חוזה הגז אושר - אך מימון פרויקט תמר לא נפתר

דירקטוריון חברת החשמל אישר את העסקה לרכישת גז ממאגר תמר ב-10-16 מיליארד דולר - בכפוף לתנאים מגבילים: מחיר הגז שתשלם החברה יהיה תמיד הנמוך ביותר במשק - גם אם המדינה תטיל עליו פיקוח ■ הדירקטוריון הזהיר: נשקול לקצר את החוזה אם רשות ההגבלים תתערב בנוסח ■ שותפות תמר: "קבלת הדרישה לא תאפשר את פיתוח מאגר הגז"

>> לאחר מגעים שארכו שנתיים וחצי, חברת החשמל והשותפות במאגר הגז הטבעי תמר עשו ביום חמישי צעד נוסף בדרך לעסקה הגדולה בתולדות המדינה. בתום דיון שארך 8 שעות אישר דירקטוריון חברת החשמל את חוזה הענק לרכישת גז מדורגת במשך 15 שנה בהיקף של כ-16-10 מיליארד דולר.

ואולם הדירקטוריון התנה את אישור החוזה בעמידה בשני תנאים. האחד, הכללת סעיף MFN (Most Favorite Nation), שלפיו מחיר הגז הטבעי שתרכוש החברה מהספקית יהיה הנמוך במשק. כלומר, שותפות תמר תשווה את מחיר הגז שתמכור לחברת החשמל - לכל מחיר זול יותר שתמכור בעתיד ללקוחות אחרים במשק. התנאי השני, שחופף למעשה לראשון, קובע כי אם המדינה תכניס בעתיד את מחיר הגז במשק לפיקוח ממשלתי - יושווה מחיר הגז שמשלמת חברת החשמל למחיר המפוקח, אם זה יהיה זול יותר.

חברת החשמל הודתה כי שותפות תמר לא הביעה עד כה את הסכמתה להכללת סעיפים אלה בחוזה. לפי הערכות, מתנגדת שותפות תמר בעיקר להכנסת התנאי השני לחוזה. זאת, מחשש כי לא יאפשר העמדת מימון בנקאי לפרויקט פיתוח המאגר. הסיבה לחשש זה נעוצה בכך שלא תהיה בידי הבנק התחייבות ליכולת השותפות להחזר החוב - עד שייקבע בוודאות מחיר מינימום לעסקה.

צילום: מילרוד מוטי

במקביל, הממונה על ההגבלים העסקיים, דיוויד גילה, בוחן את חוקיות סעיף MFN מחשש כי מדובר בהסדר כובל. מנכ"ל חברת החשמל, אלי גליקמן, אמר כי החברה פנתה לייעוץ משפטי חיצוני וקיבלה היתר להכללת סעיף זה. הוא רמז כי החברה עשויה לבקש פטור מהכרזה על הסדר כובל, והוסיף: "חברת החשמל, כגורם לאומי, צריכה לקבל אישור כזה לטובת הציבור".

"השאלה שמונחת על הכף היא מי ייהנה ממחיר הגז הזול. בימים אלה של צדק חברתי, חשוב להבין כי זהו המאבק האמיתי על הקוטג'", טען גליקמן. "כמה שנשלם פחות על הגז - כך הצרכנים ישלמו פחות על החשמל. הגענו לעסקה המיטבית לתושבי מדינת ישראל".

בדירקטוריון חברת החשמל הבהירו כי אם סעיף MFN לא יאושר - יובא חוזה הגז לדיון מחודש. זאת, במטרה לעדכנו כך שיבטיח לחברה את עדכון מחיר הגז ותנאי החוזה בהתאם להתפתחויות בשוק הגז הטבעי העתידי. לפי הערכות, עשוי הדירקטוריון לדרוש אחד מבין שני תיקונים אפשריים לחוזה: קביעת "חלונות יציאה" לאורך תקופת החוזה - אחת לחמש שנים - שבהם יוכלו הצדדים לדון מחדש בתנאיו. זאת, בנוסף לחלון שכבר נקבע בתום עשר שנים לחוזה; לחלופין, ידרוש הדירקטוריון את קיצור תקופת ההתקשרות עם שותפות תמר.

ואולם הכנסת סעיפים כאלה לחוזה עלולה לגרור גם דרישה מצד השותפות לפתיחת תנאי החוזה - ולייקור מחיר הגז, למשל. זאת, כאשר השותפות נדרשות בהצגת חוזה סופי עד סוף החודש כדי לגייס את המימון הדרוש לפיתוח הפרויקט.

הכללת סעיף MFN מעוררת חשש לפגיעה בתחרות בענפי הגז והחשמל, משום הפגיעה בכושר התחרות של היזמים הפרטיים בתחנות הכוח של החברה - ומאידך, משום שבכך ייקבע "מחיר רצפה" עבור כל שוק הגז, שלא על בסיס תחרותי. מאידך, טוענת חברת החשמל כי כחברה ממשלתית ולקוח עוגן בשוק הגז, ראוי כי תזכה למחיר זהה או נמוך למחיר שלו יזכה כל צרכן גז פרטי.

יו"ר דירקטוריון חברת החשמל, יפתח רון טל, אמר ביום חמישי כי "מה שעמד לנגד החברה זה הצרכן, ולאו דווקא הצרכן הגדול, אלא הקטן. הבטחנו בהסכם שלאזרח הפשוט יובטח המחיר הנמוך ביותר. חברת החשמל שמה לפניה לא רק את השיקול העסקי - אלא בראש ובראשונה את האזרח".

"אם היתה תחרות - מצבנו היה משתפר"

בניגוד לדיווח שהוציאה לבורסה לאחר חתימת הסכם העקרונות עם שותפות תמר בדצמבר 2009 - לא ציינה הפעם חברת החשמל את נפח הגז שיירכש במסגרת החוזה. לפי הערכות, החל באמצע 2013 תרכוש חברת החשמל מהמאגר גז בנפח שנתי מוערך של 3 BCM. אם שותפות תמר תניח צינור תת-ימי נוסף אל החוף - בין אם מאסדת ים תטיס לאשקלון, ובין אם מהמאגר לצפון - עשויה כמות הגז שיירכש לגדול לכ-5 BCM לפחות. מדובר באופציה השמורה בידי חברת החשמל, כאשר תנאי הרכישה הנוספת ייבחנו מחדש לאור התפתחות שוק הגז, ולאור האפשרות כי באותה עת יכנסו לשוק ספקים מתחרים.

כפי שנחשף ב-TheMarker, חברת החשמל נאלצה להפחית בכ-40% את היקף ההתקשרות עם תמר בעקבות הנחיית הממונה על ההגבלים לבל תמלא את קיבולת צינור הגז הבודד אל החוף - ובכך תמנע הולכת גז ללקוחות אחרים בשוק. בחברה הבהירו כי הנחיה זו דווקא איפשרה לה גמישות באשר לרכישת גז גם מספקיות מתחרות.

"ההסכם מבטיח לנו יציבות באספקת הגז מחד, ומאידך מביא לידי ביטוי גמישות שלא היתה לנו בעבר בכל הקשור ליכולת שלנו להגדיל את היקף האספקה, ולפנות לספקים אחרים בעתיד, ואני מקווה שיהיו כאלה", אמר טל ביום חמישי. גליקמן הוסיף כי "כמות הגז שתירכש מתמר לא תספיק לצורכי החברה. היא מאפשרת לתמר למכור גז גם לצרכנים אחרים, ולחברת החשמל - לקנות גז מספקים אחרים". חברת החשמל דיווחה כי הגז שיירכש מתמר יהווה רק כ-30% מסל הדלקים שישמש אותה לייצור חשמל בעתיד.

לפי הערכות, אם לא תתאפשר אספקת גז ממקורות מתחרים - עשוי רכש הגז מתמר לתפוס בעתיד עד 70% מסל הדלקים של החברה. "אם היינו קונים גז מספקים מתחרים אזי מצבנו היה משתפר", הודה ראש מנהל הדלקים בחברה, שמשון ברוקמן. "אם תהיה תגלית גז נוספת בקרוב, למשל בקידוחי שרה ומירה, נוכל לספק לבעלי הזכויות הסכם עוגן בפעם הרביעית", הוסיף ברוקמן.

המחיר יוצמד למדד האמריקאי

באשר לסוגיית מחיר הבסיס של הגז, זה ינוע לפי הערכות סביב 5.2-5.3 דולרים למיליון BTU (יחידת מידה תרמית). מחיר זה גבוה מן המחיר שעליו סיכמו שותפות תמר וחברת החשמל בהסכם העקרונות לפני שנתיים, אז הוא היה כ-4.7 דולרים למיליון BTU בלבד. בחברת החשמל טענו ביום חמישי כי מחיר הגז הריאלי לא עלה בין תאריכים אלה. הנימוק לכך נעוץ כנראה בהידבקות למנגנון הצמדה שנקבע בהסכם העקרונות והותיר לכאורה את מחיר הבסיס זהה.

בחברת החשמל סירבו להתייחס למנגנון ההצמדה. באשר למנגנון ההצמדה שנקבע בחוזה החדש, אמר המשנה למנכ"ל החברה וסמנכ"ל הייצור, משה בכר, כי זה מבטא הישג של החברה, שניתקה את ההצמדה המוסכמת ממחיר הנפט או תזקיקיו - תוך הבטחת יציבותו היחסית של מחיר הגז בעתיד.

לפי הערכות, חברת החשמל הסכימה ב-2009 להצמדת מחיר הגז למדד מבוסס מחיר נפט - שזינק מאז בכ-30%, ועשוי היה להביא את מחיר הבסיס של הגז לסביבות 6.1 דולרים למיליון BTU. לאחר שהתברר מהלך זה כשגוי, דרשה החברה לשנות את בסיס ההצמדה, ולהשעין אותו על מדד המחירים לצרכן במשק, שטיפס עד כה ב-5% בלבד. בתום משא ומתן ממושך, הגיעו הצדדים לפשרה, שחילקה את התקופה שחלפה מאז הסכם העקרונות בין שני בסיסי ההצמדה המבוקשים. כך, הועלה לבסוף מחיר הגז בשיעור של 10%-15%.

ל-TheMarker נודע כי בסיס ההצמדה שעליו סיכמו הצדדים במסגרת החוזה הסופי יבוסס בעיקר על מדד המחירים לצרכן בארה"ב. מדד זה רשם בשנתיים האחרונות עלייה זהה למקבילו הישראלי, אך ב-12 החודשים האחרונים זינק ב-3.4% לעומת עלייה של 2.2% בישראל. "ההסכם היום טוב יותר מזה שנחתם בהסכם העקרונות", אמר גליקמן ביום חמישי.

אספקת הגז תחל במחצית 2013

בדיווח לבורסה ציינה חברת החשמל כי התחייבות הבסיס שלה לרכישת הגז מתמר (take or pay) נאמדת ב-8 מיליארד דולר. חברת נובל אנרג'י האמריקאית, מפעילת קידוח תמר ומנהלת המשא ומתן המסחרי, נוהגת בדרך כלל לדרוש כי מחוייבות זו תנוע סביב 80% מהיקף חוזה האספקה הכולל - ומכאן נגזרת ההערכה כי סכום המינימום בעסקה יהיה 10 מיליארד דולר.

עם זאת, חברת החשמל ציינה כי סכומים אלה נקובים בערכים דולריים ריאליים ל-2011, בעוד שאספקת הגז עצמה תחל רק במחצית 2013. החברה ציינה עוד כי הסכם הבסיס יאפשר לשותפות בשדה תמר לגייס את המימון לפיתוחו. לצד נובל אנרג'י (36%), שכבר גייסה את חלקה במימון ממקורות עצמיים, נזקקו דלק (31.25%), ישראמקו (28.75%) ואלון-גז (4%) לגיוס כולל של כמעט 2 מיליארד דולר למימון חלקן בפרויקט הפיתוח.

שותפויות קבוצת דלק - דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט - חברו לפני שנה וחצי לאלון-גז בגיוס של 430 מיליון דולר מהבנקים הזרים ברקליס ו-HSBC. הגיוס הוא הלוואת גישור שהשותפות נדרשות למחזר בסוף החודש, אחרת ייאלצו לשאת בייקור הריבית. זאת, במקביל להשלמת החוב ארוך הטווח למיליארד דולר. סגירת הגיוס התעכבה בעיקר משום דחיית החתימה של השותפות על חוזה העוגן שלה מול חברת החשמל. ישראמקו כבר גייסה 750 מיליון דולר בחוב ארוך טווח שאירגן דויטשה בנק, אך נזקקה לחותמת הסופית כדי לסגור את תנאיו.

במסגרת הסכם העקרונות שנחתם ב-2009 סיכמה חברת החשמל על רכישת גז בנפח שנתי של 2.7 BCM למשך 15 שנה, בהיקף כספי שעשוי להגיע ל-9.5 מיליארד דולר. לאחר חקיקת חוק מיסוי רווחי נפט החדש (חוק ששינסקי), דרשו השותפות לייקר את מחיר הגז לחברת החשמל ב-35%-40% לטווח 6-6.5 דולרים למיליון BTU.

במקביל, חברת החשמל הציעה לשותפות תמר להכפיל את רכש הגז מהמאגר לכמות שנתית של 4.94 BCM בשנה. בחברת החשמל סברו כי הגדלת נפח רכישת הגז תרכך את עמדת שותפות תמר ותביא לביטול הייקור שדרשו. אלא שפיצוצי צנרת הגז הטבעי במצרים, והסתלקותו למעשה של המתחרה היחיד לשותפות תמר בשוק הגז, הובילה רק להקשחת עמדותיהן. אלה הסכימו אמנם להפחית מדרישתן המופרזת, אך רק לסביבת מחיר של 5.8 דולרים למיליון BTU.

בחברת החשמל סברו כי שותפות תמר מנצלת את כשל השוק שנוצר כדי לפתוח את החוזים עמה, ולהכתיב מחיר גז שרירותי לכאורה. היא פנתה לממשלה בבקשה שתתערב במשא ומתן מול השותפות. פנייה זו גררה הודעה מצד שר התשתיות, עוזי לנדאו, שלפיו בכוונתו להכריז על הגז הטבעי כמוצר בר-פיקוח, במטרה לפקח על תמחורו. במקביל, החליטה רשות החשמל כי לא תכיר לחברת החשמל בעלות גז גבוהה מזו הנהוגה כיום במשק. כלומר, תעריף החשמל לציבור לא יועלה אם חברת החשמל תסכם עם שותפות תמר על מחיר גז גבוה ביחס לזה שנקבע במשא ומתן בין הצדדים לפני שנה וחצי.

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ