רשות שדות התעופה תפסיד 9.4 מיליארד ש' מהפעלת השדה בתמנע

דו"ח פנימי שהגיע לידי TheMarker קובע: הקמת שדה התעופה בתמנע על ידי הרשות ובמימונה תביא אותה לחדלות פירעון ■ מליאת הרשות תכונס היום לאשר את התוכנית ב"מחטף" - על אף התפטרות נציג האוצר והיעדרם של היו"ר ושל היועץ המשפטי

זוהר בלומנקרנץ
אבי בר-אלי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים17

מועצת המנהלים של רשות שדות התעופה (רש"ת) אמורה להתכנס היום כדי לאשר את התוכנית להקמת שדה התעופה הבינלאומי החדש בתמנע, ליד אילת, למרות התחזית כי הקמתו והפעלתו תגרור את רש"ת לגירעון של עד 9.4 מיליארד שקל.

התחזית בדבר הגירעון מופיעה בדו"חפנימי שהוגש למנכ"ל רש"ת, יעקב גנות, והוצג שלשום בוועדת הכספים של דירקטוריון רש"ת. על הדו"ח, שהגיע לידיTheMarker, חתום סמנכ"ל הכספים והכלכלה ברש"ת, רו"ח צחי חבושה, והוא מתריע מפורשות מפני היקלעות רש"ת לחדלות פירעון אם תאשר את הפרויקט.

הדמייה של שדה התעופה בתמנעצילום: משרד התחבורה

שדה התעופה בתמנע, שייקרא על שםאילן ואסף רמון, נועד להחליף את שדה התעופה הקיים באילת. עלות הקמתו בלבד נאמדת ב-2 מיליארד שקל.

התכנסותה של מועצת המנהלים היום צפויה חרף התפטרותו שלשום של נציג משרד האוצר, שאול מרידור, מראשות ועדת הכספים של מועצת המנהלים ברש"ת - בעקבות הצגת הדו"ח. ההתפטרות גררה מתקפה אישית מצד משרד התחבורה כלפי מרידור - בטענה כי הוא מנסה לטרפד את הקמת שדה התעופה, שאותה דוחפים המשרד והשר הממונה, ישראל כץ.

הישיבה תתכנס גם על אף שיו"ר מועצת המנהלים, עובדיה עלי, נמצא בחו"ל (ראו מסגרת) ועל אף אזהרת יו"ר ועד עובדי רש"ת, פנחס עידן, שלפיה זהו מחטף.

תחזית תזרים המזומנים של רש"ת

חוות הדעת הכלכלית מתייחסת לתחזית תזרים המזומנים ל–2012–2030 של רש"ת. התחזית הוכנה, בין היתר, לצורך היערכות רש"ת למימוש החלטת הממשלה מ–24 ביולי 2011, שעניינה "מימון והקמה והפעלת שדה תעופה בינלאומי ופנים ארצי בתמנע למרחב אילת באמצעות רש"ת".

בחוות הדעת הכלכלית נכתב כי "על פי תחזית זו, מצבה התזרימי של רש"ת יורע עד כדי פגיעה ממשית בחוסנה הפיננסי, לרבות יכולתה לממש את תפקידה ולפרוע את כלל התחייבויותיה . לאור תחזית תזרים המזומנים, רש"ת אינה יכולה לשאת במימון מלא של הפרויקט, כהמלצת מנכ"ל משרד התחבורה".

"לגבש תוכנית סדורה למציאת מימון"

בדו"ח מוצגים שני תרחישים. הראשון מציג תחזית תזרים המזומנים על פי החלטת מועצת המנהלים שלפיה רש"ת תממן 656 מיליון שקל ‏(שליש‏) מעלות הקמת הפרויקט. יתרת המימון, לפי תחזית זו, תגיע מפיצוי בגין פינוי שדה התעופה באילת והעלאת אגרות, לרבות "הטלת אגרת נוסע פנים ארצי, השוואת האגרות הבינלאומיות בתמנע לאלה שבנתב"ג והקטנת הארנונה השוטפת".

התחזית השנייה הוכנה בהתאם למכתבו של מנכ"ל משרד התחבורה מ–27 בינואר 2013, אשר התבסס על חוות דעת של גורמים מקצועי מטעמו, והמליץ כי רש"ת תישא בכלל עלות הקמת הפרויקט. העלות מוערכת בכ–1.95 מיליארד שקל ‏(בשקל 2012‏), בניכוי תקבולים ממינהל מקרקעי ישראל בגין פינוי הקרקע באיל, בסך 600 מיליון שקל נטו ‏(בניכוי מסים והיטלים‏). כמו כן, תישא רש"ת בגידול השנתי בין העלויות השוטפות הקיימות בשדות אילת ועובדה כיום, בהשוואה לאלה הצפויות בשדה תעופה רמון ‏(תמנע‏), המסתכמות ב–136 מיליון שקל ‏(בשקל 2012‏).

בהתאם לתחזית הראשונה, אם ב–2015 יהיה עדיין עודף תקציבי מצטבר בסך 259 מיליון שקל, הרי שכבר ב–2020 ייווצר גירעון מצטבר בסך 2.1 מיליארד שקל; ב–2025 יתפח הגירעון המצטבר ל–3.5 מיליון שקל ואילו ב–2030 יעמוד על כ–3 מיליארד שקל. "על פי תחזית זו, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ומימון הינו חיובי ובמגמת עלייה, עובדה אשר יש בה כדי לתמוך בגיוס הון חיצוני", נכתב בדו"ח.

לפי התחזית השנייה, גירעונותיה של רש"ת יהיו גדולים עד פי 3. כך לדוגמה ב–2015 הגירעון המצטבר יגיע ל–264 מיליון דולר; ב–2020 הוא יזנק לגירעון מצטבר בסך כ–4 מיליארד שקל; ב–2025 הוא יעלה עוד ל–7.2 מיליארד שקל ואילו ב–2030 הגירעון המצטבר יגיע לשיא של כ–9.4 מיליארד שקל.

חבושה קובע בחוות דעתו כי "על מנת לבחון את הגדלת המימון מעל ל–656 מיליון שקל מעלות השדה ‏(הפעלה והקמה‏), על הרשות לגבש תוכנית סדורה למציאת מקורות מימון. במסגרת זו, תיבחן הגדלת ההכנסות והקטנת ההוצאות, בהן הקטנת תוכנית הפיתוח ל–2013–2015; בחינת הקמת הזרוע החמישית ‏(בטרמינל 3 - ז.ב.‏) והפעלתה ב–2023; הגדלת ההכנסות המסחריות בנתב"ג ובשדות התעופה הפנים ארציים; הקטנת עלויות הקמה והפעלת שדה תעופה בתמנע וכיוצא בזאת. דוגמאות אלה הינן בטרם בחינת יכולת היישום והשפעתן על רמות השירות, הביטחון, הבטיחות ויחסי העבודה".

האומדנים רוכזו על ידי חטיבת הכספים של רש"ת, בסיוע חטיבת הנדסה ותכנון, חטיבת מינהל וארגון, מטה נתב"ג ואקטואר חיצוני. כמו כן, נעשה שימוש בבחינת סבירות התחזיות במדדים השוואתיים ‏(בנצ'מארק‏) שהוכנו על ידי ATRS - Air Transport Research Society, המרכזים מדדים תפעוליים ותוצאותיהם של כ–156 שדות תעופה מרכזיים בעולם. המתודולוגיה בבסיס תזרים המזומנים נבחנה על ידי משרד רו"ח סומך חייקין KPMG.

רש"ת: "יתקיימו ישיבות נוספות"

בתגובה לדברים מסרו מקורות ברש"ת כי "לא מן הנמנע כי תתקיימנה עוד ישיבות של מועצת המנהלים בנושא מימון הוצאות הקמתו של שדה התעופה החדש בתמנע וכי לא תתקבל החלטה בתום הישיבה היום". לדבריהם, "חברי מועצת המנהלים יוכלו להביע באופן חופשי וגלוי את דעתם בנושא. ישיבת המועצה היום היא אחת בסדרה של דיונים שמתקיימים בנושא הקמת שדה התעופה החדש בתמנע".

בתוך כך נמתחה אתמול ביקורת חריפה בענף התעופה על המתרחש בעניין הקמתו של שדה תעופה חליפי בתמנע וחשש בקרב חברות התעופה - הזרות והישראליות. "רש"ת היא גוף מונופוליסטי. חברות התעופה הפועלות בישראל חוששות, כי במקרה ויווצר בו גירעון או שיהיה חסר כסף, כתוצאה מההוצאות על הקמתו של שדה תעופה חדש בתמנע, רש"ת תייקר את מחיר האגרות אשר מוטלות על חברות התעופה ומהוות אחד ממקורות ההכנסה העיקריים שלה", אמר אתמול ל–TheMarker בכיר מענף התעופה.

לדברי הבכיר, "חברות התעופה זקוקות לשדה תעופה אלטרנטיבי. שכן, במצב כיום במקרה ואין אפשרות לנחות בנתב"ג, לדוגמא בגלל תנאי מזג אוויר קשים, נאלצות חברות התעופה להנחית את מטוסיהן בלרנקה או בעמאן. מדובר בהוצאה כספית גבוהה על הדלק הנוסף שהן צריכות ופגיעה ברמת השרות לציבור הנוסעים".

ברש"ת דחו אתמול את הטענות, ואמרו כי "חברות התעופה יודעות שרש"ת הוא גוף ממלכתי ומקצועי, הנותן להם את השירות המיטבי".

בוקסה:

הרשות מתאבדת? 
היו"ר בדרום אמריקה, היועמ"ש בלונדון

בחירת מועצת רשות שדות התעופה לדון בדחיפות באישור התכנית הגירעונית להקמת שדה התעופה בתמנע הופכת תמוהה עוד יותר לנוכח העובדה כי הן יו"ר המועצה, עובדיה עלי, והן היועץ המשפטי של הרשות, עו"ד אריה שחם - נעדרים מהארץ, הראשון נמצא בחופשה פרטית בדרום אמריקה והשני בנסיעת עבודה ללונדון.

לנוכח מציאות זו, לא ברור כלל אם הדיון שתערוך היום מועצת הרשות, וכבר זכה לכינוי "מחטף" - הוא בכלל חוקי.

סעיף 8 לחוק רשות שדות התעופה קובע כי שר התחבורה רשאי למנות ליו"ר המועצה ממלא מקום, אך רק לאחר שנועץ במועצה ופירסם את ההחלטה ברשומות. מהלך שכזה לא נעשה.

ממלא המקום, אגב, חייב להיות עובד מדינה - סוגיה חשובה לנוכח שמועות שלפיהן בכוונת המועצה לבחור מחר ליו"ר אדם חיצוני המקורב לליכוד.

סעיף 18 ב' לחוק קובע כי המניין החוקי לקיומה של ישיבת מועצה מותנה בנוכחות יו"ר, ממלא מקומו או סגנו - כאשר אף לא אחד מבין שלושת בעלי תפקיד אלה צפוי להיות נוכח היום בישיבה.

בתשובה לשאלה האם אין בסעיפים אלה כדי להפוך את קיומה של הישיבה לבלתי חוקית - בחרו ברש"ת להשיב בשלילה.

ברש"ת אמרו היום בתגובה לפניית התנועה לאיכות השלטון, בנושא הקמת שדה התעופה בתמנע, כי "נתוני חוות הדעת הכלכלית בענין התפרסמו בכלי התקשורת". ברש"ת המשיכו ואמרו, כי "צר לנו שגורמים במשרד האוצר פועלים לטירפוד החלטת ממשלה שקבעה ברוב קולות כי מדינת ישראל זקוקה לשדה תעופה משלים לטיסות בינלאומיות בדרום הארץ. נמצא פיתרון תקציבי והשדה יוקם כצורך לאומי בלוחות הזמנים המתוכננים - קרי עד 2017".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker