הידוענים משלימים הכנסה: "הם פועלים בניגוד לחוק ומתחזים למורי דרך"

הצעת חוק חדשה מסדירה את הפיקוח בתחום המלונאות - ומקלה את הביורוקרטיה בענף התיירות ■ ואולם, החוק מתיר לבעלי מקצוע שאינם מורי דרך להדריך קבוצות ישראליות - ובכך נוגס בקבוצות של מורי הדרך המורשים ■ מורי הדרך: "הדרכה ללא הסמכה היא התחזות"

גילי מלניצקי
גילי מלניצקי
מורה דרך בוואדי ערה
מורה דרך בוואדי ערה צילום: ירון קמינסקי
גילי מלניצקי
גילי מלניצקי

ביום רביעי האחרון הניח שר התיירות יריב לוין תזכיר להצעת חוק שמטרתו להסיר את האבק מהביורוקרטיה סביב ענף התיירות, ולהתאים את החקיקה — שעתה כפופה לאקלים התיירותי של 1976 — לשינויים הדרמטיים שחלו בענף בשנה האחרונה.

"החוק הוא בן 40 שנה. חלקו תוקן במהלך השנים וחלקו אינו רלוונטי לנוכח השינויים בעולם התיירות", נכתב בדברי ההסבר להצעת החוק. "כמו כן, סעיפים שונים הפכו ל'אות מתה' כי המציאות כפתה חוסר שימוש באותם הסעיפים". התזכיר פורסם והוא פתוח להערות נציגי הציבור עד 9 לאוגוסט.

הצעת החוק מציעה הגדרות וכלים חדשים אל מול המציאות המשתנה בה מומחים בנושאים מסוימים ואפליקציות חוויתיות מחליפות את מורי הדרך המסורתיים. החוק גם מרחיב את הגגדרות וההתיחחסות למתקני אכסון לתיירים שאינם בתי מלון, כמו הוסטלים ודירות להשכרה שעיקר שימושם מלונאי.

הנוסח החדש מבקש להרחיב את ההגדרות המשמשות את תעשיית התיירות ולהכליל תחת מתקן מלונאי גם אכסניות נוער ומלוניות, ותחת ההגדרה "מתקן מלונאי מיוחד" את הצימרים ואטרקציות תיירותיות הכוללות בתוכן לינה (אוהל מונגולי, מתחמי קמפינג). בכך יזכו אלו להטבות ולפיקוח כמתקנים מלונאים.

האסדרה של המתקנים המלונאים תאפשר למשרד התיירות לתת הקלות ברישיונות עסק ולרכז את התהליכים הביורוקרטים תחת ועדות שיאחדו את הטיפול בהליך קבלת הרישיון - אך ככל הנראה גם יוסיפו דרישות רגולטוריות לאותם המתקנים ואכיפה בהתאם.

בשנים האחרונות חלו שינויים והתאמות בחוק הקיים, כאשר חלק מהתקנות בעניין סוכני נסיעות ואבטחת כספי לקוחות בוטלו כליל כי נמצאו לא רלוונטים למצב הנוכחי שבו פועלים אתרי הזמנות מקוונים גדולים, וגם לא לשווי העסקות שהולך ויורד. במקביל, תקנות כמו דירוג בתי מלון נחקקו יש מאין, ותזכיר החוק הנוכחי בעצם מבקש להעמיק את האחיזה של התקנות החדשות בחוק, וכן להעניק יותר סמכויות אכיפה ואסדרה למשרד התיירות כדי להתמודד עם היצע השירותים בענף והיכולת לפקח על רמת השירות. כך למשל, אחד מהסעיפים החדשים יחייב את ספקי שירותי תיירות להציג את מחירי השירותים שהוא מספק ולמנוע הטעיות של תיירים ואפליה.

.

מורי הדרך נותרו בחוץ

חלק חשוב בחוק נוגע למעמדם המשתנה של מורי הדרך. בישראל פועלים כיום כ–6,000 מורי דרך מוסמכים. קבלת רישיון מחייבת השתתפות בקורס בפיקוח משרד התיירות שנמשך שנתיים, שבסיומו נדרשים המועמדים לעבור בחינות הסמכה.

כיום, כל קבוצה של תיירים — ישראלים או זרים — שמטיילת עם מדריך, חייבת שהכשרתו תהיה של מורה דרך עם רישיון בתוקף.

לפי הנוסח החדש, "אדם לא ישמש ולא יציע לשמש מורה דרך לתייר חוץ, אלא אם יש בידו רישיון לכך". בנוסח זה בעצם פוטר משרד התיירות את המחויבות של מורי דרך להדריך את התיירים בתיירות פנים, ומטיל את החבות לשירותי מורי דרך אך ורק לקבוצות תיירות נכנסת. בכך הוא בעצם מאפשר ומתיר חוקית את תופעת ההדרכות הנפוצה של מדריכים שאינם מדריכים מוסמכים — בהם אדריכלים, אמנים, משוררים, סופרים, עיתונאים ויוצרים אחרים להדריך בתחומי מומחיותם והתמחותם.

המשמעות היא שאם קבוצה מסויימת מארגנת סיור באופן עצמאי, היא רשאית להעסיק את מי שתרצה, ואילו אם הטיול מאורגן על ידי סוכנות נסיעות או מארגן הסעות — תחול החובה גם על תיירי הפנים והחוץ. באופן זה מוטלת אחריות גם על סוכנות הנסיעות ומארגן הנסיעות להבטיח שמי שיבצע סיור לתייר יהיה רק מורה דרך, אלא במקרים חריגים.

שר התיירות יריב לויןצילום: אמיל סלמן

באגודת מורי הדרך לומדים בימים אלה את התזכיר ופועלים בתיאום עם משרד התיירות ליצירת השינויים הנשרדים לפני שהצעת החוק תידון בוועדת הכלכלה. לטענתם, המדינה מחייבת בצדק רישיון למורי דרך, וקובעת בצדק סטנדרטים ותשלומים רבים — אך לא דואגת לאכוף את החוק. לדבריהם כיום יש מקרים שבהם כל אחד יכול להגדיר את עצמו כמורה דרך ללא שום הכשרה, הסמכה או פיקוח. "לעתים ההכשרה היחידה של המדריכים החדשים היא שהם ידוענים או סופרים", אומר בני כפיר, יו"ר אגודת מורי הדרך.

לדברי כפיר, "צריך להבין שהדרכה שאינה מוסמכת היא התחזות, הפוגעת באיכות המוצר התיירותי ובהכנסה של המדריך המוסמך. כמו כן, הצלחת המפגש בין מורה הדרך לתייר הוא אחד הגורמים המשפיעים על החלטתו של התייר לשוב ולבקר בארץ. בשנים האחרונות התרחשו מקרים קשים בטיולים שהודרכו על ידי אנשים ללא רישיון או ללא מורה דרך, כמו פציעות קשות, נפילות, התייבשות, מסלולים שאינם מותאמים לאוכלוסיית היעד כגון ילדים וקשישים. פגיעה ברישיון מורה הדרך בתיירות פנים תפגע בציבור ובמקצועיות שאליה מחויבים המדריכים".

"רמה נמוכה ופגיעה תדמיתית בישראל"

באגודת מורי הדרך טוענים כי בשנים האחרונות נפוצים יותר ויותר מדריכים שאינם מורי דרך מוסמכים הפועלים באתרים שונים. "הם פועלים בניגוד לחוק ומתחזים למורי דרך בלי שהוסמכו לכך, ובלי שיש להם ידע מקצועי כנדרש בהתאם לחוק". לדבריו, "תופעה זו גורמת לפגיעה תדמיתית בישראל ואף מנוצלת על ידי גורמים שונים להסברה אנטי־ישראלית. כמו כן, רמת הדרכה בלתי מקצועית גורמת לפגיעה בתיירות בישראל, ובמקצוע מורה הדרך".

לפי סעיף 13 החדש לחוק, לא רק המומחים יהיו פטורים מהכשרה, אלא שבאותם המקרים החריגים ייכללו גם מדריכים באתר תיירותי המועסקים בו מטעם האתר והוכשרו באתר; מדריכים מטעם גורמים ממשלתיים הפועלים ללא מטרות רווח בתחום; רועה רוחני — מנהיג דת בעל הסמכה מטעם הקבוצה הדתית עמה הוא מגיע (מיועד לתיירות צליינית בעיקר); ומדריך בשפות ייחודיות — שיקבע השר לאחר התייעצות עם ועדה שבה גם נציג ארגון יציג של מורי הדרך.

הקלה שמביא התיקון לחוק לטובת מורי הדרך היא רישיון מורה דרך ל–4 שנים ולא שנתיים כנהוג כיום. עם זאת מורי הדרך עדיין יחויבו בתשלום אגרה שנתית והשתתפות בהשתלמות שנתית.

קנסות למפרי החוק

החוק מרחיב את סמכויות הפיקוח והבדיקה על הדרכות ואתרי תיירות ומלונאות, וכן הטלת עיצום כספי כלפי מי שמפר את הוראות חוק. קנס בסכום 150 אלף יינתן למי שהקים או הפעיל מתקן מלונאי או מכר שטחים בו שלא בהתאם לכללים שנקבעו בחוק (תכנון, ניהול, הבטחת השימוש לקהל הרחב). 300 אלף שקל קנס ינתן במקרים כאלה לתאגידים.

מורה דרך שאין לו רישיון או פטור מותר, מי שמעסיק מורה דרך ללא רישיון, או כל עוסק שלא חשף מידע מהותי הנוגע לשירותים שהוא מספק או מי שפירסם סיווג כוכבים למלון שלא לפי הכללים — ישלם 7,500 שקל קנס, ואם הוא תאגיד — הסכום יוכפל.

גם מקומות המספקים שירותי תיירות שפירסמו דבר שיש בו הטעיית הציבור יקבלו קנס של 5,000 שקל. לפיכך דירוג מוטעה או פירסום שירות שלא ניתן — יחייב את משרד התיירות לאכיפה מול בתי העסק.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

גיף

סיוט בחופשה: 7 תחנות במסלול הייסורים שצפוי לכם בקיץ 2022

נורמן מילנר. "אני לא אומר שקפיטליזם היא השיטה הכי טובה"

"יש בשוק הזה הזדמנות שלא ראינו עשורים"

מנכ"ל ובעלי בן אנד ג'ריס ישראל, אבי זינגר

"עשה את עסקת חייו": כך הצליח אבי זינגר לרכוש את בן אנד ג'ריס במחיר זעום

מנכ"ל מטא מארק צוקרברג. עידכן את העובדים כי יצטרכו לעמוד ביעדים אינטנסיביים יותר עם משאבים פחותים

צמצומים, ביטול מוצרים ופניית פרסה בפיד: הצרות של מטא רק מתחילות

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

קוונטום סורס. שלומית סמל, ברק דיין, עודד מלמד וגיל סמו

"זו ההחלטה הכי מפחידה שעשיתי. כשנצליח, נהיה הבסיס למהפכת המחשוב הבאה של האנושות"

בנייה בשדרות. "יש בעיר תשואות טובות יחסית להשקעה בדירה במרכז הארץ"

"נמאס מהמחירים המטורפים של המרכז. פה אני משלם 2,600 שקל על דירת גן — והכל מהטבת המס"