הדר קנה
הדר קנה
חתימה על חוזה
החתימו חוזה ובו סעיפים סותריםצילום: Getty Images IL
הדר קנה
הדר קנה