זרועות ארוכות: מה עשה מנכ"ל צים בדיון הסגור על הרפורמה בחשמל?

מנכ"ל האוצר הזמין את הבוס שלו לשעבר בצים, רפי דניאלי, כדי לייעץ לצוות המו"מ הממשלתי ■ לבעלי צים, קבוצת החברה לישראל, אינטרס מובהק ברפורמה - אך דניאלי לא הוחתם על הסדר חשאיות או ניגוד עניינים ■ האוצר: "דניאלי הגיע לתרום מניסיונו בהתנדבות"

אבי בר-אלי
אבי בר-אלי

המשא ומתן המתחדש בין משרדי הממשלה לבין חברת החשמל ועובדיה, על יישום הרפורמה במשק החשמל, מספק תקרית מפתיעה ראשונה. זאת, לאחר שבישיבה פנימית שקיים אתמול צוות המשא ומתן הממשלתי לקידום הרפורמה, בראשות מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד, נטל חלק גם רפי דניאלי, מנכ"ל חברת הספנות צים, מקבוצת החברה לישראל.

השתתפותו של דניאלי כיועץ בישיבה סגורה ורגישה של משרדי הממשלה, הנוגעת לאסטרטגיה הממשלתית בנוגע חברת החשמל ולמשא ומתן מול מונופול החשמל, מעוררת פליאה משני טעמים עיקריים. האחד נעוץ בכך שבאב"ד כיהן עד לפני ארבע שנים כמנהל אזור המזרח התיכון בצים - תחת דניאלי. השני נוגע לעניין המובהק של קבוצת החברה לישראל במשק החשמל ובתוצרי הרפורמה - מאחר שהחברה בת שלה, IPC, נחשבת לאחת השחקניות הבולטות בשוק החשמל הפרטי, מפעילה את תחנת הכוח הפרטית הראשונה שהוקמה בישראל (רמת חובב) ומתעתדת להקים בקרוב תחנת כוח שנייה בחדרה.

רפי דניאלי
רפי דניאליצילום: רמי שלוש

האוצר לא חתם מול דניאלי על הסכם תקשרות רשמי, שכן זה מכהן עדיין כמנכ"ל צים (ומצוי ערב פרישה מהתפקיד). כך, דניאלי לא הוחתם על הסכם חשאיות או על הסדר ניגוד עניינים כלשהו. בדיון הסגור נכחה סגנית היועץ המשפטי של האוצר, עו"ד אפרת פרוקצ'יה.

בתגובה לביקורת על הבחירה בדניאלי אמר אתמול מקור בממשלה: "אין עוד אדם בעל ניסיון כזה בהסדרי חוב מול גורמים מוסדיים בחו"ל, ובהיקפים של מיליאדי דולרים. צריך לברך על כך שיש מי שמוכן לבוא ולסייע לממשלה בבחינה של מהלך לאומי מורכב ורגיש שכזה".

משרד האוצר מסר בתגובה כי "המשרד רואה בחיוב התייעצות עם מומחים. כמי שהוביל את הסדרי החוב הגדולים בישראל - הוזמן דניאלי לתרום מניסיונו הרחב באופן חד־פעמי, לגורמי הממשלה, בנוגע למצבה הפיננסי של חברת החשמל. דניאלי אינו מועסק על ידי המשרד, ומובן שאינו מקבל כל תשלום עבור השתתפותו במפגש החד־פעמי. דניאלי עשה זאת על חשבון זמנו הפנוי ומתוך רצון טוב לסייע למדינה בתהליך".

שי באב"ד
שי באב"ד, מנכ"ל משרד האוצרצילום: אייל טואג

זהו המקרה השני שבו מורמת גבה לנוכח אופן ניהול המשא ומתן הממשלתי על הרפורמה. ביקורת נוספת הוטחה באחרונה בבאב"ד על כך שנפגש בחשאי עם יו"ר ועד העובדים בחברת החשמל, דוד (מיקו) צרפתי, ועם יו"ר הסתדרות העובדים, אבי ניסנקורן, כדי לדון עמם במתווה המשא ומתן המתחדש על הרפורמה. זאת, בפגישה בשש עיניים, שלא נוהלה במסגרת צוות המשא ומתן הבין־משרדי הרשמי - אף שראשי הצוות עודכנו בתוכנה.

בפגישת השלושה לא נוהל משא ומתן מחייב כלשהו. עם זאת יש להזכיר כי רק לפני חצי שנה פירסם מבקר המדינה דו"ח חריף על ניהול הסבב הקודם של המשא ומתן לרפורמה במשק החשמל, תחת ועדת יוגב. בין היתר, מתח המבקר ביקורת קשה על היעדר ליווי מוסדר של משרדי הממשלה בידי יועצים מקצועיים, על ניגודי עניינים לכאורה בוועדה וכן על כך שמנהל רשות החברות הממשלתיות, אורי יוגב, ניהל ערוץ שיחות אישי ועוקף ועדה מול ועד חברת החשמל וההסתדרות.

הוצאת תחנות כוח תגרור הסדר חוב?

הפגישה הפנימית שנערכה אתמול בין צוות המשא ומתן הממשלתי הקדימה פגישה שקיים הצוות עם הנהלת חברת החשמל. באופן מפתיע, ניצבת כיום דווקא הנהלת החברה בחזית נגד יישום הרפורמה המתוכננת. זאת, בעוד ועד העובדים ממתין בשלב זה להצגת תוכנית רפורמה מפורטת על ידי משרדי הממשלה - ומסתפק בהעלאת דרישות שכר, העסקה ואיתנות פיננסית.

בפגישה הראשונה שקיים לפני שבועיים צוות המשא ומתן מול הנהלת החברה ועובדיה, הביע דווקא מנכ"ל החברה, עופר בלוך, התנגדות למתווה הרפורמה החדש. לטענתו, הוצאת חברת החשמל ממקטע ייצור החשמל, והותרתה כמונופול בהולכת החשמל ובחלוקתו, יביאו לקריסתה הפיננסית של החברה. זאת, מכיוון שהחברה תחסר לכאורה את התזרים הנדרש למימון פעילותה השוטף ולהחזר חובותיה.

סמנכ"ל הכספים של חברת החשמל, אבי דויטשמן (אף הוא יוצא קבוצת החברה לישראל), הביע בדיון חשש כי כל שינוי מבני בחברה, שיהיה כרוך בהוצאת תחנות כוח מחזקתה, עלול לגרור התנגדות מצד בעלי החוב של החברה, ומשכך המהלך ידרוש ניהול משא ומתן מולם. בשלב זה בדיון הפתיע באב"ד כשהעיר כי המדינה לא חוששת מהסדר חוב, וכי במידת הצורך תבוא בדין ודברים גם מול בעלי החוב. מכאן, ככל הנראה, נולדה ההיוועצות שביקש באב"ד לקיים עם דניאלי - לאחר שזה הוביל את הסדרי החוב שעליהם חתמה צים בשנים האחרונות.

סייגים נוספים שהושמעו בדיון נגעו לקשיים בניהול חברת החשמל בתקופת הביניים שעד ליישום הרפורמה. זאת, בין היתר, מחשש לבריחת כוח אדם, תחזוקת חסר של התחנות הנמכרות, וכן היעדר פתרון לסוייה המורכבת של פיצול חוזה הגז שעליו חתומה החברה מול מונופול תמר.

הנהלת חברת החשמל מתנגדת לרפורמה

מתווה הרפורמה החדש שהציגה הממשלה לחברת החשמל ולעובדים נשען על זה שגובש לפני שנה באגף תקציבים באוצר. זאת, כלקח מהביקורת הקשה שהוטחה ברפורמה המרוככת שקידמה ועדת יוגב ("רפורמת השקשוקה"). לפיכך, המתווה החדש מציג שינוי מבני עמוק יותר בחברת החשמל שנועד לשבור את המונופול האנכי שלה בשלושת מקטעי הפעילות: ייצור, הולכה וחלוקה - ולפתור את ניגוד העניינים המובנה.
המתווה נשען על שש רגליים שתוארו בשלב זה ברמה כללית בלבד: הוצאות מקטע ייצור החשמל מחברת החשמל על ידי מכירת תחנות כוח בגז, ותיאגוד תחנות הכוח הפחמיות בחברה אחות (בלי שצוין לו"ז). זאת, תחת מגבלת נתח שוק של עד 20% לכל ספק חשמל עתידי; הותרת המונופול הטבעי של חברת החשמל בניהול מערכת החשמל, הולכתו וחלוקתו; הפרדה פנימית בין מקטעי הפעילות השונים של החברה (ללא הגדרה מפורשת בשלב זה, אם מדובר במרכזי רווח או בחברות בנות); וכן הכנסת תחרות הדרגתית במקטע אספקת החשמל (ללא ציון שיעורה).

שני העקרונות האחרונים לרפורמה נוגעים בתנאים ליישומה. האחד, קובע כי התשלום לעובדים בעבור הרפורמה ייעשה רק כנגד עמידה באבני דרך בהוצאת הייצור, ולא מראש. זאת, חרף שרירותיות התשלום תמורת שינוי מבני, לרבות עבור עובדים שנותרים במשרתם.

העיקרון השני ברפורמה מחייב יישום תוכנית הבראה ופרישה משמעותית של עובדים, ללא ציון מספרם. זאת, אף שמשמעות התוכנית המוצעת עשויה להיות פרישה של 5,000 עובדים, רובם מחטיבות הייצור והפרויקטים.

עקרונות המתווה שהוצגו על ידי הממשלה לא כללו בשלב זה התייחסות פרטנית לדרישות המקדמיות שהעלה ועד חברת החשמל, ובראשן הבטחת רשת ביטחון תעסוקתית והגדלת בסיס השכר הפנסיוני - שמשמעותן הוספת נטל של מיליארדי שקלים על מאזן החברה. פגישה נוספת שקיימו הצדדים לפני שבועיים הסתיימה ללא הסכמה. בעוד הצוות הממשלתי הציע לכונן צוותי עבודה משותפים שיבחנו את ההיתכנות להוצאת הייצור מהחברה, הנהלת החברה והוועד התנגדו לכך, בטענה שיש לבחון קודם את החלופות להוצאת הייצור.

משכך, סוכם כי צוות המשא ומתן הממשלתי ייפגש פעם נוספת מול הנהלת חברת החשמל בלבד, פגישה שנערכה אתמול. היום ומחר צפוי הצוות לקיים פגישות נוספות עם ועד העובדים.

תגיות:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker