עמותות בעלי החיים התלוננו במשטרה נגד זוגלובק: "לסגור את המשחטה"

ח"כ מצנע: "משרד החקלאות יזומן בשבוע הבא לוועדת החינוך כדי לתת הסברים לגבי פעילותו"

תחקיר "כלבוטק" בערוץ 10 שחשף אמש התעללות קשה בבעלי חיים במשחטה של מפעל מוצרי העוף זוגלובק הציג בו פריקת כלובי תרנגולות לא תקינה במשחטה בה נשחטים כל יום כ-30 אלף עופות והתעללות בולטת בבעלי חיים ועבירות על חוק צער בעלי חיים.

בין התמונות הקשות שעלו בתחקיר ניתן היה לראות כיצד במהלך פריקת כלובים הדלתות לא נפתחות, מה שמוביל עובדים להשתמש בדחיפות מוט ברזל דרך כלובי התרנגולות בכדי לשחרר את פתיחתם. כמו כן, ניתן היה לראות כיצד ברגע היפוך הכלובים בעקבות תקיעת הכלובים הישנים, השבורים והעקומים - העופות נחבטים ודורסים אחד את השני.

כעת בעקבות התחקיר הגישו העמותות אנונימוס ותנו לחיות לחיות תלונה במשטרה על עבירות בחוק צער בעלי-חיים ועל תקנות צער בעלי חיים בהובלת עופות וקוראות למשרד החקלאות לסגור את המשחטה. בין הסעיפים המוזכרים בתלונה מציינות הדורשות כי "התרנגולים (ותרנגולי ההודו) מגיעים למשחטה כשהם דחוסים בכלובי מתכת, העשויים תאים-תאים, זה מעל זה. תקרות התאים כה נמוכות שהעופות יושבים בהם שפופים.

המשחטה משתמשת להחזקת תרנגולים בכלובים, אשר רצפת התאים שלהם עשויה פסים-פסים ומרווחים ביניהם. הרצפה בנויה כך שרגליהם של תרנגולים רבים נופלות במרווחים ונתקעות בהם. כל עוד התרנגול בכלוב, הוא תקוע אין-אונים במרווח".

בנוסף, מציינות העמותות בהגשת התלונה למשטרה כי "על אף שפעולות השחיטה נעשות בין השעה שש וחצי שבע בבוקר לארבע חמש אחרי הצהרים (ולעיתים אף יותר), המשאיות העמוסות כלובים מגיעות למשחטה כבר בערב הקודם – החל בשעות שמונה או תשע בערב. בהגיע המשאיות למקום, העופות כבר כלואים בכלוביהם הצרים משך זמן שאינו ידוע, ללא מזון ומים". לפי התיעוד שנערך בתחקיר מציינות המתלוננות כי על פי החשד עופות ממתינים בדוחק זה למעלה מעשרים שעות עד שמעבירים אותם לשחיטה.

סעיפים נוספים שעולים בתלונה הם הטיית כלובים שלא לצורך, שפיכת תרנגולים מהכלובים במכונת שפיכה, סיטואציות המובילות לכך שתרנגולים תלויים באוויר מהראש, הרגל או הכנף, תלישת תרנגולים מהכלובים, זריקת עופות באוויר והשלכת עופות הודו חיים לאחר הליך השחיטה.

מלבד הפנייה להגשת תלונה במשטרה פנו העמותות אנונימוס ותנו לחיות לחיות גם למשרד החקלאות, האמון על אכיפת חוק צער בעלי חיים, בדרישה לסגור את המשחטה ולאסור את האישור להובלת עופות. במכתב שנשלח לד"ר נדב גלאון, מנהל השירותים הווטרינרים במשרד מגוללות העמותות את ההתעללות שעברו העופות ותועדו על ידי רונן בר, כתב "כולבוטק" ופעיל אנונימוס.

במכתב מצוין כי "נבקשך להורות לרופאים הווטרינרים הממשלתיים שלא ליתן, לעת הזו, היתרים להובלת עופות המיועדים למשחטת זוגלובק בשלומי. תקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל) אוסרות בנסיבות הנוכחיות על מתן היתרי הובלה כאלו. מדובר באיסור שאין עמו שיקול-דעת. עוד נבקשך להתלות את האישור להפעלת המשחטה בהתאם לסמכותך בתקנות מחלות בעלי חיים (בתי-שחיטה לעופות). יודגש כי מכתב זה נוגע אך ורק לצעדים המיידיים שצריכים להינקט, ולא לצעדים אחרים שיש לשקול וללקחים שיש להפיק".

יו"ר ועדת החינוך, ח"כ עמרם מצנע, התייחס לנושא ואמר בדיון כי "בעקבות תחקיר כלבוטק משרד החקלאות יידרש לתת הסברים בפני הכנסת".

מצנע הודיע הבוקר בדיון בוועדת החינוך כי משרד החקלאות יזומן בשבוע הבא לוועדת החינוך כדי לתת הסברים לגבי פעילות המשרד בעקבות חשיפת "כלבוטק" אמש שעסקה בהתעללות בעופות במשחטת זוגלובק.

ח"כ מצנע אמר את הדברים בפתח דיון העוסק באישור תקנות צער בעלי חיים: "אי אפשר שלא להזכיר הבוקר את ההתעללות המחפירה בתרנגולות ובעופות הודו שנחשפנו אליה אמש בתחקיר 'כלבוטק'. מתמיה בעיניי שבעלי החברה אינם מבצעים בדק בית לפני שנחשפות שערוריות מעין אלה".

כלוב עופות במשחטת זוגלובקצילום: רונן בר

מצנע פנה לנציגי משרד החקלאות שישבו בדיון והודיע כי יזומנו בשבוע הבא לוועדת החינוך לדיון מיוחד בממצאי התחקיר וידרשו לתת הסברים על האכיפה, הענישה וההליכים הנעשים למיצוי הדין עם בעלי התפקידים במשחטות. "כל עוד לא יעמדו לדין פלילי, אז גם החשיפות לא יעזרו". מצנע שאל בנוסף את משרד החקלאות כיצד קורה שארגונים וולנטריים הם אלה שחושפים פעם אחר פעם את העוולות נגד בעלי החיים ולא פקחי משרד החקלאות.

ממשרד החקלאות מסרו בתגובה כי "המשרד מקיים פעילות רציפה בכל המשחטות לאורך השנה בכל הקשור לרווחת בעלי חיים, הן ברמת הפיקוח על עבירות צער בעלי חיים ואכיפתן, הן ברמת חקיקה ותקינה והן ברמת קידום רפורמות בענפי בעלי החיים מתוך מטרה לשפר רווחתם. זאת בנוסף לפיקוח על ידי רופאי ופקחי המשחטות עצמן המודרכים ומפוקחים על ידי המשרד.

"משרד החקלאות הגיש 6 כתבי אישום בנושאי רווחת עופות, מאז שתקנות הובלת עופות נכנסו לתוקף. בעקבות שידור כלבוטק ביקשנו לקבל את החומר המלא הלא ערוך על מנת לבחון אותו. במשחטה המדוברת, נערכו בשנה האחרונה על ידי המשרד מספר ביקורות, על פי תוכנית סדורה וממוחשבת, המאפשרת בקרה במספר רמות על תיקון ליקויים הנמצאים מעת לעת.

"במהלך הביקורת האחרונה, שבוצעה לפני ימים אחדים, לא נראו סימנים של פגיעה פיזית בעופות או עבירות על חוק צער בעלי חיים, אך אובחנו מספר עופות שלא השתחררו בנקל מכלוב ההובלה, ועל כן נאספו ידנית על ידי העובדים, נמצא כי חלק מכלובי ההובלה שבורים ואינם ראויים לשימוש. המשרד הנחה את זוגלובק כיצד לתקן את הנאמר לעיל ולשפר את רווחת העופות בעת ההמתנה ובפריקה".

ממצא נוסף שהתגלה בביקורת המשרד, הצביע על הורדת העופות תוך כדי הטיה יתרה של הכלובים, ורעש רב הנגרם בעת התהליך שעשוי לגרום עקה לעופות. חברת זוגלובק הודיעה למשרד כי תפסיק לאלתר להשתמש במתקן זה. כמו כן הודיעה כי יקוצר משך ההובלה ומשך המתנה של עופות עד שחיטה על ידי שינויים במערך ההובלה והעבודה.

השר להגנת הסביבה, ח״כ עמיר פרץ, הורה אמש לגורמי האכיפה במשרד לפתוח בחקירה מיידית של ההתעללות שתועדה בתכנית כלבוטק וגביית העדויות אמורה להתחיל כבר היום. פרץ מסר כי ״אסור להישאר אדישים מול התמונות הקשות. יש פה כשל חוקי, מוסרי והתופעות האלה בסופו של דבר רק יפגעו כלכלית בכל העבריינים שאינם מקיימים את ההוראות כנדרש״.

בנוסף נמסר מלשכתו כי פרץ מקיים מגעים אינטנסיביים עם שר החקלאות ועם הגורמים המשפטיים במשרד המשפטים על מנת להשלים את ההליכים להעברת סמכויות צער בעלי חיים למשרד להגנת הסביבה. "כך נוכל לטפל גם בהתראה וגם בבדיקות מוקדמות שימנעו התעללות בעתיד. המהלך מתקיים בגיבוי ראש הממשלה ושרת המשפטים".

פיני קמרי, מנכ"ל חברת זוגלובק, אמר בתגובה: "אנו מביעים צער ומתנצלים על הדברים שנראו ב'כלבוטק', אשר אינם משקפים את רוח חברת זוגלובק ומדיניותה. האירועים שהוצגו בתחקיר לא נעשו במזיד או מתוך כוונה רעה. אנחנו רואים את המקרה בחומרה רבה ולכן טיפלנו במיידית.

"מייד עם היוודע המקרה החלפנו במיידית את המתקן במשחטה. למרות שהמתקן במשחטה עמד בתקנים ובסטנדרטים בארץ ובעולם, החלטנו להפסיק מיידית את עבודתו ולהחליפו בתהליך בעל סטנדרטים מחמירים ביותר. אנו ננקוט בכל האמצעים על מנת שמקרה כזה לא יחזור בשנית. חשוב לנו להדגיש שהאירוע אינו קשור לאיכות מוצרי החברה. המוצרים איכותיים ובטוחים כתמיד".

תגיות:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker