שוקי שדה
שוקי שדה

>> התקשרות ללא מכרז עם חברת UPS, הפסד הכנסה של 11.2 מיליון דולר, הטעיית הנהלת רשות שדות התעופה ושר התחבורה - אלה הם רק חלק מהממצאים החמורים בדו"ח ביקורת פנימי של רשות שדות התעופה בנוגע להקמת מרכז מיון והפצה ארצי של חברת הבלדרות הבינלאומית שהוקם בתוך נתב"ג.

במרכז הדו"ח עומד אלכס חן, ראש אגף פיתוח עסקי ברשות, שבימים אלה מנהל מאבק משפטי נגד ניסיונות ההנהלה להדיחו מתפקידו בטענה שמדובר בהתנכלות. ואולם, בתוך התיק עב הכרס בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, נמצא גם דו"ח הביקורת החריף המסביר מדוע "יש לבצע הערכה של תפקודו ולפעול בהתאם".

בניין UPSצילום: UPS

הדו"ח, הנחשף כאן לראשונה, הושלם באפריל האחרון. הוא נחתם בידי מבקרת הפנים ברשות, עורכת הדין מירי גרוסמן, אך הבדיקה החלה בימי המבקר הקודם, אוריאל רונד.

תחילת הסיפור בהתקשרות ללא מכרז בשיטת BOT עם חברת השילוח הבינלאומי אוריין, שבשליטת חן למדן (53%). למדן שולט במקביל בחברת OPCI, המשמשת הנציגה של חברת UPS בישראל. UPS הוא תאגיד אמריקאי בינלאומי העוסק בשילוח מטענים, חבילות ומסמכים ברחבי העולם, ניהול סחר בינלאומי ועמילות מכס. החברה מעסיקה 400 אלף עובדים ברחבי העולם.

במקביל לשליטה בחברת אוריין מחזיק למדן גם ב-50% מהשליטה ב-OPCI, וב-35.5% מהון המניות שלה. חברי ועדת הכספים של הרשות הבחינו כי זמן קצר לפני כן, התקשרה הרשות ללא מכרז גם עם OPCI.

הדו"ח מתח ביקורת על כך שחן לא דיווח לממונים עליו על הקשר בין שתי החברות ובתוך כך מתח ביקורת על אופן ההתנהלות מול UPS כפי שמעלים, בין היתר, הממצאים הבאים:

קובי מור, מנכ"ל רשות שדות התעופהצילום: וקנין עופר

- בינואר 2006 אישרה הנהלת רשות שדות התעופה, אז בניהולו של גבי אופיר, את הפרויקט של UPS בשיטת BOT, לפיה מרכז המיון וההפצה יוחזר לרשות לאחר תקופה של 15-23 שנה. זאת, ללא מכרז בטענה ששוק הבלדרות קטן ולכן יש לבצע "שוק פתוח".

- לא התקבל אישור מהממשלה לכך, בניגוד לחוק רשות שדות התעופה בנוגע להתקשרות מעל עשר שנים. לפי הדו"ח, היעדר המכרז נבע מהצגת נתונים מוטים להנהלת הרשות ולשר התחבורה דאז, שאול מופז. ביוני 2006 הוצג לשר אומדן עלות בנייה של 6.5 מיליון דולר ואילו ארבעה חודשים קודם לכן, אומדן העלות היה 7.1 מיליון דולר.

בתגובה המופיעה בדו"ח טוען אלכס חן כי "אכן אומדן העלות שהועבר לשר היה שגוי, אך כבוד השר לא הוטעה. השר אמנם אישר את ההתקשרות אך לא התייחס להיבט העסקי שלה".

"הסבר פתלתל"

מבקרת הפנים ברשות, עו"ד גרוסמן, לא התרשמה במיוחד מהדברים. "ההסבר הפתלתל של המבוקר אינו מתקבל על הדעת", כתבה כהערה לתגובה. גרוסמן קבעה בנוסף שלא הוצגה להנהלת הרשות בדיקת כדאיות כלכלית של הפרויקט, ולפי בדיקת כדאיות עצמאית שנערכה במסגרת הדו"ח, הערך הנוכחי הנקי של הפרויקט גבולי ונע בין ערך חיובי של מיליון דולר לערך של 1.4 מיליון דולר. "הפרויקט בסופו של דבר לא הגשים את המטרות שלשמו נועד - הגדלת ההכנסות המסחרויות של הרשות", נכתב בדו"ח.

ההתנהלות שנראית בעייתית לכאורה נוגעת לדמי השכירות. לפי ההסכם, דמי השכירות שתשלם UPS יסתכמו בכ-100 אלף דולר בחודש. תקופת ההתקשרות היתה 15 שנה עם אופציה לשתי תקופות הארכה בנות 4 שנים כל אחת. הדו"ח, המסתמך על שמאים בלתי תלויים, קובע שדמי השכירות האלה נמוכים בעשרות אחוזים ממחיר השוק בסביבת נתב"ג. בהערכה שמרנית, דמי השכירות שנקבעו נמוכים ב-20% ממחיר השוק, וכתוצאה מכך נגרם לרשות הפסד הכנסה של 4.5 מיליון דולר.

על פי הדו"ח, שבוע לפני חתימת ההסכם קבע השמאי שנשכר על ידי הרשות שאין שום הגיון כלכלי לקבוע את דמי השכירות במונחים דולריים, ושיש להקפיד על כך שהמחיר הדולרי יהפוך למחיר שקלי צמוד מיד עם החתימה על הסכם השכירות. למרות זאת, דמי השכירות הוצמדו לדולר במקום למדד המחירים ומיום חתימת השכירות ועד מועד פרסום הדו"ח דמי השכירות ירדו באופן ריאלי בכ-30%.

בנוסף הדו"ח קובע שתנאי ההסכם אינם כוללים מנגנון להתאמת דמי השכירות במשך 15 השנים הראשונות, אלא רק לתקופת ההארכה מעבר ל-15 השנה. כך קובעו דמי השכירות בערך דולרי היסטורי ללא יכולת התאמה למשך 15 שנה, בעוד שער הדולר יורד בהתמדה ומחירי השכירות נוסקים.

ממצא מעניין נוסף נוגע לניצול לקוי של השטחים. ההסכם התייחס לשטח של 6,555 מ"ר, אך המבנים בפועל היו 10,622 מ"ר - תוספת של יותר מ-60% שקיבלה UPS בעקבות בקשה לוועדה לתכנון ובנייה. מעבר לכך, שטח המגרש המקורי שהוקצה לחברה על פי ההסכם היה 18 אלף מ"ר, אך על פי ההיתרים היה 22,744, תוספת של 25%. לפי הדו"ח, אי עדכון דמי השכירות בהתאם לשטחים אלה מגלם הפסד הכנסות מצטבר לרשות בהיקף של כ-6.7 מיליון דולר לתקופת השכירות.

בנובמבר 2006, כחודש לאחר חתימת החוזה עם UPS, פנתה חברת אוריין לרשות שדות התעופה בבקשה להקים מרכז לוגיסטי בנתב"ג בשיטת BOT לטווח ארוך וקיבלה לכך איישור עקרוני מהמנכ"ל.

גם במקרה של אוריין, נקבע בדו"ח שמחירי השכירות שנקבעו היו נמוכים ממחירי השוק ובהצמדה לדולר בלבד, אך בסופו של דבר ההתקשרות הוקפאה.

ביוני האחרון שלח מנכ"ל רשות שדות התעופה באותה עת, קובי מור, אל חן הזמנה לשימוע לפני העברה מתפקיד. לבד מאזכור ממצאי הדו"ח ותיאורם כ"התנהלות מקצועית כושלת ומתמשכת", הזכיר מור לחן שבעבר הוא הוזמן לשיחות בירור לאחר שנודע כי אשתו של חן הגישה מועמדות לתפקיד מנהלת משאבי אנוש בחברת סוויספורט (המספקת שירותי לוגיסטיקה בנתב"ג), בזמן שחן ניהל עמה התקשרויות בהיקף של מיליוני שקלים בשנה, בשם הרשות.

גבי אופיר

לדעת מור, חן צריך היה צריך לדווח על כך לרשות, גם אם סבר שלא מתקיים ניגוד עניינים. שיחת בירור אחרת התקיימה לאחר שחן לא דיווח על קבלת כרטיסי טיסה מחברת אל על כחלק מהעסקתו כקצין ביטחון במשרד ראש הממשלה, בעודו אחראי על הסדרת התקשרות מסחרית עם חברת אל על. גם במקרה זה, מור סבור שחן היה צריך לדווח על כך. בימים אלה מנהל חן, ביחד עם ועד האקדמאים ברשות, מאבק משפטי נגד הדחתו. חן טוען שהציג נימוקים עניינים ומוצדקים המסבירים את התנהלותו, אך המבקרים התעלמו מנימוקים אלה. "הרשות מפעילה שלא כדין לחצים על מר חן להסכים לעזוב את תפקידו ופועלת לצורך תפירת תיק במטרה להעבירו מתפקידו אם לא יסכים לכך מרצונו", כתבה עורכת דינו, אורנה לין, במכתב ששלחה למור בחודש מאי האחרון. "הדו"ח בודק למעלה מעשר סוגיות, בנושא שבו עסקו עובדים רבים, ובכל אחת מהסוגיות המסקנה היחידה שהוסקה אינה נוגעת לשיפור פעולת הרשות, אלא שיש להעביר את מר חן מתפקידו".

באחרונה העלו גורמים בוועד האקדמאים ביקורת נגד מבקרת הפנים, גרוסמן, בטענה שכבר לפני שנה וחצי, היתה צריכה לעבור מהסכם קיבוצי להסכם אישי, כפי שקבעו תנאי המכרז לתפקיד. לטענת הנהלת הרשות, עניין זה נמצא כיום בהליכים מתקדמים מול משרד האוצר. מקורות ברשות שדות התעופה מתחו ביקורת על התנהלות זו של ועד האקדמאים. "ברור, לפי הדו"ח, שחן פעל מתחת לכל ביקורת. חבל שהאקדמאים בוחרים לתקוף את השליח במקום להתייחס לגופם של דברים".

מקורות ברשות שדות התעופה מתחו השבוע ביקורת על כך שבחודשים שחלפו מאז הוגש הדו"ח לא נעשה ניסיון לסיים את ההתקשרות עם UPS או לשנות את החוזה, על אף שהדו"ח ממליץ לבחון רעיונות אלה.

תגובת רשות שדות התעופה: "הרשות נקטה צעדים שימנעו בעתיד כשלים מסוג זה. כל טענה בדבר התנכלות לעובדים אין לה במה לתמוך. בית הדין דחה עתירה למתן צו מניעה להעברת מר אלכס חן מתפקידו, והרשות סבורה כי לכשתינתן החלטה בתיק יתבררו העובדות במלואן. לגבי חוזה ההתקשרות עם החברה - מדובר בהתקשרות מסוג BOT אשר מקשה על פתיחת חוזה בשלב זה של ההתקשרות, אך הנושא נמצא בבחינה משפטית".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker