בעוד שנתיים יהיה טוב יותר? שכר נבחרי הציבור יעלה כבר בינואר הקרוב

החודש נכנסה לתוקפה ההחלטה להפחית ב-1% את השכר לנבחרי ציבור ובעלי משרות בכירות, אך בתחילת 2014 
הוא צפוי לעלות ב-2%-3% ■ בינואר 2015 יבוטל הקיצוץ בסך 1% - ואז הם יזכו לעדכון שכר נוסף ■ שכר הח"כים גבוה ב-37.7% מהשכר 
הממוצע של חברי פרלמנט בעולם

צבי זרחיה
צבי זרחיה

שכרם של נשיא המדינה, ראש הממשלה, השרים, סגניהם, חברי הכנסת, השופטים, המנכ"לים במשרדי הממשלה וכל הצמודים להם יעלה בינואר 2014, לפי הערכות במשרדים הכלכליים, ב-2%-3%. השיעור המדויק של ההעלאה ייקבע בתחילת 2014 בהתאם לעליית המדד או השכר הממוצע במשק ב-2013.

לפי החלטת הכנסת, בינואר 2014 יוגדל נטל המס הישיר על כל הציבור ב-1%-2%. ואולם, בעוד שחברי הכנסת, השרים וצמודיהם ייהנו מעדכון אוטומטי בשכרם שיקזז את העלאת נטל המס, רוב הציבור, במיוחד בסקטור הפרטי, לא נהנה מעדכון שכר ויספוג ירידה בשכר נטו.

מנתוני האוצר עולה כי נטל המס על הח"כים יעלה ב-601 שקל בינואר 2014. לעומת זאת, הח"כים צפויים לקבל עדכון שכר בסך של כ-1,137 שקלים ברוטו, כך שהשכר החודשי ברוטו לחבר כנסת יהיה כ-39 אלף שקל. לפי נתוני האוצר, שכר הנטו של חבר כנסת יגיע לכ-22.9 אלף שקל ‏(לאחר ניכוי שווי השימוש בגין הרכב הצמוד ולפני הפרשות לפנסיה‏).

שכרם של הנבחרים, השופטים והבכירים בשירות הציבורי מתעדכן אחת לשנה, בינואר. שכרם של נשיא המדינה, חברי הכנסת והשופטים צמוד לשכר הממוצע במשק, ולפי הערכות הוא צפוי להתעדכן בינואר הקרוב בכ-2%-3%. שכרם של ראש הממשלה, השרים, סגניהם והבכירים בשירות הציבורי צמוד למדד, ולפי הערכות העדכון בשכר יגיע לכ-2.5%.

מ-1997 ועד 2013 עלה שכר הברוטו של החכי"ם ב-82%. 
ב-1997 השתכר חבר כנסת 21,010 שקל ברוטו לחודש, ב-1999 - 24.5 אלף שקל ברוטו לחודש. ב-2007 הגיע שכרו החודשי של ח"כ ל-32,655 שקל ברוטו בחודש, ב-2012 - ל-37,280 שקל, וב-2013 - ל-38.3 אלף שקל. שכר זה הופחת ב-1% לפי החלטת הכנסת (ב-383 שקל בחודש) ל-37,917 שקל.

במסגרת הקיצוץ בתקציב 2014-2013, החליטה הממשלה במאי להפחית 10% משכרם של הנשיא, ראש הממשלה, השרים וסגניהם וחברי הכנסת. ואולם, ועדת העבודה והרווחה סירבה לאשר הפחתה של 10% כל עוד לא תחול גם על השופטים. לבסוף החליטו ועדת העבודה ומליאת הכנסת להפחית ב-1% את השכר לבעלי משרות אלה מאוגוסט 2013 עד דצמבר 2014.

תפקידים שונים, הצמדות שונות

שכרו של נשיא המדינה, שמעון פרס, היה 54.2 אלף שקל ברוטו בחודש, והוא הופחת החודש ב-542 שקל בחודש ‏(סך הכל הפחתה של 9,756 שקל עד סוף 2014‏). שכרו החדש של פרס הוא 53,658 שקל ברוטו בחודש. במשכורת ינואר 2014 צפוי שכרו לגדול בכ-1,600 שקל לכ-55 אלף שקל.

שכרו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שהיה עד לאחרונה 46.7 אלף שקל ברוטו בחודש, הופחת החודש ב-467 שקל בחודש ‏(הפחתה של 8,406 שקלים עד סוף 2014‏) והוא כעת 46,233 שקל. שכרו של נתניהו צפוי לגדול ‏(בהנחה שהמדד יעלה השנה ב-2.2%‏) בכ-1,017 שקל לכ-47,250 שקל.

שכרו של שר בממשלה ושל מבקר המדינה יוסי שפירא היה עד לאחרונה 41.9 אלף שקל ברוטו בחודש. הוא הופחת ב-419 שקל בחודש ‏(7,542 שקל עד סוף 2014‏) ל-41,481 שקל. השרים והמבקר צפויים לזכות בעדכון שכר של כ-912 שקל בחודש, כך שהשכר החודשי ברוטו יגיע לכ-42,393 שקל.

שכר הח"כים יטפס לכ-39 אלף שקל. בעקבות ההפחתה של 1% בשכרם יפסידו חברי הכנסת עד סוף 2014 כ-4,596 שקל.

שכר היסוד של נשיא בית המשפט העליון, אשר גרוניס, הוא 45 אלף שקל ברוטו בחודש, אך בשל הוותק שלו מוערך שכרו ביותר מ-50 אלף שקל ברוטו בחודש.

בינואר 2015 יבוטל הקיצוץ בסך 1% בשכרם של הנבחרים, ובמועד זה הם יזכו לעדכון שכר בגין עליית השכר הממוצע ‏(הנשיא, חברי הכנסת והשופטים‏) או המדד ‏(ראש הממשלה, השרים, המנכ"לים והבכירים בשירות הציבורי‏). בשנים האחרונות נרשמה עלייה גבוהה יותר של השכר הממוצע במשק לעומת עליית המדד. כתוצאה מכך, שכרם של הנשיא, הח"כים, והשופטים עודכן בשיעור שנתי מעט גבוה מהעדכון השנתי בשכרם של ראש הממשלה, השרים, המנכ"לים והבכירים בשירות הציבורי.

בינואר 2011 ביקש יוסי כהן, המשנה לממונה על השכר באוצר, מוועדת הכספים, להצמיד את שכרם של כל הבכירים, הנשיא, הח"כים והשופטים למדד, מאחר שהוא המנגנון המתון ביותר. כהן הסביר כי בין 1994 ל-2011 עלה השכר הממוצע במשק ב-143%, לעומת עלייה של 107% במדד.

הצעתו של כהן לא התקבלה, בעיקר בשל התנגדות השופטים, ועל כן ועדת הכספים, המופקדת על שכרם של הנשיא והשופטים ‏(כמו גם על שכר ראש הממשלה והשרים‏) לא שינתה את ההצמדה. במקביל, ועדת הכנסת, המופקדת על שכרם של חברי הכנסת, לא דנה בהצמדת שכרם למדד.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ ניסן סלומינסקי ‏(הבית היהודי‏), אמר כי אינו בקיא מספיק כדי להביע עמדה. אך הדגיש כי ועדת הכספים לא מופקדת על שכרם של חברי הכנסת, והוא סבור שאם תתקבל החלטה לגבי שינוי ההצמדה בשכר הח"כים, אז יהיה הגיוני להחילה גם על הנשיא והשופטים. “כיום פועלת ועדה ציבורית לקביעת שכרם ותנאיהם של חברי הכנסת, שהמלצותיה טעונות את אישור ועדת הכנסת. יהיה מכובד יותר אם החלטה כזו תתקבל על ידי הוועדה הציבורית", אמר.

שכר הח"כים גבוה ב-37.7% מהשכר 
הממוצע של חברי פרלמנט בעולם

מבדיקה של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שנערכה בסוף 2011 לבקשתו של ח"כ מאיר שטרית ‏(התנועה‏), עולה כי השכר של חברי הכנסת בישראל גבוה ב-37.7% מהשכר הממוצע ‏(במונחי שוויון כוח קנייה‏) של חברי פרלמנט ב-22 מדינות בעולם. המסמך גובש על ידי שרה צוובנר ואילן ביטון ממרכז המחקר והמידע בכנסת.

שכר חברי הכנסת, נכון ל-2011, ממוקם רביעי, אחרי שכרם של חברי פרלמנט בקנדה, בארה"ב ובגרמניה. הח"כים, למעשה, ציפו שהמחקר יגלה ששכרם נמוך משמעותית לעומת שכרם של חברי פרלמנטים אחרים, ויצדיק את העלאת שכרם.

מהמסמך עולה כי השכר השנתי של חבר כנסת בישראל במונחי שוויון כוח קנייה הוא כ-417 אלף שקל, לעומת שכר ממוצע של כ-303 אלף שקל במדינות שנבדקו. שכרם של חברי פרלמנט שמשתכרים יותר מהח"כים בישראל הוא כ-598 אלף שקל בארה"ב, 461 אלף שקל בקנדה וכ-420 אלף שקל בגרמניה.

עוד מתברר כי שכר הח"כים במונחי כוח קנייה בישראל גבוה פי 4.2 מהשכר הממוצע במשק - יותר מכל 22 המדינות שנבדקו. בבממוצע, שכר חברי הפרלמנט במדינות שנבדקו הוא פי 2.5 מהשכר הממוצע במדינה.

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker