כך תחסכו כסף על רווחי קרן הנאמנות שלכם

דצמבר 2005 הוא דצמבר הגדול - החודש שבו התרכז המספר הרב ביותר של שינויים פיננסיים בחודש יחיד. כל אחד מהשינויים הללו דורש היערכות קפדנית. מימוש ב"כאילו" הוא הפטנט שהכין מס הכנסה לטובת המשקיעים, לקראת העלאת המס על השקעות מ-15% ל-20%. איך זה מתבצע?

מירב ארלוזורוב
מירב ארלוזורוב
מירב ארלוזורוב
מירב ארלוזורוב

דצמבר 2005 הוא דצמבר הגדול - החודש שבו התרכז המספר הרב ביותר של שינויים פיננסיים בחודש יחיד. לא פחות מארבעה שינויים ענקיים מתחוללים החודש, או מיד אחריו: מבנה העמלות בבנקים עובר מהפכה; קופות הגמל נסגרות בסוף החודש להפקדות של עמיתים עצמאים וגם נהפכות למכשיר חיסכון פנסיוני עד לגיל 60; המס על רווחים בבורסה קופץ מ-15% ל-20%; ואם כל זה לא מספיק - גם מהפכת האוברדרפט תיכנס לתוקפה בינואר.

כל אחד מהשינויים הללו דורש היערכות קפדנית. השבוע נעסוק בשינוי במס הבורסה, שחל גם על כל מי שמחזיק קרן נאמנות, ובהשפעה שתהיה לו על דצמבר - המימוש הרעיוני.

המימוש הרעיוני הוא המכשיר שסיפק מס הכנסה לכל המשקיעים בבורסה, לרבות אלה שנגיעתם לבורסה מסתכמת בהשקעה בקרנות נאמנות בלבד, כהגנה לקראת העלאת מס הבורסה.

מימוש רעיוני הוא מימוש שנשאר בגדר רעיון בלבד ולא בוצע בפועל. מצב שבו משקיע בבורסה מוכר את המניות שלו, אבל הוא מוכר רק לכאורה. בפועל, המניות או קרנות הנאמנות נשארות ברשותו. כדי לעשות זאת, המשקיע מבצע שתי פעולות מקזזות: הוא מוכר וקונה את המניות או הקרנות בו זמנית. כך הוא גם מכר וגם קנה, והתוצאה הסופית היא שהקרנות/מניות נשארות ברשותו.

אז אם התוצאה הסופית היא ללא שינוי, מדוע לטרוח בכלל על המימוש הרעיוני? או, זהו בדיוק המפלט שהעניק מס הכנסה למשקיעים. במכירת ההשקעות, המשקיע מממש את הרווח שצבר על ההשקעות. אם, נניח, קרן הנאמנות שלו עלתה ב-10% ב-2005, בעזרת המימוש הרעיוני המשקיע יכול למכור את הקרן ברווח של 10% ולשלם על הרווח הזה מס של 15% בלבד - הרווח שלו יקטן ל-8.5%. לו הוא היה מוכר את אותה קרן ב-1 בינואר 2006 הוא כבר היה נדרש לשלם על הרווח בגינה מס של 20% - והיה נשאר עם רווח נטו של 8% בלבד. החיסכון של 0.5% ברווח הוא מה שהמימוש הרעיוני מעניק. בשל כך, המימוש הרעיוני הוא זכות חשובה שהמדינה מעניקה למשקיעים, וכל מי שהרוויח בבורסה בשנים האחרונות - כן, לרבות משקיעים בקרנות נאמנות - אל לו להחמיץ את הזכות הזו.

אלה הם עקרונות המימוש הרעיוני. הפרטים המדויקים, עם זאת, דורשים התעמקות רבה יותר. מומחי בנק לאומי וקבוצת הקרנות לאומי-פיא, בשיתוף TheMarker עונים על שאלות מרכזיות לגבי המימוש הרעיוני.

מהי מכירה רעיונית?

מכירה רעיונית היא מכירה של ניירות ערך ורכישתם מחדש באותו תאריך, באותה כמות ובאותו שער. המכירה הרעיונית מתבצעת לצורכי מס בלבד ואינה משפיעה על מחיר הבורסה. ניתן לבצע מכירה רעיונית לאורך כל דצמבר 2005.

מהי מטרת המכירה הרעיונית?

החל ב-1 בינואר 2006 יועלו שיעורי המס על אפיקי השקעה לא-צמודים (שקליים) מ-10% ל-15%, ועל אפיקי השקעה צמודים מ-15% ל-20%. העלאת שיעורי המס לגבי רווחי הון מניירות ערך הנסחרים בבורסה היא רטרואקטיווית - כלומר, כל הרווחים בגין נייר שיימכר ב-2006 ימוסו ב-20%, כולל רווחים שנצברו לפני 2006.

במקביל להעלאת שיעורי המס על ניירות הערך השונים יופחת שיעור המס החל על הכנסות מדיווידנד לשיעור של 20% (כיום: 25%).

מטרת המכירה הרעיונית היא לאפשר למשקיעים בניירות ערך להימנע מתחולה רטרואקטיווית של שיעורי המס הגבוהים יותר, שיחולו על רווחי הון מניירות ערך החל ב-1 בינואר 2006. באמצעות המכירה הרעיונית ניתן ליהנות מתשלום מס רווח הון בשיעורים הקיימים כיום, ללא מכירה ממשית של ניירות הערך.

מי רשאי לבצע מכירה רעיונית?

יחידים ותאגידים, כולל בעלי מניות מהותיים (בעלי שליטה של 10% לפחות באמצעי השליטה בחברה).

כיצד ניתן לבצע מכירה רעיונית?

את המכירה הרעיונית ניתן יהיה לבצע באמצעות חבר בורסה, כלומר, דרך הבנק. בעת ביצוע מכירה רעיונית מחושב רווח/הפסד הון, ואם נוצר רווח הון, המס בגינו ישולם במועד המכירה הרעיונית בהתאם לשיעורי המס הנוכחיים הנמוכים יותר. בעת ביצוע המכירה הרעיונית ישולמו עמלות לבנק או לברוקר.

על איזה ניירות ניתן לבצע מכירה רעיונית?

ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל או בחו"ל (לרבות קרנות נאמנות ישראליות, אג"ח, כתבי אופציות ועוד). המשקיע רשאי להחליט על ביצוע של מכירה רעיונית לגבי כל נייר ערך בנפרד, ואין חובה לבצע מכירה רעיונית של כל ניירות הערך שברשות המשקיע. עם זאת משקיע שבחר לבצע מכירה רעיונית בנייר ערך מסוים או בקרן נאמנות מסוימת, חייב לבצע זאת לגבי כל הכמות המוחזקת על ידיו של אותו נייר ערך.

כמה עולה לי המימוש הרעיוני?

מאחר שמדובר בעסקה שנועדה להגן מפני תשלומי מס בעתיד, ושהיא רעיונית בלבד, הבנקים התרצו והם גובים בגין המימוש הרעיוני עמלת פעולה מינימלית של 0.1% לכל כיוון. מימוש רעיוני שכולל מכירה וקנייה מחדש יעלה 0.2% מהיקף הכמות שנמכרת/נקנית.

האם תמיד כדאי למכור ניירות ערך שנצברו בהם רווחים?

לא בהכרח. הדבר תלוי, בין השאר, בצפי לגבי התנהגות נייר הערך בעתיד - האם צפויה עלייה או ירידה בשער, מתי בכוונת הלקוח לממש את הנייר וכו'. ייתכן מצב שבו הרווחים שנצברו נמוכים במידה כזו, שהעמלות שייגבו במכירה - בתוספת העלות של הקדמת תשלום המס - יהיו גבוהות מהחיסכון במס. באופן עקרוני, ככל שהלקוח מתכוון להחזיק בנייר הערך לטווח ארוך יותר, פוחתת הכדאיות של ביצוע המכירה הרעיונית.

מה לגבי ניירות ערך שנצברו בהם הפסדים?

רווחים, הממוסים במסגרת המכירה הרעיונית, ניתן לקזז כנגדם הפסדים מניירות ערך אחרים - בין אם אלה הם הפסדים בפועל (נייר הערך נמכר באמת) ובין אם אלה הפסדים רעיוניים בלבד. הדבר נכון גם לגבי הפסדים ורווחים מקרנות נאמנות.

לפני ביצוע מכירה רעיונית בניירות שנצברו בהם הפסדים, חשוב לשים לב לנקודות הבאות:

א. החל בשנת המס 2006 ניתן יהיה לקזז הפסדי הון מניירות ערך גם כנגד הכנסות מריבית על אג"ח (אך לא כנגד ריבית על פיקדונות!) ודיווידנד מניירות ערך. במימוש הפסד כיום המשקיע מפסיד הזדמנות לקזז את ההפסד הזה בעתיד - גם כנגד ריבית או דיווידנד.

ב. מכירה רעיונית של נייר ערך שנצבר בו הפסד תקבע לאותו נייר ערך שער עלות נמוך יותר. כתוצאה מכך, רווח הון עתידי, שייווצר בגין אותו נייר ערך וימוסה בהתאם לשיעורי המס החדשים, יהיה גדול יותר. כך, אם שער קרן הנאמנות ירד מ-100 ל-90, מימוש רעיוני יהפוך את שער ה-90 לבסיס לחישוב המס בעתיד. במידה ובשנה הבאה הקרן תעלה לשער של 100, היא תהיה חייבת במס על רווח של 11%. לכן, אם לא ניתן לקזז הפסד שייווצר במכירה הרעיונית, לא כדאי לבצע מכירה רעיונית, משום שמשמעות הדבר היא קיבוע שער עלות נמוך יותר ולפיכך תשלום מס על רווח גבוה יותר בעתיד.

ג. למרות האמור לעיל, ייתכנו מצבים שבהם לקוחות יעדיפו לבצע מכירה רעיונית של ניירות ערך שנצברו בהם הפסדים, לשם קיזוז הרווח (חיסכון במס על הרווח) בהשקעות אחרות שלהם.

האם ניתן לקזז רווחים והפסדים שנוצרו במכירה הרעיונית מול רווחים והפסדים ממכירות רגילות?

ניתן לבצע קיזוזים באמצעות מערכת הבנקאות על פי כללי הקיזוז הרגילים החלים כיום. לפיכך, לקוח שיש לו יתרת הפסד לקיזוז, יכול לבצע מכירה רעיונית של ניירות שנצברו בהם רווחים על מנת לנצל את יתרת ההפסד לקיזוז.

מה לגבי קופות גמל?

בקופות גמל אין החלת מס רטרואקטיווית - כל ההפקדות בקופות הגמל, עד 2005, חייבות במס של 15%. רק ההפקדות מ-2006 ואילך יהיו חייבות במס של 20%. לכן, בקופות גמל אין מימוש רעיוני.

האם יחול שינוי בסיווג המס של קרנות נאמנות?

קרנות הנאמנות נחלקות כיום לשני מצבי מס. קרן חייבת שמשלמת את כל המס בעצמה (המשקיע בקרן אינו משלם מס בעצמו), וקרן מעורבת - הקרן פטורה ממס, המשקיע בקרן הוא שמשלם את המס על רווחיו בעת המכירה. מ-2006 הקרנות המעורבות ייקראו קרנות פטורות. מבחינת המשקיע אין לכך משמעות.

ההערכה, אגב, היא שגם חלק מהקרנות החייבות ייהפכו לפטורות. זאת, מאחר שקרנות פטורות כדאיות יותר למשקיעים (במקרה של הפסד בעת מכירת הקרן, ניתן לקזז הפסד זה מרווחים אחרים מניירות ערך). כתוצאה מכך, כ-80% מקרנות הנאמנות בשנה הבאה יהיו פטורות.

מה יהיה שיעור המס על רווחים בקרן שלי?

שיעור המס יהיה 20%, וזאת גם על רווחים שנצברו לפני 2006. הדרך היחידה להימנע מתשלום מס של 20% גם על רווחים קיימים היא באמצעות מימוש רעיוני. שימו לב כי בקרנות נאמנות אין מס מופחת של 15% על רווחים מהשקעות שקליות. גם קרנות נאמנות שקליות משלמות מס של 20% על רווחיהן הריאליים.

מה לגבי קרנות נאמנות פטורות?

קרנות פטורות כמעט שאינן קיימות כיום. עם זאת, למעטים שמחזיקים בהן - ב-2006 ירד שיעור המס מ-25% ל-20%, ולכן לא כדאי לבצע מכירה רעיונית של קרנות פטורות שנצברו בהן רווחים. לעומת זאת, אם נצברו בקרן פטורה הפסדים, וללקוח רווחים ממכירה רעיונית של ניירות ערך אחרים שניתן לקזז כנגדם את ההפסדים, כדאי לבצע מכירה רעיונית בהפסד, ובכך ליהנות משיעור מס גבוה שלפיו יחושב ההפסד לשם קיזוז הרווח בהשקעה האחרת.

האם כדאי לבצע מכירה רעיונית של מק"מ?

שיקול חשוב שיש להביא בחשבון הוא שבעת פדיון מק"מ, מחושב מס באופן ליניארי על דמי הניכיון, כך שמהחלק היחסי של דמי הניכיון שנצבר עד תום שנת המס 2005 ינוכה מס במקור בשיעור של 10% (השיעור כיום), ואילו על החלק היחסי של דמי הניכיון שנצבר החל ב-1 בינואר 2006 ינוכה מס במקור בשיעור של 15% (שיעור המס החדש). בהתאם לכך, ומכיוון שהחל ב-1 בינואר ניתן יהיה לקזז דמי ניכיון כנגד הפסדי הון מניירות ערך, אם בכוונת המשקיע להחזיק במק"מ עד לפדיון, אין יתרון לביצוע מכירה רעיונית.

כתבות מומלצות

גיף

סיוט בחופשה: 7 תחנות במסלול הייסורים שצפוי לכם בקיץ 2022

נורמן מילנר. "אני לא אומר שקפיטליזם היא השיטה הכי טובה"

"יש בשוק הזה הזדמנות שלא ראינו עשורים"

מנכ"ל ובעלי בן אנד ג'ריס ישראל, אבי זינגר

"עשה את עסקת חייו": כך הצליח אבי זינגר לרכוש את בן אנד ג'ריס במחיר זעום

מנכ"ל מטא מארק צוקרברג. עידכן את העובדים כי יצטרכו לעמוד ביעדים אינטנסיביים יותר עם משאבים פחותים

צמצומים, ביטול מוצרים ופניית פרסה בפיד: הצרות של מטא רק מתחילות

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

קוונטום סורס. שלומית סמל, ברק דיין, עודד מלמד וגיל סמו

"זו ההחלטה הכי מפחידה שעשיתי. כשנצליח, נהיה הבסיס למהפכת המחשוב הבאה של האנושות"

בנייה בשדרות. "יש בעיר תשואות טובות יחסית להשקעה בדירה במרכז הארץ"

"נמאס מהמחירים המטורפים של המרכז. פה אני משלם 2,600 שקל על דירת גן — והכל מהטבת המס"