פורום המכללות הטכנולוגיות: "האוצר מחסל את ההשכלה הטכנולוגית בישראל"

הפורום מתנגד לרפורמה שמציע האוצר להתנהלות ותקצוב המכללות הטכנולוגיות, והוא צפוי לנקוט צעדים נגדה ■ הצעת האוצר כוללת, בין היתר, התניית תקצוב המכללות בבדיקת הישגיהן, דרישת סטאז' מהסטודנטים ועדכון תוכני הלימוד בהתאם לצורכי המשק

טלי חרותי סובר
טלי חרותי-סובר
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
המכללה הטכנולוגית באר שבע
המכללה הטכנולוגית באר שבעצילום: עמוס בן גרשום / לע"
טלי חרותי סובר
טלי חרותי-סובר

"שר האוצר, משה כחלון, מחסל את מערך ההשכלה הטכנולוגית בישראל" — כך טוענים בפורום המכללות הטכנולוגיות, שהתכנס אתמול לדיון חירום ברפורמה שמציע משרד האוצר בנושא, שפורטה בחוק ההסדרים.

ראשי המכללות הטכנולוגיות מקיימים כבר שלוש שנים דיונים עם מנכ"ל האוצר, שי באב"ד, בתיאום עם כחלון, במטרה להגיע לרפורמה כוללת ומוסכמת במערך ההשכלה הטכנולוגית בישראל. המכללות הטכנולוגיות מתנגדות לרפורמה, שעליה הוחלט באוצר, בטענה שהיא כוללת סגירת מכללות ומגמות, קיצוץ בשעות הלימוד ושינוי תוכני הלימוד. לטענת הפורום, התוכנית של האוצר תוביל לפיטורי אלפי עובדים.

מהפורום נמסר כי הם יסרבו לקחת חלק בתוכנית המוצעת. לטענתם, "התנהלותם המופקרת וחסרת האחריות של כחלון ובאב"ד הוציאה תחת ידם מסמך חסר ראייה אסטרטגית והבנה בסיסית של מכלול צורכי המשק. התוכנית מבוססת על סדרת גזרות שסיבתן לא ברורה, והיא תפגע אנושות בפריון ותותיר אחריה אדמה חרוכה וחברה נטולת יכולות טכנולוגיות".

יו"ר פורום המכללות הטכנולוגיות, ד"ר יוכבד פנחסי־אדיב, אמרה: "נעמוד כחומה בצורה אל מול הפגיעה הצפויה. ניאבק בכל דרך על עתידן של המכללות הטכנולוגיות, למען הסטודנטים, התעשייה הישראלית ודמותה של החברה הישראלית כולה. נתכנס אחר הצהריים כדי להחליט על צעדים מידיים במאבק חסר פשרות".

לטענתה, "בשנתיים האחרונות קידם פורום המכללות הטכנולוגיות שורה של הסכמות רחבות עם התאחדות הסטודנטים, התאחדות התעשיינים, ההסתדרות והפורום הציבורי. ה'רפורמה' המוצעת על ידי האוצר כוללת קיצוץ לא־מובן בשעות הלימוד, הארכת משך הלימודים בשנה, סגירת מכללות ומגמות, ובשיאה, בעוד חמש שנים, השוואה של תקצוב המכללות הטכנולוגיות לזה הקיים כבר כיום לכל ההנדסאים הצעירים במשרד החינוך — במקום העלאה שלו. זוהי תוכנית מביכה בשטחיותה, בחובבנות ובניתוק שלה".

המכללות הקטנות עלולות להיסגר

לפי הצעת האוצר, יוטל על המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע במשרד העבודה (מה"ט) לקבוע מתווה לימודים שונה להנדסאים, וכן לעדכן את תוכני הלימוד שייחשבו כלימודי ליבה (75% מהתכנים). זאת, "בשים לב לצורכי המשק ולתוכניות לימוד דומות בעולם, ולאחר התייעצות עם ארגוני מעסיקים וגורמים רלוונטיים אחרים במשק". יתר התכנים יוכלו להיקבע על ידי המכללות השונות, בהתאם לקריטריונים שייקבעו מראש על ידי מה"ט.

עוד מציע האוצר כי הנדסאים שיתחילו ללמוד בשנת הלימודים הקרובה לתעודת הנדסאי מוסמך יידרשו לעמוד בהצלחה בבחינת גמר חיצונית, שתתמקד בתוכני הליבה, ובעבודה מעשית (סטאז'), שניתן יהיה לבחון אפשרות להחליפה בפרויקט גמר. לפי ההצעה, יוקם צוות בהשתתפות המכללות, נציג האוצר ונציג המעסיקים, שיקבע את אורך והיקף הסטאז' — שלא יפחת משלושה חודשים ולא יעלה על שישה חודשים.

עוד נקבע כי מה"ט יפעל באופן תדיר לצמצום רשימת מגמות הלימוד בכל המכללות הטכנולוגיות המתוקצבות, אך לא יופסקו לימודיהם של סטודנטים שהתחילו ללמוד במגמה שהוחלט לסגור.

הסעיף שככל הנראה הוביל לתגובה החריפה של המכללות נוגע לקביעת תנאים מצטברים כתנאי סף לתקצוב מכללה טכנולוגית. האוצר קובע כי תקצוב המכללות ייעשה על ידי בדיקת רמת ההישגים של הסטודנטים שלהן, וכן על ידי עמידה במספר מינימלי של שלוש מגמות לימוד לכל הפחות, ו–1,300 סטודנטים בתוך חמש שנים. משמעות סעיף זה היא סגירה של לא מעט מכללות קטנות. באוצר מציעים גם לבחון אפשרות לכלול בתנאי התקצוב מדדים לגבי הניסיון המקצועי של סגל ההוראה.

על פי התוכנית, עד מארס יקבעו מה"ט ואגף התקציבים באוצר נוסחה לתקצוב מכללות טכנולוגיות, על פי הקריטריונים הבאים: ציון במדד הישגיות; שיעור הבוגרים שהשתלבו התעשייה; מיקומה הגיאוגרפי של המכללה; ביצוע סטאז'; והתאמת תוכני הלימוד לצורכי המשק".

עוד ייבחן שילוב האוכלוסייה החרדית במכללות הטכנולוגיות במסלול תקצוב נפרד.

בנוסף, נקבע כי יו"ר הוועד המנהל של מכללה טכנולוגית יידרש לעמוד בתנאי כשירות, ובהם ניסיון של חמש שנים לפחות בהוראה בפועל של חמש שנים במסלולי השכלה טכנולוגית או השכלה אקדמית בתחומי ההנדסה; תואר שני אקדמי רלוונטי או תואר שני בתחום הניהול או ההנדסה; ניסיון של שבע שנים ומעלה בניהול מוסד חינוך שמספר התלמידים המינימלי בו הוא 1,000. תקופת כהונתו של היו"ר ושל מנהל המכללה תיקבע לשש שנים, והארכת כהונה לא תעלה על שנתיים נוספות. לפי התוכנית, הארכת תקופת כהונה של יו"ר או מנהל ללא אישור מה"ט יוביל להפחתת תקציב המכללה בשיעור של 10% מסך התקצוב בשנת הלימוד העוקבת.

למען השקיפות, מה"ט תפרסם אחת לשנה באתר האינטרנט שלה השוואה בין המכללות הטכנולוגיות המתוקצבות, הכוללת את מספר הסטודנטים בכל מכללה, את שיעור מקבלי הדיפלומה שעמדו במבחנים החיצוניים וכן את שיעור ההשמה במקצוע ואת השכר הממוצע של הבוגרים. כל זאת, בהתבסס על סקר שייערך על ידי מה"ט אחת לשנה בקרב בוגרי המכללות הטכנולוגיות.

בנוסף, נקבע כי משרד הביטחון יבחן אפשרות לתת לבוגרי כיתות י"ב, המועמדים לשירות בצה"ל וקיבלו ממנו אישור לדחיית שירותם, לבחור, אם הם מעוניינים בכך, לימודי הכשרה כטכנאי מוסמך או הנדסאי מוסמך במסגרת המכללות הטכנולוגיות המוכרות.

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "הרפורמה במערכת ההשכלה הטכנולוגית היא אחת מן הרפורמות החשובות ביותר במסגרת התכנית הכלכלית ל-2019 והיא תוצאה של עבודת מטה נרחבת שהובלה על ידי מנכ"לי משרד האוצר והעבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

"הרפורמה תאפשר שיפור מהותי ברמת ההכשרה הטכנולוגית בישראל בהתאם לצרכי המשק, ותאפשר למכללות הטכנולוגיות לגדול מעבר להיקף הקיים וליהנות מתקציב מוגדל, שיאפשר להן לממש את הפוטנציאל הלא ממומש הגלום בהשכלה הטכנולוגית.

"לצורך מימוש הרפורמה, מקצה משרד האוצר 200 מיליון שקל שיאפשרו העלאה ניכרת של רמת הציוד, ההוראה והחדשנות במערכת. כחלק מעבודת המטה לגיבוש הרפורמה, נפגשו ראשי הצוות הממשלתי ונציגיו עם פורום המכללות הטכנולוגיות מספר רב של פעמים. אנו מצרים על כך שהפורום בוחר לפעול נגד המטרה המשותפת של הגברת הפיריון ויצירת מערכת הכשרה טכנולוגית מתקדמת בישראל".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

מ-2008 ועד היום: איך הגענו לאינפלציה הנוכחית

יוני ומיכל רכשו דירה במחיר דמיוני. כך הם איבדו שליטה על המשכנתא אחרי פחות משנה

ריחאניה. "מרגישים אירופה"

"יש שני יישובים בישראל שבהם הכל נקי, הולכים ברחובות ומרגישים אירופה"

גיף הסכם ממון 2

״הייתי בהלם, עורך הדין אמר לי: ׳חתמת על הסכם של כלה מאוקראינה׳"

עבודות על הרכבת הקלה בכיכר רבין, ביולי. "הולכי הרגל, ובמיוחד ילדים או אנשים מבוגרים, נתונים בסיכון יומיומי, סכנת חיים בעיר"

"אני מפחדת על חיי כשאני יוצאת לרחוב": המלחמה של תושבי תל אביב

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

קשישים בגינה ירושלים

20 אלף שקל בחודש: תתחילו לחסוך עבור מטפל זר בבית

ג'ורג'ה מלוני בנאפולי, שלשום

סערה נדירה: צירוף הגורמים שמאיים להיות חמור יותר ממשבר 2008