הדר קנה
הדר קנה
סניף קואופ שופ בגבעתיים
סניף קואופ שופ בגבעתייםצילום: אייל טואג
הדר קנה
הדר קנה