מאז שהתחייבה לפטר 1,500 עובדים - חברת החשמל גייסה 830

החברה מודה בדו"חותיה הכספיים כי לא מילאה אחר הוראת הדירקטוריון - להתחיל השנה בהתייעלות. רואי החשבון של החברה מזהירים: ייתכן שתשלומי השכר והפנסיה - לא חוקיים. ב-2012 הפסידה החברה כ-680 מיליון שקל, אך ברבעון הרביעי הרוויחה 350 מיליון שקל

אבי בר-אלי
איתי טרילניק
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
אבי בר-אלי
איתי טרילניק

בעוד ראשי חברת החשמל מצהירים מעל כל במה על הצורך המיידי של החברה בהתייעלות ועל מחויבותם לרפורמה - ממשיכה החברה לנפח את מערכיה. ב-2012 הגדילה חברת החשמל את מצבת כוח האדם שלה ב-341 משרות (2.7%) - וזו הגיעה בסוף 2012 ל-12.8 אלף משרות. זאת, חרף החלטת דירקטוריון חברת החשמל מדצמבר 2011, להפחית ב-400 תקנים את מצבת כוח האדם עד מחצית 2012 , כמקדמה על יישום תוכנית התייעלות כוללת בחברה.

בדו"חותיה הכספיים לסיכום 2012, דיווחה חברת החשמל כי לא עמדה בהוראת הדירקטוריון. ואולם בדיקת TheMarker מגלה כי כבר מאז מאי 2008 , אז הצהירה הנהלת חברת החשמל כי תצא לתוכנית התייעלות עצמאית, שבמסגרתה תביא לפרישה מוקדמת של כ-1,500-2,000 מעובדי החברה - הוסיפה החברה אל שורותיה לא פחות מ-830 עובדים (7%). זאת, כאשר החברה מבקשת כיום מהממשלה לממן בעבורה רפורמה בעלות של מיליארדי שקלים, כדי שתוכל להפריש 1,500 עובדים.

מבין עובדי החברה, 9,852 הם קבועים - וזכאים לכלל הטבות השכר שבהסכמים הקיבוציים. גם מספרם של אלה גדל בשנה החולפת. יתרת העובדים הם ארעיים, המועסקים עד לתקופה של 10 שנים, מועסקים לפי פרויקט או בכירים שמועסקים בחוזים אישיים. התחייבות החברה להתייעלות ולקיצוץ כוח האדם עמדה כתנאי גם להסכמת רשות החשמל בשנים האחרונות להעלאת תעריף החשמל במשק. אף שהחברה לא עמדה בהבטחתה - תעריף החשמל לא הופחת.

יו"ר חברת החשמל, יפתח רון טל, ומנכ"ל חברת החשמל, אלי גליקמןצילום: עופר וקנין

יש לציין כי הוצאות השכר של חברת החשמל ב-2012 רשמו לפי הערכות זינוק של כמעט 20%, והסתכמו ב-5.28 מיליארד שקל לעומת 4.4 מיליארד שקל אשתקד. הוצאות השכר היוו כ-23% מעלויות החברה בשנה החולפת. את טבלת השכר בחברת החשמל מוביל, אגב, יו"ר דירקטוריון החברה, יפתח רון-טל, עם עלות העסקה כוללת של 1.22 מיליון שקל ב-2012 . אחריו מדורג סמנכ"ל משאבים אסטרטגיים, אדריאן ביאנו, עם 1.17 מיליון שקל; ומנכ"ל החברה, אלי גליקמן, שעלות שכרו הסתכמה ב-2012 ב-1.16 מיליון שקל. באופן מפתיע, גם מבקר הפנים של החברה, יגאל הראל, מופיע ברשימת המובילים בשכר - עם עלות שכר שנתית של 950 אלף שקל.

"החברה לא קיימה בקרה אפקטיבית"

הגידול במצבת כוח האדם של החברה והזינוק הנמשך בהוצאות השכר - חרף השנה הפיננסית הקשה שידעה מאודה, מדליקים נורה אדומה בהתייחס להערה חמורה שאולצה החברה לכלול בדו"חותיה הכספיים. בדיקה שערך משרד רואי החשבון המבקר של החברה, דלויט-ברייטמן-אלמגור-זוהר, זיהתה חולשה מהותית בבקשה הפנימית של הדיווחים הכספיים של החברה -כלומר, ליקויים שמעלים אפשרות סבירה כי הדו"חות הכספיים כללו הצגה מוטעית.

לפי קביעת רואי החשבון, "החברה לא קיימה בקרה אפקטיבית על כך שהזכויות וההטבות, שלפיהן משולמים תשלומי שכר ופנסיה ולפיהן נכללות מחויבות אקטואריות, מאושרות בהתאם להוראות החוק". זאת, ככל הנראה, בעקבות הגילוי ההדרגתי הנמשך של חריגות השכר בחברה ואישור תוספות שכר והטבות שהוענקו במשך שנים לעובדים - שלא כחוק.

לפני כחצי שנה גילתה ביקורת של אגף השכר במשרד האוצר כי חברת החשמל נהגה לשלם לעובדיה לפחות ארבעה תשלומים מנוגדים לחוק. כך, למשל, תשלום של "תוספת פיקודית" ל-75% מעובדי החברה ולכ-4,100 גמלאים, וניפוח תשלומי האש"ל והכלכלה של עובדים לסכומים שגבוהים בעשרות אחוזים מהתעריפים הנהוגים בקרב כלל עובדי המדינה. חריגות אלה הסתכמו בהעברת כספים עודפת של כ-300 מיליון שקל מדי שנה - ובניפוח ההתחייבויות הפנסיוניות של החברה בחצי מיליארד שקל.

חשיפת חריגות שכר אלה באה כשנתיים לאחר סיכום שאליו הגיעו האוצר, ההסתדרות ועובדי חברת החשמל על הפסקת חריגות שכר קודמות שנחשפו בחברה, ועל השבת כספי החריגה באמצעות ניכוי שכר העובדים. בעקבות גילוי החריגות, פנתה החברה לממונה על השכר, בבקשה לקבל את אישורו לתקפות זכויות השכר - אך זה לא ניתן.

יש לציין כי גם בדו"חותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2012, כללה חברת החשמל ציון חולשה מהותית בדו"חותיה - בעקבות הטעות החישובית שפיספסה את תזרים החברה ב-1.5 מיליארד שקל. הנהלת החברה ציינה בדו"חות כי "זיהתה מכלול של ליקויים בבקרה הפנימית, על תהליך איסוף הנתונים, עיבודם והכנת דו"ח תזרים מזומנים חזוי".

ביום חמישי האחרון הודיעה חברת החשמל על מינוי אקטואר חיצוני לבחינת סוגיה תמוהה נוספת - פער של 2 מיליארד שקל בין החבות האקטוארית שרשמה בספריה, לביו החבות שרושמת קופת הגמל של העובדים.

רשות ני"ע נגד גיוס ללא ערבות מדינה

את הרבעון הרביעי של 2012 סיימה חברת החשמל עם רווח נקי של 350 מיליון שקל, שנמחק לאור תוצאותיה בשלושת הרבעונים הקודמים. הכנסות חברת החשמל ב-2012 הסתכמו ב 27.8 מיליארד שקל - גידול של 12% לעומת הכנסותיה ב-2011 . זאת, בעיקר עקב הזינוק בביקוש לחשמל במשק (ראו מסגרת).

גם הוצאות הדלק של החברה זינקו ב-54.1% , והסתכמו ב-19.55 מיליארד שקל. זאת, עקב משבר הגז, שהביא לגידול של 5.1 מיליארד שקל ברכש הסולר, 2 מיליארד שקל ברכש המזוט ו-640 מיליון שקל ברכש הפחם - על חשבון ירידה של 1.5 מיליארד שקל ברכש הגז הטבעי (54%). הרווח הגולמי של החברה גדל ב-11% ל-5 מיליארד שקל, וגם הוצאות הנהלה והוצאות כלליות גדלו ב-10% ל-800 מיליון שקל.

הסכם השכר החדש, שבמסגרתו הוצמדו הגמלאות למדד – הביא את החברה להפריש בתחילת השנה 1.54 מיליארד שקל, מה שמנע ממנה להציג גידול ברווח התפעולי, שירד בסיכום 2012 ב-37% ל-1.8 מיליארד שקל.

למרות קפיצה של 19%בהוצאות המימון - ל-2.65 מיליארד שקל - הצליחה חברת החשמל לסכם את 2012 בהפסד של 679 מיליון שקל בלבד, לעומת הפסד של 799 מיליון שקל אשתקד. זאת, משום תיקון חשבונאי של 1.4 מיליארד שקל שבו נדרשה החברה בשנה שעברה, בעקבות ביטול הפחתת מס חברות.

סך התחייבויות החברה היה בסוף 2012 כ-73.5 מיליארד שקל. מתוך כך, החוב הפיננסי (אג"ח והלוואות בנקאיות) הגיע ל-49.3 מיליארד שקל. יחס ההתחייבויות להון העצמי החריף מ-3.8 בסוף 2011 ל-4.37 . תזרים המזומנים של החברה המשיך להיות שלילי (כמיליארד שקל), אך החברה צופה כי הזרמת הגז הטבעי ממאגר תמר, השלמת הגיוסים בחו"ל והעלאת תעריפי החשמל במשק - יובילו לתזרים הדרוש לה עד סוף 2013 .

עם זאת, חברת החשמל מציינת בדו"חותיה כי נתקלה בקושי רגולטורי לגייס חוב באמצעות הנפקת אג"ח בשוק המקומי, שלא בגיבוי ערבויות מדינה.לטענת החברה, רשות ניירות ערך התנתה כל גיוס שלא בעת רבות מדינה בכך שהחברה תפרט את החשיפות הכלכליות שלה, למקרה שבו לא תיושם הרפורמה בחברה. משכך, טוענת החברה, "קיים חוסר ודאות ביחס ליכולתה של החברה לפרסם תשקיף להנפקת איגרות חוב בישראל". זאת, כאשר החברה כבר גייסה אשתקד בערבות מדינה כ-4 מיליארד שקל - ונדרשת השנה במיחזורם. זאת, בנוסף לצד גיוס של 5 מיליארד שקל נוספים, שבו תתחיל בימים הקרובים בארה"ב.

מנכ"ל החברה, אלי גליקמן, מסר כי "אלמלא הסכם הצמדת הגמלה למדד, היתה החברה מסיימת ברווח של 730 מיליון שקל". היו"ר יפתח רון-טל אמר כי הוא "מברך על כך שממשלת ישראל החליטה להירתם לסיוע למצב התזרימי, שנכפה על החברה, ובמתן ערבות מדינה, הוכיחה כי היא עומדת מאחורי החברה ברגעי משבר".

צריכת החשמל במשק זינקה – וגם הניתוקים

חרף תוכניות ההתייעלות האנרגטית, התמריצים שהובטחו לחוסכים בחשמל וקריאות הממשלה לציבור למתן את הצריכה - הסתיימה 2012 עם זינוק של 7.6% בביקוש לחשמל. זאת, לעומת גידול של כ-2% בלבד ב-2011 וקפיצה של 6% בביקוש ב-2010 - אך לאחר שנת המיתון שסבל המשק.

המגזר הביתי, שאחראי ל-30% מהביקוש לחשמל במשק הישראלי, הגדיל את צריכת החשמל ב-2012 ב-8.4% . המגזר הציבורי-מסחרי, שכולל גם את הרשות הפלסטינית, ואחראי לכ-40% מהביקוש, הגדיל ב-2012 את צריכת החשמל ב-7.3% ביחס לצריכה ב-2011; והביקוש במגזר התעשייתי (21%) גדל ב-7.8%.

במקביל דיווחה חברת החשמל גם על הידרדרות ברמת אמינות אספקת החשמל במשק. מספר דקות אי-האספקה המתוכננות במשק, בממוצע ללקוח, זינק ב-2012 ל-135 - לעומת 98.5 דקות ב-2011 - ויעד של כ-100 דקות לשנה זו.

בחברת החשמל נימקו את הניתוקים התכופים בחורף קשה שלווה ברוחות עזות, וכן בקיץ חם ובריבוי תקלות בתחנות הכוח, כתוצאה מרזרבה נמוכה.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker