במקום קנסות - בונוסים: הבכירים שיקבלו רבע מיליון שקל אם יבריאו את קופות החולים

לראשונה במערכת הבריאות - שכר מבוסס ביצועים: 40 בכירים בקופות החולים יזכו לבונוס שנתי של עד רבע מיליון שקל, אם יציגו שיפור במצב הפיננסי ובאיכות השירות ■ המטרה: תמרוץ מצוינות ■ החשש: ניצול הצ'ופר על ידי מי שממילא משתכרים 95-65 אלף שקל בחודש

רוני לינדר
קופת חולים כללית
קופת חולים כלליתצילום: אריאל שליט

לראשונה במערכת הבריאות בישראל, הממשלה יוצאת בתוכנית בונוסים למנהלים הבכירים של קופות החולים. ל–TheMarker נודע כי הממונה על השכר במשרד האוצר, קובי בר נתן, שיגר אתמול למנהלי ויושבי ראש דירקטוריון קופות החולים הנחיות חדשות המאפשרות לקופות להפעיל מודל בונוסים למנהלים הבכירים בקופות, בדרגות סמנכ"ל ומעלה. הבונוסים יהיו בסך עד 2.5 משכורות למנהל, וייקבעו בהתאם לביצועיהם. המודל החדש תוכנן בתיאום בין משרד הבריאות, הממונה על השכר ואגף תקציבים באוצר.

שכר הסמנכ"לים והמנכ"לים של קופות החולים נע בין 65 ל–95 אלף ברוטו בחודש, כך שהבונוס החודשי יכול להגיע לגובה מקסימלי של רבע מיליון שקל בשנה למנהל הבכיר ביותר (מנכ"ל או סמנכ"ל), רק במידה שעמד בכל היעדים שהוצבו לו. זהו צעד הפוך לזה עליו הכריזו משרדי הבריאות והאוצר לפני שנה בדיוק, כשהחליטו להטיל קנסות אישיים בגובה 5% מהשכר השנתי על חברי הנהלה אם הקופה לא תעמוד ביעד התקציב. המנכ"לים בארבע קופות החולים הם אהוד דודסון בכללית; ניסים אלון בלאומית; רן סער במכבי; וסיגל רגב רוזנברג במאוחדת.

קופות חולים
צילום:

על פי התוכנית, גובה הבונוסים למנהלים בכל קופה ייקבע "באופן ההולם את השונות בביצועים ובהערכת המנהלים הבכירים", וביחס לבונוסים שמקבלים מנהלים אחרים. ממוצע הבונוסים של כלל המנהלים בקופה לא יהיה יותר מ–1.5 משכורות בשנה, כך שמול כל מנהל שמקבל בונוס הגבוה מ–1.5 משכורות — יהיו מנהלים שיקבלו בונוסים נמוכים יותר. מנהלים שיפוטרו או יעזבו את הקופה על רקע אי־התאמה או בנסיבות פליליות לא יהיו זכאים למענק.

הנהלת הקופה היא זאת שתקבע את מדיניות התגמול, הכוללת יעדים ומדדים אישיים שנתיים למנהלים המבוססים על תוכנית העבודה של הקופה. היעדים יועברו לאישור דירקטוריון הקופה, ולאחר אישור הדירקטוריון יועברו לאישור משרד הבריאות והממונה על השכר. בתום השנה, הדירקטוריון יידרש לאשר את העמידה ביעדים של כל אחד מהמנהלים הבכירים ואת חלוקת המענקים.

קובי בר נתן
קובי בר נתןצילום: מגד גוזני

היעדים: איכות, שירות, תפעול וכסף

לפי ההנחיות של הממונה על השכר באוצר, מטרת הבונוסים היא "שיפור ביצועיהן של קופות החולים באמצעות תגמול מנהלים הבכירים — בהיבט היציבות הפיננסית ובהיבטי רמת השירות והאיכות של שירותי הבריאות הניתנים למבוטחים", וכן "גיוס ושימור מנהלים בכירים איכותיים". מדובר בפיילוט שייערך למשך שלוש שנים, מינואר 2020 עד סוף 2023. בסיום הפיילוט יוחלט, בהתאם למידת ההצלחה, אם להפסיק את התוכנית או דווקא להרחיב אותה לגופים נוספים. בממשלה מתחילים את הפיילוט בקופות החולים, שכן מדובר בארבע הנהלות מצומצמות בלבד, ובעובדים שרובם המכריע מועסק בחוזים אישיים. אם הפיילוט יוכתר בהצלחה, ייתכן שבעתיד תורחב התוכנית לבתי החולים, שם כבר מדובר במספר גדול בהרבה של מנהלים, שרובם רופאים המועסקים בהסכמים קיבוציים.

אהוד דודסון
אהוד דודסוןצילום: מוטי מילרוד

הממשלה לא קובעת על פי מה יוענקו הבונוסים, ומשאירה דרגות חופש להנהלות הקופות להחליט על היעדים. עם זאת, היא בהחלט מתווה את היעדים הרצויים: ראשית, עמידה ביעדי הקופה כמכלול, כלומר עמידה ביעדים שהקופה הגדירה בתכניות העבודה שלה, הכוללים יעדים פיננסים אך גם יעדי איכות, יעדי שירות ויעדים תפעוליים. המטרה השניה היא עמידה ביעדים אגפיים ואישיים, שישקפו את תרומתו הישירה של המנהל להשגת יעדי הקופה או האגף, בהתאם לתחומי אחריותו של המנהל. מדיניות התגמול תגדיר בצורה מדויקת מה יהיה משקלו של כל אחד מהמדדים האלה לעניין אופן חישוב המענק.

המדדים: שיפור זמני המתנה ומניעת סוכרת

ניסים אלון
ניסים אלוןצילום: אוליבייה פיטוסי

חלק נרחב בחוזר מוקדש לקביעת כללים שימנעו מצב של חלוקת בונוסים נדיבה בלי קשר לעמידה אמיתית ביעדי איכות. לפיכך, נקבע כי היעדים חייבים להיות מוגדרים "כך שיהיו מדידים וכמותיים, אובייקטיביים ופשוטים לחישוב, מאתגרים אך בני השגה, שיוגדרו באופן שלא ניתן לפרשם לשני פנים". כך למשל, מציעים במשרדי הבריאות והאוצר לקבוע מדדים כמו צמצום אשפוזים חוזרים, מניעת סוכרת בקרב חולים טרום סוכרתיים, שיפור זמני המתנה לרפואה יועצת, הגדלת אחוז אשפוזי הבית והגדלת יעילות תפעולית והקטנת הוצאות הנהלה וכלליות. בנוסף מומלץ בחוזר כי כל מנהל בכיר ייבחן לפי לא יותר מחמישה מדדים כמותיים.

רן סער
רן סערצילום: אוליבייה פיטוסי

המשרדים ממליצים לקבוע שיטת ניקוד לינארית לחלוקת הבונוס, כך שעמידה חלקית ביעד לא תזכה או תזכה רק בחלק קטן מהבונוס המקסימלי. החוזר נותן כדוגמה עמידה או אי־עמידה ביעד של הפחתת אשפוזים חוזרים ב–10%: "במסגרת זו, הפחתה של פחות מ–5% אינה מזכה כלל בניקוד, עמידה של 5% מזכה ב–50% מהניקוד, וכל תוספת אחוז מזכה ב–10% נוספים עד לתקרה של 100% בגין הפחתה של 10% ממספר האשפוזים החוזרים". עוד נקבע כי הבנוסים יינתנו רק לאחר אישור מראש בכתב של משרד הבריאות והממונה על השכר באוצר.

מתן הבונוסים למנהלים מותנה באישור דירקטוריון הקופה בדבר עמידת הקופה בתוכנית ובייעדי התגמול, הגשת תקציב מאוזן לשנה שבה עתיד להיות משולם המענק, ועמידת הקופה בחובתה לאיזון תקציבי בתקופה המזכה בבונוס — בהתאם להסכם הייצוב שנחתם עם הקופה. תוכנית הבונוסים החדשה אינה בגדר חובה והקופות לא חייבות לאמץ אותה, ואולם בממשלה מאמינים כי במוקדם או במאוחר כל ארבע הקופות יצטרפו אליה.

סיגל רגב רוזנברג
סיגל רגב רוזנברגצילום: רמי זרנגר

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker