לא לבעלי לב חלש |

קלאב הוטל ישחררו מההסכם עמם בעלי בעיות כלכליות ובריאותיות

הסדר זה מיטיב עם בעלי יחידות הנופש הנמצאים במצוקה כלכלית ולא מסוגלים לשלם את דמי האחזקה השנתיים - העומדים על כ-2,900 שקל בקלאב הוטל אילת ועל כ-2,200 שקל בקלאב הוטל טבריה

רינה רוזנברג קנדל
רינה רוזנברג קנדל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
רינה רוזנברג קנדל
רינה רוזנברג קנדל

חברת קלאב הוטל הגישה לוועדת הכלכלה של הכנסת הסדר חד צדדי שיאפשר לבעלי יחידות הנופש במלונות החברה שנמצאים במצוקה וסובלים מבעיות סוציאליות, כלכליות ובריאותיות להשתחרר ללא דמי ביטול מהעסקות עליהן חתמו, בכפוף לתנאים שבהסדר.

ההסדר הוגש בהתאם להתחייבות מצד ח״כ יואל חסון בדיוני ועדת הכלכלה שעסקו בהכנת הצעה לתיקון חוק הגנת הצרכן, בנושא ביטול עסקה לתקופה קצובה, ובהמשך למגעים שהתקיימו לאחר מכן בינו לבין נציגי קלאב הוטל.

מלון קלאב הוטל בטבריה

לפי ההסדר, בעלי יחידות הנופש הנמצאים במצוקה ומעוניינים להשתחרר מההסכם עליו חתמו בשנות ה-80 וה-90 יגישו את בקשותיהם לוועדה ציבורית שתוקם למטרה זו, באמצעות פניה לעורכי הדין של רשת קלאב הוטל וזו תדון בבקשות ותחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפני תנאי ההסדר.

בעלי יחידות הנופש המצויים במצוקה, מוגדרים לפי ההסדר ככאלה המקבלים גמלת סיעוד בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, או אנשים שהוכרו על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי כנכה לצמיתות בשיעור של 65% או יותר. כמו כן, נכללים בקטגוריה גם אלו שמצויים במצב כלכלי קשה או בקשיים משמעותיים מתמשכים אחרים, בהתאם לשיקול דעת הוועדה. לבסוף, ההגדרה חלה גם על אנשים שירשו את הזכויות לפי הסכם הנופש מאדם שנפטר, או בעלי יחידות שעד סוף השנה יהיו בני 67 שנה ומעלה.

הוועדה הציבורית תורכב משני נציגי ציבור שימונו על ידי יו"ר ועד מחוז ת"א והמרכז בלשכת עורכי הדין בישראל, וכן משקיף ללא זכות הצבעה מטעם קלאב הוטל. קלאב הוטל תשלם את שכר חברי הוועדה.

ההסדר קובע כי הוועדה הציבורית תוכל לבטל עד 800 הסכמי נופש של מלון קלאב הוטל טבריה, ועד 400 הסכמי נופש במלון קלאב הוטל אילת ומלון קלאב אין אילת ביחד.

בעלי יחידות הנופש המעוניינים להשתחרר לפי הסדר זה צריכים לשלוח את בקשותיהם למשרד עו"ד פישר בכר חן וול אוריון ושות', המייצגים את קלאב הוטל בהתאם לטופס בקשת הביטול שיפורסם באתר הרשת, בצירוף המסמכים הרלוונטיים המוכיחים כי הם מצויים במצוקה.

ניתן יהיה להגיש את הבקשות במהלך החודשיים הקרובים כאשר לוועדה יש סמכות להאריך את המועד האחרון לקבלת בקשות הביטול בחודשיים נוספים. החלטות הוועדה לא יהיו ניתנות לערעור.

חודש לאחר המועד האחרון לקבלת בקשות ביטול, יעביר משרד עורכי הדין לוועדה את כל בקשות הביטול שהתקבלו אצלו. לאחר שהוועדה תדון ותחליט לגבי הבקשות, תעביר את החלטותיה למשרד עורכי הדין המחויב להודיע לבעלי הנופש על החלטת הוועדה בבקשתם תוך חודש.

הסדר זה מיטיב עם בעלי יחידות הנופש הנמצאים במצוקה כלכלית, ולא מסוגלים לשלם את דמי האחזקה השנתיים העומדים על כ-2,900 שקל בקלאב הוטל אילת ועל כ-2,200 שקל בקלאב הוטל טבריה. כמו כן, מיטיב ההסדר גם על אלו שלא מסוגלים מבחינה בריאותית לצאת לנופש, אך מותיר עוד בעלי יחידות רבים שלא עומדים בקריטריונים של ההסדר ומעוניינים להשתחרר מההסכם אליו כבולים ל-99 שנה.

הצעת תיקון חוק הגנת הצרכן שאושרה על ידי ועדת הכלכלה לפני כשבועיים קבעה כי בעלי יחידות שיהיו מעוניינים להשתחרר מההסכם יצטרכו לשלם לחברת קלאב הוטל עד 5,000 שקל כדמי יציאה, אך כרגע לא ידוע האם ההצעה תעלה להצעה לקריאה שניה ושלישית בכנסת הנוכחית.

קלאב הוטל תפרסם מודעות בדבר ההסדר המזכה בעיתונים הארציים וכן באתרי האינטרנט למשך שבוע.

במועצה לצרכנות מציינים כי בהסדר נעדר מועד כניסתו לתוקף של הביטול. לאור טענה זו של המועצה תוקן ההסדר המזכה, כך שמועד הביטול יהיה 31 בדצמבר 2012. כמו כן, הם טענו כי אין מדובר בוועדה ציבורית שמונתה על ידי הממשלה - "קלאב הוטל משלמת את שכרם של חברי הוועדה והעובדה כי הם נבחרים על ידי ראש לשכת עורכי דין אינה מעניקה אופי ציבורי לוועדה. בפועל אין פיקוח ציבורי בניגוד למה שמשתמע מהמונח ועדה ציבורית. בנוסף, אין בוועדה נציג ציבור שמייצג את אינטרס בעלי היחידות, למשל נציג עמותת בעלי יחידות בטבריה". לאור טענות אלו של המועצה, תוקן ההסדר והשם של הוועדה יוחלף ל"וועדה חיצונית".

תמר פינקוס, ראש הרשות להגנת הצרכן וסחר והוגן מעריכה כי מהלך זה מטעם קלאב הוטל נועד להפעלת לחץ על הכנסת לוותר על החקיקה בנושא: "אני חושבת שצריך לתת למחוקק להגיד את דברו. לדעתי פעולות אלו נועדו לסכל חקיקה, אבל הלוואי ואתבדה. אני לא מבינה את הלהיטות לעשות הסדר כשאנחנו עומדים באמצעו של תהליך. הודעה כזו מבלבלת את הצרכנים והם לא מבינים עכשיו מה המשמעות של ההסדר הזה לעומת מה שהיה בועדה והם עוד עלולים לחשוב שזו תוצאה של החקיקה", אמרה פינקוס. גם במועצה לצרכנות מעריכים כי "ההסדר נועד לשרת את הצרכים של קלאב הוטל ולהשתיק את קבוצת המתנגדים להצעת החוק ולהציג מצג לפיו החברה מטפלת בכל המקרים הדורשים טיפול".

בקלאב הוטל טוענים כי "האמירות של פינקוס, כי ההסדר נועד לסכל את החקיקה, נמצאות בסתירה חזיתית להתנהלות הדברים בוועדת הכלכלה של הכנסת, אשר הן גב' פינקוס והן נציגי המועצה נכחו בה, ובמסגרתה העלו חברי ועדת הכלכלה של הכנסת דרישה מפורשת כלפי קלאב הוטל להצגת הסדר מצידה, שיובא במקביל לביצוע הליכי החקיקה".

מנכ"ל המועצה לצרכנות, עו"ד אהוד פלג, קורא למנכ"ל קלאב הוטל לשחרר את בעלי היחידות בלי שיפוי ובלי התניות- "הניסיון להציע לבעלי הזכויות ביחידות הנופש זכות המגיעה להם ממילא מהווה המשך התנהלות בלתי הוגנת של קלאב-הוטל כלפי הצרכנים שביקשו להשתחרר מן ההתקשרות עמה. קלאב הוטל כנראה מתעקשת להתעלם מהמגמה המשפטית שנקבעה בשנים האחרונות לפיה תם עידן כבילת הצרכנים בעל כורחם לשנים ארוכות ובקנסות יציאה גבוהים. במקום בו אין הגינות מצד בעלי העסקים אין מנוס מהתערבות המחוקק או בית המשפט".

בקלאב הוטל טוענים כי "עמדת המועצה לצרכנות, שהזכות להשתחרר מהסכמי הנופש היא זכות המגיעה להם ממילא, אינה עולה בקנה אחד עם לשונם של ההסכמים, עם פסיקות שונות בבתי המשפט, ומכל מקום, בעלי יחידות הנופש אינם יכולים להתבסס עליה, נוכח כך שהיא מצויה בהליך בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהינו הליך תלוי ועומד. עמדה זו של המועצה אף נסתרת מהתנהלותה של המועצה עצמה בדיוני ועדת הכלכלה, בניסיונה לקדם את חוק קלאב הוטל, הואיל ואף המועצה סבורה כי הזכות אינה מצויה בידיהם של בעלי זכויות הנופש ומכאן תמיכתה בהתערבות חקיקתית".

ח״כ יואל חסון אמר בעקבות הגשת ההסדר כי ״מדובר בהסכם וולנטרי ולא מחייב , שהינו חסר תקדים בכך שהוא מאפשר התנתקות מיידית מאותן יחידות ללא כל חיוב בדמי ביטול, בד בבד לכך שאף אחד לא מוותר על זכיותיו המשפטיות גם אם הועדה נתנה לו סעד״. הוא הוסיף כי ״ההסדר החשוב הזה מחלץ את בעלי יחידות הנופש שנקלעו לקשיים סוציאליים, קשישים ויורשים אשר אינם יכולים עוד לחכות להכרעות משפטיות שעד היום לא השיגו דבר .בכוונתי להמשיך ולפעול להעברת החוק כפי שאושר בועדת הכלכלה של הכנסת בהכנה לקריאה שנייה ושלישית עוד טרם הבחירות״.

בתגובה לטענות המועצה לצרכנות טוענים בקלאב הוטל כי הם ביקשו מהמועצה כבר לפני יותר מחצי שנה לקבל לידיהם את רשימת בעלי היחידות שפנו אליה, שלטענתה עומדת על מאות פניות, ושמעוניינים להשתחרר מהזכות על יחידת הנופש.

לטענת קלאב הוטל גם כאשר המועצה העבירה את הרשימה היא כללה רק שמות או כתובות של הפונים ללא הפניות עצמן וללא ציון מספר שבוע הנופש או מספר ההסכם עם קלאב הוטל דבר שיצר קושי בטיפול בפניות. יחד עם זאת לטענתם כמאה מההסכמים עם הפונים הכלולים ברשימה, 12 מהם מקלאב הוטל טבריה, כבר בוטלו.

בנוסף מציינים בקלאב הוטל כי ארגון בעלי יחידות הנופש בישראל מסר לידיהם רשימה עם פניות בעלי יחידות נופש המעוניינים להשתחרר ובהתאם בוטלו לפני מספר חודשים כל ההסכמים שהיו כלולים ברשימה זו.

עוד טוענים ברשת קלאב הוטל כי היא ביקשה מעמותת בעלי יחידות טיים שרינג טבריה לקבל לידיה את מאות הפניות שהעמותה טענה שיש בידיה על מנת שהיא תוכל לפעול לביטול ההסכמים עמה על רקע מצוקות או קשיים אישיים או בריאותיים וזאת ללא דמי חיוב, אך הנהלת העמותה לא נענתה ליוזמה זו. בקלאב הוטל מציינים כי גם בקשתה לממונה לרשות להגנת הצרכן להעביר לידיה פניות שלטענתה הצטברו אצלה לא נענתה ומכתבה בהקשר זה לממונה נותר ללא כל מענה.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

ביידן לפיד הצהרת ירושלים

הדיל האמריקאי: מסלול ירוק להיי־טק הישראלי - תמורת הגבלת היצוא

קוסטה ריקה

"החופים פסיכיים, במחיר של מיליון וחצי קונים וילה קו שני לחוף - אבל אז המכות התחילו להגיע"

יוגה

"זה התחיל מכל מיני תל אביבים שחיפשו מפלט מהעיר, עכשיו יש כאן צונאמי״

רעות עייני ילדים מחוננים

"בקיץ היה לי כאן טירוף": כמה עולה לייצר ילד מחונן?

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

טיבינגן גרמניה

ברוכים הבאים לעיר שבה המהירות המקסימלית היא 7 קמ"ש

עבודה ניידת חוף הים

"אני לא קובעת פגישות בזמן השקיעה, גם אם זה אומר להפסיד עשרות אלפי שקלים בחודש"