יוציא מלפניו צו קבוע שיאסור, מעתה ועד עולם, למכור גז טבעי בישראל במחיר העולה על 2.34 דולרים ליחידת חום, יקבע כי גביית מחיר גבוה יותר עבור גז טבעי מהווה ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי ויורה על פיצוי כספי לתקופת העבר", נכתב.

"בכל הכבוד, אנו סבורים כי תוצאה זו, שלפיה בית המשפט יקבע כי יש לבטל את אסדרת המחירים שקבעה המדינה ושאושרה בבג"ץ, ויכפה תחתיה על המשק כולו מחיר מרבי לגז - בשיעור שהתובע הציג בחוות דעת פרטית מטעמו - הינה אבסורד של ממש", סיכמו חברות הגז.

תגיות:

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker