משרד הפנים: נקדם פעימה נוספת של פטור מארנונה לעסקים

מנכ"ל משרד הפנים: "זה הוכיח עצמו בפעימה הקודמת בצורה יעילה ופשוטה. אמרנו לאוצר שיש אפשרות לעשות עוד פעימה. באוצר לא רק שאין התנגדות - אלא יש ישיבה היום לבחון איך מפיקים לקחים ועושים פעימה נוספת"

עדי כהן
עדי כהן
עסקים סגורים בבני ברק
עסקים סגורים בבני ברק, בימי קורונהצילום: עופר וקנין

תגובות