דו"ח המבקר |

חברי ליכוד, קולגות - והרופא של אבא: מפעל הג'ובים של חיים כץ בביטוח לאומי

שר הרווחה מינה 18 חברי ליכוד ועובדים לשעבר בתעשייה האווירית לתפקידים בכירים במשרד הרווחה ובביטוח לאומי – וביחד עם מנכ"ל המשרד, אביגדור קפלן, גרם לעזיבת שומרי הסף ■ משרד הרווחה: "השינויים נעשו באישור נציבות שירות המדינה, הבעיות המבניות בביטוח הלאומי החלו הרבה לפני כהונתו של השר כץ"

השר חיים כץ בדרך לישיבת ממשלה, החודש
השר חיים כץ בדרך לישיבת ממשלה, החודש. משרד הרווחה שוב מבטיח לשנות את המינוחצילום: אוליבייה פיטוסי

מינוי שישה מקורבים כ"מומחים" במועצת הביטוח הלאומי, מינוי 12 חברי מרכז ליכוד ועובדי תע"א לשעבר לוועדות המועצה, מינוי עובד תע"א נוסף לתפקיד מנכ"ל ביטוח לאומי והזזת שומרי סף במשרד הרווחה "בהיקף חריג" - אלה עיקרי הממצאים שהעלה מבקר המדינה בדו"ח חמור שפירסם על מעללי שר הרווחה בארבע השנים האחרונות, חיים כץ (ליכוד). חלק ניכר מהממצאים נחשפו בשנים האחרונות בתחקירי TheMarker.

"בביקורת עלו ליקויים חמורים הנוגעים לתהליכי מינוי של בעלי תפקידים בכירים במשרד הרווחה, בבט"ל ובמועצת הבט"ל. במשרד הרווחה ובבט"ל הפרו השר כץ ומנכ"ל משרד הרווחה אביגדור קפלן את עיקרון שוויון ההזדמנויות בהליכי בחירה ומינוי. בקרב חברי המועצה וועדותיה מונו אנשים רבים המקורבים לשר כץ, בעלי זיקה למרכז הליכוד ולתע"א" – כותב המבקר בדו"ח, ומפנה את תשומת לב נציבות שירות המדינה לגל העזיבות הנרחב של עובדים בכירים במשרד הרווחה, ובכלל זה של שומרי סף. המבקר אף מציע לבדוק את טענות העובדים ולבחון "אם יש במצב האמור כדי לפגוע בתפקודו השוטף של המשרד".

לפי הדו"ח, כץ הפך למעשה את הרשות העליונה של הביטוח הלאומי - מועצת הביטוח הלאומי, למערך מינויים מטעם לשכת השר. במועצת הביטוח הלאומי מכהנים 56 חברים, ובהם נציגי ארגוני עובדים וארגוני מעסיקים. השר רשאי למנות שישה מומחים. "הביקורת העלתה כי עד המועצה ה-15, כולל, מונו למועצה מומחים בלי שנקבעו תבחינים הנוגעים למינוים, לתחומי מומחיותם או לדרישות סף שצריך לעמוד בהן כל אחד מהם. הלכה למעשה, ניתן היה למנות כל אדם ל"מומחה".

מנכ"ל משרד הרווחה, אביגדור קפלןצילום: מוטי מילרוד

כפי שנחשף בעבר, לכל המומחים שמונו למועצה ה-15 שמונתה במאי 2016 לתקופת כהונה שתימשך עד מאי 2020, יש זיקה ברורה לשר, כולם מונו לראשי ועדות ודיווחו על זיקתם אליו.

ארבעה כיהנו בתפקידים שונים בתעשייה האווירית או קשורים לוועד העובדים שלה. ב-TheMarker נחשף כי אחת מהן היא זוגתו של אהוד נוף, מי שהחליף את השר כץ בתפקיד מזכיר הוועד ונעצר בתיק פרשת השחיתות בחברה, בו נחשדים גם השר כץ ובנו יאיר כץ. שנייה היא אורנה אנג'ל, בעבר דירקטורית בתע"א, שמונתה בתור מומחית קיימות על אף שלא ברור מה הקשר בין הביטוח הלאומי ונושא המומחיות שלה. השלישי הוא עו"ד שמואל ליאור, היועץ משפטי של ועד עובדי תע"א, הרביעי ערן יאראק רנאטו שהוא גם רו"ח של ועד עובדי תע"א.

מומחית נוספת שמינה השר היא ד"ר זהבה תנא, פעילה בסיעת "עוז" בהסתדרות, סיעה שהקים השר כץ. על פי דו"ח המבקר, מומחה שישי הוא "רופא, שטיפל באביו המנוח של השר". "יש טעם לפגם בכך שלכל ששת המומחים שמינה השר כץ למועצה יש קשר ארוך שנים אליו", קובע הדו"ח.

לוועדות השונות מונו 12 מקורבים לשר כץ מקרב מרכז הליכוד, התע"א וההסתדרות, בהם שבעה חברי מרכז הליכוד; חבר מועצת עיר מטעם הליכוד; חמישה עובדי תע"א בעבר (שניים מהם הם גם חברי מרכז הליכוד) וחבר הנהלת עוז בהסתדרות (שגם הוא עובד תע"א לשעבר)". על פי הדו"ח, אף אחד מהם לא התבקש לחתום על הסדר ניגוד עניינים או לדווח על זיקתו לשר, וממילא לא עשו זאת. "המועצה, כמפקחת על פעולות הבט"ל והנהלתו, צריכה להיות בלתי תלויה", קובע המבקר. "מינוי של חברי מועצה שיש להם קשר לשר עשוי לעורר בהם תחושת מחויבות לשר ולגרום להם לפעול לפי רצונו ולא בהתאם לשיקול דעתם העצמאי ולטובת הציבור בלבד".

מן הדו"ח עולה כי "לשכת השר כץ הייתה מעורבת באופן פעיל בשיבוץ חברים בוועדות". וכך כותב המבקר: "ביולי ובנובמבר 2016 ובינואר 2017 שלחה רמ"ט השר למזכירת המועצה דאז הודעות דוא"ל ובהן שמות של מועמדים שהיא מבקשת למנות לוועדות השונות של המועצה. היא פירטה לאיזו ועדה צפוי להשתבץ כל אחד מהם. באוקטובר 2017 שלחה רמ"ט השר למזכירת המועצה קורות חיים של מועמד אחר וכתבה לה: "השר מבקש להכניס אותו לאחת הוועדות. איזה ועדה פנויה?" כמו כן, לשכת השר היא שהעבירה למזכירת המועצה או לוועדת המינויים את קורות החיים של כמה מהחברים".

יצוין כי הרמ"ט המסורה היא אתי עטיה, שנכנסה למקום ה-23 ברשימת הליכוד, וכיום היא חברת כנסת.

קידום רמי גראור בביטוח הלאומי, תוך התערבות השר בהרכב ועדת המינויים

לא רק מועצת הביטוח הלאומי שימשה את הכץ למינוי מקורבים, גם הביטוח הלאומי עצמו. רמי גראור נכנס לתפקיד סמנכ"ל משאבי אנוש בבט"ל בדצמבר 2016, יום לאחר שסיים תפקיד מנהל משאבי אנוש בתעשייה אווירית, שם לא קודם לאחר דו"ח של תעשייה אווירית, שקבע כי העניק בונוס למי שהפך לימים לבעלה של בתו. ארבעה חודשים לאחר שנכנס לתפקיד בבט"ל כבר מונה על ידי השר למנכ"ל זמני. על פי המבקר, השר ביקש את אישור ועדת המינויים של מועצת בט"ל שבעה חודשים לאחר שהמינוי נעשה בפועל כשלמועצה עצמה דיווחה באיחור של יותר משלושה חודשים.

אהוד נוף. החליף את השר כץ בתפקיד מזכיר הוועד ונעצר בתיק פרשת השחיתות בחברהצילום: אילן אסייג

לאחר שמונה מאיר שפיגלר למנכ"ל הקבוע, השר מינה את גראור לתפקיד משנה למנכ"ל בנוסף לתפקידו כסמנכ"ל משאבי אנוש. המינוי, כך קבע המבקר, נעשה שלא באמצעות מכרז ובניגוד למקובל עד אז במוסד. גרוע מכך: הדו"ח קובע מעורבות פסולה בוועדת המינויים שאישרה את מינויו של גראור למישנה, כאשר השר כץ, מנכ"ל המשרד וסמנכ"ל מש"א (קרי גראור עצמו) "פעלו יחדיו להחליף את נציג המעסיקים החבר בוועדת המינויים זמן קצר לפני כינוס הוועדה, ולאחר שכבר קיבל זימון להשתתף בה".

המבקר קובע כי "יש פגם חמור בכך שסמנכ"ל מש"א היה מעורב, הלכה למעשה, בהשפעה על קביעת הרכב ועדת המינויים שדנה במינויו לתפקיד משנה למנכ"ל, במיוחד כשהכול ידעו שנציג המעסיקים מחזיק בעמדה שלילית אשר להתנהלותו של סמנכ"ל מש"א".

קידומה של עובדת שעברה עבירות משמעת, לתפקידים בכירים

גם במשרד הרווחה עצמו לא היסס השר להתערב בכל הקשור למינויים בכירים. המבקר קובע כי לאחר שנפטר מנכ"ל משרד הרווחה אליעזר יבלון, אף הוא איש תעשייה אווירית שמונה על ידי כץ, החליט השר למנות את העובדת אלין אלול לתפקיד ממלאת מקום המנכ"ל, "על אף התנגדותו הנוקבת והנחרצת של נציב שירות המדינה דאז, ואף שבתקופה שקדמה למינויה עברה עבירות משמעת חמורות, שבעטיין ננזפה ואף וקיבלה התראה זמן קצר לפני המינוי הזמני לממלאת מקום". עוד מזכיר המבקר כי "המינוי נעשה על אף שהיא לא נשאה קודם לכך בתפקידים בכירים וספק רב אם עמדה בתנאי הכשירות הנדרשים לו, אשר נדרשים גם ממלא מקום".

אורנה אנג'ל, לשעבר דירקטורית בתע"אצילום: דודו בכר

המבקר קובע כי על אף ששימשה מנכ"לית פחות מחודש, היא פעלה יחד עם השר כץ להזזת היועצת המשפטית של משרד הרווחה רינת וייגלר מתפקידה, למרות שנבחרה על פי כל דין ובתהליך תקין, "בניגוד להנחיה המפורשת של היועץ המשפטי לממשלה ושל נציב שירות המדינה דאז". אלול נתנה את ההוראה להפסיק את עבודת היועמ"שית לאחר ארבעה ימים בתפקיד כמנכ"לית זמנית. "המבקר רואה בחומרה את התנהלות אלול שהלכה למעשה הורתה למנהל משאבי אנוש דאז לא לבצע את הוראת היועץ המשפטי לממשלה והנציב דאז". אלול טוענת להגנתה כי פעלה לפי הנחיית השר. בסופו של דבר הגנו היועמ"ש והנציב על היועמ"שית של המשרד מפני השר ושליחיו במשרד – והיא נשארה בתפקידה.

סאגת אלול לא מסתיימת גם כשהשר כץ ממנה בינואר 2017 מנכ"ל קבוע, אביגדור קפלן, גם אותו מכיר השר מעבודתם המשותפת לפני שנים רבות בתעשייה האווירית. המבקר קובע כי שבוע לאחר שנכנס קפלן לתפקיד, ורק כחודש לאחר שניתנה לאלול התראה בעקבות ההליך המשמעתי בגין דיווחים כוזבים, שידרג קפלן את מעמדה במשרד כאשר מינה אותה לתפקיד יו"ר ועדת המכרזים המשרדית, ולחברה בוועדת התמיכות המשרדית.

בנוסף, אלול הגישה מועמדות לתפקיד סמנכ"לית בכירה ומנהלת אגף תקון. "חמש פעמים נדחו מועדים שנקבעו להתכנסות ועדת הבוחנים למכרז, בין היתר משום שהנהלת משרד הרווחה נמנעה מלהוציא את מכתב ההתראה לגב' אלול", קובע המבקר. בהמשך בחרה בה הוועדה פה אחד לתפקיד, אך המבקר טוען כי "התנהלותו של מנכ"ל משרד הרווחה, שהיה חבר בוועדת הבוחנים, הטילה פגם בהליך המכרז: הוא שוחח עם אלול ערב המכרז; גילה באוזניה את דעתו וכוונתו לבחור בה לתפקיד, כל זאת בניגוד לכללים בעניין זה". יתרה מכך: לאחר המכרז הוגשו לאגף המכרזים בנש"ם השגות על המכרז בדבר ניסיונה הניהולי של אלול, ואגף המכרזים ביקש מקפלן לקבל את התייחסותו המקצועית של אחד משלושה בעלי תפקידים רלוונטיים שצוינו בבקשה. "בתיאום עם אלול עצמה בחר קפלן אחד מבין שלושת בעלי התפקידים האמורים", כך קובע המבקר, "פעלו קפלן ואלול בניגוד עניינים חמור".

שומרי הסף וגורמים המזוהים עימם הועברו מתפקידיהם "בהיקף חריג"

ח"כ אתי עטיה. לשעבר ראש המטה של השר חיים כץ צילום: מתוך עמוד הפייסבוק של אתי עטיה

אם לא די בכל אלה, מצא המבקר התערבויות שר ומנכ"ל גם במינוי מנהל אגף מעונות יום ומשפחתונים וסמנכ"ל בכיר תפעול – תוך שקפלן פועל לכאורה בניגוד לסדרי מנהל תקין.

השר כץ טוען כי הגיע למשרד הרווחה כדי לנער אותו, גם ברמה הפרסונלית אלא שהמבקר טוען כי מדובר בשינויים פרסונליים בהיקף חריג, כולל פגיעה בשומרי הסף במשרד.

"בתקופת כהונתם של השר כץ וההנהלה הנוכחית של המשרד החל מהלך של העברת עובדים בכירים מתפקידם שנאלצו לבצע שינויים מהותיים בהעסקתם: פרישה מוקדמת לגמלאות; עזיבת המשרד; מעבר לתפקיד אחר במשרד; מעבר למשרד אחר או ליחידה אחרת מחוץ למשרד; יציאה לחל"ת וכדומה. גם שומרי הסף במשרד וגורמים המזוהים עימם הועברו מתפקידיהם".

משרד העבודה והרווחה: נעשו מהלכי הבראה ורפורמות

רמי גראור. נכנס לתפקיד סמנכ"ל משאבי אנוש בבט"ל יום לאחר שסיים תפקיד מנהל משאבי אנוש בתעשייה האווירית"

ממשרד העבודה והרווחה נמסר בתגובה לדו"ח כי מאז תחילת כהונתו של השר חיים כץ ומינוי המנכ"ל ד"ר אביגדור קפלן, נעשו מהלכי הבראה ורפורמות מרחיקות לכת הכוללות בין היתר שינויים ארגוניים שהמשרד לא ידע כמותם במשך שנים. "אלה נועדו להדק את הפיקוח על ניצול משאבי המשרד ולטפל בכשלים ובליקויים החמורים שהתגלו".

עוד מסרו כי "מדי חודש מתקיימים במשרד עשרות מכרזים ומינויים חדשים וכולם נעשים בכפוף לכללי מנהל תקין ושיקולים ענייניים ומקצועיים בלבד. אנו בטוחים שאילו מבקר המדינה היה בודק גם את התפוקות של האגפים שבוקרו בדו"ח זה לפני ואחרי המינויים, ודאי שהיה מוצא אותם כראויים ביותר.

"כל השינויים נעשו לאחר עבודת מטה מקיפה בשיתוף חברה ליעוץ ארגוני ובהנחיית ואישור נציבות שירות המדינה. אם נעשה פגם כלשהו באחד מתהליכי המינוי, הרי שנעשה בתום לב". במשרד הסבירו כי "שינויים שנעשים לאחר שנים רבות של סטגנציה יוצרים לעיתים גם תחושות של אכזבה ותסכול אצל חלק מהעובדים שהוזזו מתפקידם. אנו גאים כי בסקר שביעות רצון עובדים שנערך באפריל השנה באמצעות חברה חיצונית עלתה שביעות רצון גבוהה (ממוצע 9.2) מעבודתם במשרד וכי עובדי המשרד מאמינים בשינוי הארגוני שההנהלה מובילה (ממוצע 8.9)".

באשר להערות המבקר בעניין הביטוח הלאומי: "כל המומחים שעליהם הצביע צוות הבדיקה נמצאו ראויים לתפקיד, אולם כל חטאם היה ששמם נקשר בשמו של השר. כלל המינויים ראויים ונעשו משיקולים מקצועיים בלבד. השר בחר בנציגים אשר להם רצון ויכולות לתרום להבראתו של המוסד לביטוח לאומי ובכוונתם לעשות זאת. צוות מבקר המדינה מגדיר כל אדם שעבד בתע"א כמקורבו של השר השימוש במילה 'מקורב' מאבד מתוכנו בעת שהמינוי נמצא מקצועי וראוי. לצורך העניין מר קפלן, מנכ''ל משרד העבודה והרווחה הנוכחי, עבד בתע"א לפני יותר מ-30 שנה".

במשרד הסבירו כי הבעיות המבניות בביטוח הלאומי החלו הרבה לפני כהונתו של השר כץ, "שפעל לתקן עיוותים בתפקוד הביטוח הלאומי שהתקיימו לאורך השנים, תוך נקיטת צעדים אנטי פוליטיים כמו צמצום מספר חברי הוועדה במועצת הביטוח הלאומי מ-56 ל-19 בלבד.

"לגבי מינויה של הגב' אלין אלול למ"מ מנכ"ל ולאחריו לסמנכ"לית תקון - אלול הינה מנהלת מצטיינת ומוערכת שמונתה לתפקידה ללא כל הכרות מוקדמת עם השר או המנכ"ל, והבחירה בה מבוססת אך ורק על הצטיינותה בתפקידים הרבים שביצעה במשך 24 שנות פעילותה במשרד. בעת מינוייה ותהליך המכרז הפומבי שבו נבחרה, ההנהלה וצוות הבוחנים לא מצא כל דופי בתפקודה. נקבע כי עבירות המשמעת המיוחסות לה נובעות מעוינות של הממונים לה לאחר שחשפה כשלים חמורים בפעילות חקירות הילדים שם כיהנה כחוקרת ילדים, כשלים שנתגלו כנכונים ונדרש בהם טיפול יסודי". התנגדותו של נציב שירות המדינה דאז למינוי מ"מ אינה רלוונטית שכן החוק קובע כי על השר לקיים חובת היוועצות בלבד. לא היה צורך באישורו של הנציב למינוי והשר פעל על פי דין.

גילוי נאות: השר חיים כץ מנהל הליך משפטי נגד TheMarker.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בנייני דירות בסין. המחירים יצאו משליטה - הגיע זמן לתיקון?

האוויר מתחיל לצאת משוק הדיור ברחבי העולם. להלן חמש דוגמאות

קומת המסחר בבורסת ניו יורק. נדרש אומץ לב גדול כדי לקנות כשהשווקים נופלים

אחרי נפילה של יותר מ-20%, הגיע הזמן לקנות מניות? זה המדד שצריך לבדוק

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?