ערבים מתחת לגיל 20 אינם יכולים לקבל דמי אבטלה - מפני שאינם חיילים משוחררים

משרד המשפטים דחה דרישה של עמותת איתך-מערכי וארגונים אחרים, שתבעו לתקן את האפליה בזכאות לדמי אבטלה ■ רשות המסים מתעכבת בהכנות לתשלום המענק לשכירים בעלי שליטה: הגשת הבקשות תתחיל רק ב-21 במאי

אבי וקסמן
אבי וקסמן
צעירים בטייבה
צעירים בטייבהצילום: תומר אפלבאום
אבי וקסמן
אבי וקסמן

כמעט חודשיים חלפו מתחילת הגל העיקרי של פגיעת משבר הקורונה בשוק העבודה - והממשלה עדיין לא הציגה תוכניות לשינויים מהותיים ברשת הביטחון שהיא מציעה למובטלים. למרות מענה זמני שניתן לקבוצות מסוימות, כמו עצמאים ושכירים בני 67 ומעלה - קבוצות אחרות של עובדים עדיין נותרו ללא מענה.

אחת הקבוצות האלה היא מובטלים שעדיין לא מלאו להם 20 שנה. ככלל, הדין קובע כי דמי אבטלה ישולמו מגיל 20 עד 66 שנה. בדיני הביטוח הלאומי מוגדרים כמה חריגים לכך, המאפשרים תשלום של דמי אבטלה מתחת לגיל 20 במקרים מסוימים. עם זאת, צעירים ערבים אינם עומדים בדרך כלל במבחנים שנקבעו לכך, היות שחלק ממבחנים אלה קשורים בשירות צבאי. בעמותת איתך-מעכי מעריכים כי יותר מ-8,000 צעירים ערבים מובטלים נפגעים מכך.

"קיבלנו לא מעט פניות של צעירות וצעירים מתחת לגיל 20 שנים, שפוטרו מעבודתם או הוצאו לחל"ת בתקופה זו, אך אינם זכאים לדמי אבטלה… אך ורק בשל הגיל שלהם", נכתב בפנייה שהועברה באחרונה לשר העבודה והרווחה, אופיר אקוניס. על הפנייה חתומים איתך-מעכי, עמותת עדאלה והאגודה לזכויות האזרח.

תקנות הביטוח הלאומי מאפשרות תשלום של דמי אבטלה למי שעדיין לא מלאו לו 20 שנה אם שוחרר מצה"ל "שלא בגלל אי-התאמה שיש עמה התנהגות רעה חמורה", או אם קיבל פטור משירות סדיר, או ששירותו נדחה לפי בקשתו, "מטעמי בריאות, משפחה, חינוך או התיישבות ביטחונית, או מטעמים הקשורים בצורכי המשק הלאומי". מבחנים אלה אינם מאפשרים זכאות לצעירים ערבים.

כמו כן, נקבעה בחוק החרגה לבני 19-18 שהם המפרנסים היחידים של משפחתם, או שיש להם ילד ועיקר פרנסת הילד עליהם. מלבד החרגות אלה, חוק הביטוח הלאומי מסמיך את שר הרווחה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לאשר תשלום דמי אבטלה לאנשים נוספים בני 19-18, אם השלימו את תקופת האכשרה.

ח"כ עאידה תומא סלימאן, יו"ר הוועדה היוצאתצילום: אוליבייה פיטוסי

בפנייתם לאקוניס טענו הארגונים כי "בנסיבות החריגות, הקיצוניות והמיוחדות ביותר שנוצרו בעקבות מגפת הקורונה והמהלכים המניעתיים אשר הובילו לאבטלתם של חלק גדול מאזרחי ותושבי המדינה, הרשות שניתנה לשר להרחיב את מעגל הזכאים לדמי אבטלה - הופכת לחובה". לטענתם, צעירים ערבים נכנסים לשוק העבודה מגיל 18, ו"חלקם אף כבר נשואים ומנהלים משק בית עצמאי יחד עם בני ובנות הזוג שלהם. קביעת גיל הזכאות ל-20, גיל כניסת הצעירות היהודיות לשוק העבודה, והחרגת אך ורק חלק מהפטורים משירות צבאי, מפלה לרעה במבחן התוצאה את הערבים מחמת גיל ולאום".

גילו של אדם אינו צריך להיות רלוונטי לתשלום דמי אבטלה, בהנחה שהוא הועסק בעבר ונקלע למצב של אבטלה, טוענים הארגונים. בפנייתם הם מזכירים כי גם צעירים מתחת לגיל 20 מפרישים משכרם דמי ביטוח לאומי, ללא קשר לאי-זכאותם לדמי אבטלה. "החרגת אוכלוסיות רבות, שפטורות משירות צבאי או ששירותן נדחה מסיבות שונות ומגוונות, כגון מוגבלות פיזית, מההסדר בתקנות, מבלי שהחריגים האלה חלים על צעירים ערבים, ממחישה באופן נהיר ביותר שמדובר כאן באפליה פסולה מחמת לאום", כתבו בשם הארגונים עורכות הדין מהא שחאדה-סויטאת, סוהאד בשארה וסנאא אבן ברי.

פניית הארגונים נבחנה במשרד המשפטים - שהשיב את פני הארגונים ריקם. "דמי אבטלה הם רק רכיב אחד ממארג שלהם של הסדרים שמקיימת מדינת ישראל בדאגה לרווחת האוכלוסייה, וקיימים הסדרים נוספים, כדוגמת הבטחת הכנסה", כתבה עו"ד הדיל יונס מאגף ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. יונס אף הוסיפה כי למרות המשבר בשוק העבודה, "יש מי שדווקא בעקבות המשבר האפידמיולוגי נדרשים לגייס עוד ועוד עובדים שיסייעו להם לתגבר את המערכים הקבועים שלהם ולהעניק שירותים שהדרישה שלהם גוברת והולכת".

לפי העמדה של משרד המשפטים, "לא הוצגה תשתית עובדתית המחייבת ברמה המשפטית את השר להפעיל סמכותו" ולהרחיב את הזכאות לדמי אבטלה… שינוי כללי הזכאות לקצבת אבטלה צריך להיבחן מתוך ראייה מערכתית כוללת… הרחבת הזכאות לדמי אבטלה היא שאלה שבמדיניות… מבירור שנעשה עם משרד הרווחה, נמסר כי הסוגיה הובאה בפני השר וכי האפשרות לפעול לפי סמכותו שבחוק תיבחן בעתיד, במסגרת בחינת דרכי התמודדות עם בעיית העוני במדינת ישראל".

הוועדה המיוחדת לענייני עבודה ורווחה בכנסת, בראשות ח"כ עאידה תומא סלימאן, דנה הבוקר (רביעי) בהשפעה של משבר הקורונה על התעסוקה והרווחה בחברה הערבית. בפני הוועדה הוצגו נתונים שאסף מרכז המחקר והמידע של הכנסת, על דורשי העבודה שנרשמו בשירות התעסוקה במארס ואפריל 2020. לפי הנתונים, שיעורם של דורשי העבודה הערבים שציינו כי יתבעו קצבת הבטחת הכנסה - המיועדת לנטולי הכנסות, לרבות מי שאינם זכאים לדמי אבטלה - היה כ-4.8%, לעומת כ-3.1% בקרב יהודים. כ-56% מדורשי התעסוקה הערבים במארס ואפריל הם צעירים עד גיל 34, לעומת כ-46% מדורשי העבודה היהודים.

"הסיכוי שערבי שהשכלתו גבוהה נפגע ממשבר הקורונה אינו שונה מהסיכוי של יהודי שהשכלתו דומה, וכך גם הסיכוי של ערבי עם מיומנויות נמוכות בהשוואה ליהודי עם מיומנויות נמוכות - אלא שרמת ההשכלה בחברה הערבית נמוכה יותר", אמרה בדיון ד"ר מריאן תחאוכו ממכון אהרן למדיניות כלכלית במרכז הבינתחומי הרצליה.

בינתיים, לא ניתן מענה מלא אפילו למי שזכאים לדמי אבטלה. המוסד לביטוח לאומי לא השלים את הטיפול בחלק מהתביעות לדמי אבטלה שהגישו עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת כבר במארס - לפני כחודשיים. רשות המסים, לעומת זאת, כבר טיפלה במאות אלפי פניות למענק לעצמאים. עם זאת, הרשות הודיעה הבוקר כי לא תעמוד במועד שקבעה לתחילת קבלת הבקשות למענק לשכירים שהם בעלי שליטה בחברות מעטים. על פי הרשות, "לאור מורכבות מנגנון המענק לשכירים בעלי שליטה בחברות, נדרשת היערכות נוספת לתשלום המענק". על פי הרשות, פתיחת הבקשות תיפתח ב-21 במאי בשעות הערב - במקום ב-18 במאי.

הוועדה המיוחדת לענייני עבודה ורווחה דנה גם במצבן של הרשויות המקומיות הערביות. "הרשויות הערביות - ולא רק הן, אלא רשויות עניות באופן כללי - כל פגיעה קטנה בהכנסותיהן היא דרמטית במונחי הרשות, ואין להן יכולת להגיב", אמר בדיון איתי טמקין, רכז תחום הפנים והשלטון המקומי באגף התקציבים במשרד האוצר. "אנחנו במשרד האוצר מבינים שיהיה צורך לתת תקציב סיוע נוסף לרשויות חלשות. אנחנו בשיח בנושא הזה בימים אלה עם משרד הפנים ופורום ראשי הרשויות הערביות. לא נוכל להיענות לכל הדרישות, אבל יהיה סיוע בהיקף מסוים לרשויות החלשות ביותר".

כתבות מומלצות

בנייני דירות בסין. המחירים יצאו משליטה - הגיע זמן לתיקון?

האוויר מתחיל לצאת משוק הדיור ברחבי העולם. להלן חמש דוגמאות

קומת המסחר בבורסת ניו יורק. נדרש אומץ לב גדול כדי לקנות כשהשווקים נופלים

אחרי נפילה של יותר מ-20%, הגיע הזמן לקנות מניות? זה המדד שצריך לבדוק

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?