תשובה יישאר רק עם מאגר לווייתן; 
נובל לא תוכל לשווק ממנו גז לישראל

פגישת הרגולטורים בנושא מונופול הגז הסתיימה אתמול בשלוש הבנות: דלק תמכור אחזקותיה במאגר תמר ותחויב יחד עם נובל אנרג'י למכור גם את מאגרי כריש ותנין ■ אם נובל תישאר בתמר, היא תחויב להעביר את מכסת הגז שלה מלווייתן למשווק אחר ■ היום ייפתח השימוע לחברות הגז

אבי בר-אלי
אבי בר-אלי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
אבי בר-אלי
אבי בר-אלי

צמרת הרגולציה הישראלית התכנסה אתמול במשרד האוצר, לפגישת תיאום עמדות לפני פתיחתו היום של הליך השימוע לחברות מונופול הגז - דלק ונובל אנרג'י - בפני הממונה על ההגבלים העסקיים, דיויד גילה. בסיום הפגישה נרשמה התקרבות בין עמדות הרגולטורים בנוגע לצעדי האכיפה הנדרשים כלפי המונופול ולשינוי המבני הנדרש בשוק הגז הטבעי.

הצדדים עדיין לא הגיעו למתווה סופי שיוצג לחברות הגז כדרישת מדינה אחידה - אך למעט משרד האנרגיה, נדמה כי המחלוקות המקצועיות בין הרגולטורים בנות יישוב, בכפוף להליך למידה שעדיין נדרש לפני שיגובש פתרון מומלץ לכשלי השוק.

לפי המסתמן אתמול, גילה, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' יוג'ין קנדל, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, אמיר לוי, והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אבי ליכט, הגיעו לשלוש הסכמות עקרוניות מרכזיות. האחת: קבוצת דלק של יצחק תשובה תידרש למכור את כלל אחזקותיה במאגר תמר (31.25%). השנייה: לא תותר עוד בעלות צולבת של דלק ונובל אנרג'י במאגרי לווייתן, כריש ותנין. כלומר, כל הסדר תחרותי בשוק הגז יחייב את דלק ונובל אנרג'י למכור גם את אחזקותיהן במאגרים כריש ותנין.

כפי שפורסם באחרונה, הסכים תשובה, באופן לא רשמי, למכור את אחזקותיו בתמר בתמורה להישארותו בלווייתן. אלא שבה בעת, הוא התנה הסכמה זו בהמשך אחזקתו במאגרים הקטנים יחסית כריש ותנין, שכמות הגז בהם - לפי הערכות כ-70 מיליארד מ"ק - קרובה לנתח הגז שייאבד במאגר תמר (100-90 מיליארד מ"ק).

שר האנרגיה סילבן שלום (מימין) עם יצחק תשובהצילום: משה בנימין

בממשלה הבהירו אתמול כי ברור מעל לכל ספק כי מאגרי כריש ותנין יימכרו לשחקן חדש בשוק הגז - ודאי לאחר שמכירה כזאת עמדה בבסיס ההסדר המתון יחסית שעליו סיכמו החברות מול גילה. לפיכך תיוותר דלק שותפה במאגר לווייתן בלבד, שבו היא מחזיקה ב–45% מהזכויות.

ההסכמה העקרונית השלישית היא הצמצום הנדרש בחשיפת נובל אנרג'י לשוק הגז המקומי. זאת, בין אם על ידי חיובה של נובל למכור גם כן את אחזקותיה בתמר - ובין אם על ידי איסור מוחלט או חלקי על שיווק מכסת הגז שלה בשוק המקומי. ההתלבטות נגזרת מהיות נובל מפעילת קידוחי תמר ולווייתן - ומהקושי העתידי הנטען, לכאורה, לאתר מפעיל חלופי שייכנס בנעליה.

החלופה של חיוב נובל למכור אחזקותיה בתמר (36%) ולהעביר את מושכות ההפעלה לשחקן חדש מועדפת על ידי הרגולטורים על פני חיוב נובל במכירת אחזקתה בלווייתן. ואולם הוצאת נובל מתפעול המאגר מותנית בהיענות מצד מפעילים זרים בעלי שיעור קומה להיכנס בנעליה. זאת, אף שברור כי יהיה קשה לאתר מפעיל כזה בהיעדר החלטה מנדטורית חלוטה מצד המדינה.

הותרת מפעיל קידוחים ללא אחזקות במאגר אינה קבילה בענף הגז והנפט (ואף מסוכנת לפרויקט). משכך, הציע באחרונה גילה לדלל את אחזקות נובל אנרג'י במאגרי תמר ולווייתן - אך להותירה בעלת עניין במאגרים. ההצעה לא התקבלה בהתלהבות על ידי יתר הרגולטורים, בטענה להיעדר השפעה של ממש של הדילול על האינטרסים הצולבים של החברה.

תחת זאת נבחנות שתי חלופות - שוב, בהנחה כי נובל נותרת בשני המאגרים. החלופות נגזרות מהמודל של מכר בנפרד, כלומר פיצול שיווק הגז בין בעלי המאגר לפי חלקו היחסי של כל בעלים בזכויות. לפי החלופה הראשונה, נובל תמחה את זכויות השיווק המקומי של נתח הגז שלה בלווייתן לצד ג'. לפי החלופה השנייה, תחויב נובל למכור את מכסת הגז הזאת. כך או כך, נשקלת האפשרות לאסור על נובל לשווק גז מלווייתן לשוק הישראלי.

הברירה בין החלופות כרוכה עוד בלימוד מודל מכר בנפרד, שאינו חף מבעיות - אף שהוא נהוג בכמה מדינות בעולם, כמו אירלנד, נורווגיה ואוסטרליה. בישראל עלול המודל להיתקל בחסמים בעייתיים יותר לנוכח קוטן השוק - שעשוי להקל על יצירת קרטל - וכן נוכח הקיבולת המוגבלת של צנרת הולכת הגז לחוף, שעלולה לגרור עלויות עודפות או תיאומים אסורים.

בסוגיה זו של אכיפת פעילות נובל בישראל עדיין חלוקות הדעות בין הרגולטורים. עם זאת, אלה מסכימים עקרונית כי במידה שהבעלות הצולבת של נובל בתמר ולווייתן תישאר על כנה - לא יהיה מנוס מהגבלת חשיפתה לשוק, וכי בכל מקרה עליה למכור אחזקותיה בכריש ותנין.

באשר לעמדת משרד האנרגיה, המיוצג בידי מנכ"לית המשרד אורנה הוזמן־בכור והממונה על החיפושים, אלכסנדר ורשבסקי - זו עדיין לא ברורה. המשרד נוקט בקו אופוזיציוני עקבי להליך האכיפתי של רשות ההגבלים - אך עדיין לא העמיד חלופות ברורות משלו.

אמש: פגישה לילית בין דלק לממשלה

הליך השימוע של הממונה על ההגבלים לחברות מונופול הגז ייפתח היום בשימוע שיערוך גילה בירושלים לנובל אנרג'י. הליך השימוע לשותפתה, דלק, ייערך מחר. קודם לשימועים נפגשו אמש נציגי חברות הגז עם נציגי הממשלה לדיון נוסף, בניסיון למצוא מתווה מוסכם לפירוק המונופול.

נובל אינה שותפה למגעים התכופים בימים האחרונים. החברה האמריקאית גייסה בשבועות האחרונים שורת משפטנים, לצד אחת מחברות הייעוץ האסטרטגי המובילות בארה"ב, להתמודדות עם רגולטורים. זאת, במטרה להציג קו משפטי תקיף נגד התערבות רשות ההגבלים באחזקותיה - תוך איום בפנייה לערכאות שיפוטיות בינלאומיות.

השימוע לחברות נערך בכפוף להכרזתו של גילה מלפני שנתיים וחצי על הסדר כובל לכאורה בלווייתן, באופן שיש בו כדי לפגוע בתחרות בענף הגז. הסדר פשרה שגובש בין הצדדים לפני כשנה - בוטל על ידי גילה בהחלטה דרמטית שקיבל לפני חודש, לאחר שמצא כי לא יפתור את כשלי השוק.

כפי שפורסם אתמול, המדינה נקבה בפרק זמן של כשלושה שבועות להצגת הסדר מבני חדש לשוק הגז הטבעי. זאת, במקביל להתערבות הנדרשת בצד החוזים שנחתמים בשוק על ידי מונופול תמר - ולבחינה הנמשכת של מודלים לפיקוח על מחיר הגז ועל תנאי אספקתו.

תגובות