הדר קנה
הדר קנה
איור: שועלים מציעים לקשישים עסקות
צילום: ליאו אטלמן
הדר קנה
הדר קנה