נשים יכולות לנהל חברות ענק או להטיס מטוסים - אבל עדיין מרוויחות שליש פחות מגברים

נשים יהודיות מרוויחות 35% פחות מגברים, ונשים ערביות - 30% פחות ■ זה קורה אף שנשים הן משכילות יותר מגברים - עם 14.3 שנות לימוד בממוצע לאישה שכירה, לעומת 13.9 לגבר - ורובן עובדות במשרה מלאה ■ במקביל, תוחלת החיים של נשים גבוהה יותר וגיל הלידה עולה

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מתוך סדרת הטלוויזיה "שלושים שקל לשעה"
מתוך סדרת הטלוויזיה "שלושים שקל לשעה". מי שיסבלו יותר מהעלאת גיל הפרישה הן נשים בעבודות שוחקות. צילום: ורד אדיר

נשים בישראל יכולות לעבוד במשרה מלאה, לנהל חברות ענק או להטיס מטוסים — אבל בכל הנוגע לפערי השכר ביניהן לבין גברים, אין חדש תחת השמש — כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) לרגל יום האישה הבינלאומי.

בעוד שיעור הנשים המועסקות כשכירות התקרב ב–2015 לשיעור הגברים השכירים (48.3% נשים לעומת 51.7% בקרב הגברים) — פערי ההכנסה החודשית נותרו גבוהים מאוד. כך, ההכנסה החודשית הממוצעת של שכירה ב–2015 היתה 7,666 שקל, בעוד שכיר השתכר בממוצע 11,219 ששקל בחודש — פער של 31.7%.

חלק מהפער בשכר בין גברים לנשים נובע מפער במספר שעות העבודה — גברים עובדים בממוצע 44.9 שעות בשבוע, בעוד נשים עובדות בממוצע 36.7 שעות. בחישוב ההכנסה הממוצעת לשעת עבודה, פערי השכר מצטמצמים, אך עדיין גבוהים — 15.1%.

אחת הסיבות לפערים אלה היא תחומי תעסוקה שונים, והבניות בשוק התעסוקה הישראלי. זאת, אף שנשים — שכירות ועצמאיות — משכילות יותר מגברים. ממוצע שנות הלימוד של אשה שכירה היה 14.3 ב–2015, לעומת 13.9 שנות לימוד בממוצע לגבר שכיר.

באופן לא מפתיע, נשים הן גם עניות יותר מגברים — בהתפלגות לפי עשירונים, הן מהוות יותר מ–50% מהשכירים בארבעת העשירונים התחתונים, בעוד בעשירונים 5–10 גברים מהווים כ–59% בממוצע. בעשירון ההכנסות העליון שיעור הגברים הוא 74.5%.

בסוף 2015 חיו בישראל 3,102,500 נשים בנות 15 ומעלה. 59.4% מהן השתתפו בכוח העבודה (הכולל מועסקים ובלתי־מועסקים) — לעומת 69.1% בקרב הגברים.

ליז אזולאי, סוורת בנמל אשדודצילום: AMIR COHEN/רויטרס

רוב הנשים העובדות (68%) עבדו במשרה מלאה (35 שעות ויותר בשבוע). בקרב הגברים, לעומת זאת, 86.8% מהמועסקים עבדו במשרה מלאה. כמעט כל אם שלישית (29.5%) עבדה במשרה חלקית, מהן כשליש היו אמהות לילדים עד גיל 4. רק 26% מבין האמהות לילדים בני 10–14 עבדו במשרה חלקית.

שיעור האמהות הנשואות המשתתפות בכוח העבודה הגיע ל–75.4%, שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב אמהות יחידניות היה 81.4%. עם זאת, שיעור הנשים הבלתי־מועסקות בקרב אמהות יחידניות היה גבוה יותר מאשר בקרב אמהות נשואות (6% לעומת 4.2%, בהתאמה).

הרוב המוחלט של הנשים נוטות להיות שכירות (91%) לעומת 84% מהגברים. רמת ההכנסה הגבוהה ביותר היא בקרב שכירות נשואות. ככל שרמת ההשכלה עולה — כך עולה גם השכר.

מספרן של עובדות הקבלן אינו גבוה בהרבה ממספרם של עובדי הקבלן — 18.4 אלף נשים, לעומת 17.9 אלף גברים.

מבדיקת משלח היד של נשים בשוק העבודה עולה כי חלקן של הנשים בקרב בעלי משלח יד אקדמי הגיע ל–57.2%, אך חלקן של נשים בתפקידי ניהול הגיע ל–34.1%. בתחום ההיי־טק היו נשים 36% מכלל העובדים.

שליש מהנשים עדיין מועסקות במשלחי יד המוגדרים כנשיים "מסורתיים", בעיקר בתחומי טיפול וסיעוד, עבודה סוציאלית, חינוך ותפקידי פקידות שונים. בכל אחד ממשלחי היד האלה, נשים מהוות יותר מ–70% מהמועסקים במשלח היד.

עצמאיות מרוויחות עוד פחות

ב–2015 היו כ–390 אלף עצמאים בישראל (שהם כ–11% משוק העבודה). 63.9% מהעצמאים היו גברים ו–36.1% נשים. גם כאן ניכרים פערים בין המינים, והם אף גדולים יותר מאשר בקרב שכירים: ההכנסה החודשית הממוצעת של עצמאית היתה 7,065 שקל ב–2015, לעומת 12,399 שקל לגבר עצמאי — פער של 43% בחודש.

חלק מהפער בין המינים בהכנסות העצמאים נובע מהבדל במספר שעות העבודה שלהם — גברים עצמאים עבדו בממוצע 14.3 שעות שבועיות יותר מנשים עצמאיות. בבחינה חודשית, נשים עצמאיות עבדו שש שעות פחות מנשים שכירות.

גם בקרב העצמאיות, ממוצע שנות הלימוד של נשים היה גדול משל גברים — 15 שנה לעומת 14 שנה, בהתאמה.

השוואה של השכר לשעה מעלה כי שכר הגברים גבוה משכר הנשים בכל משלחי היד. הפער הגדול ביותר קיים בקרב עובדים מקצועיים (נהגים, מפעילי מכונות וחלקאים) — 28.5%. הפער הקטן ביותר נמדד בקרב עובדים בלתי־מקצועיים (2.4%) ו"פקידים כלליים ועובדי משרד" (4.7%).

בחברה הערבית הפער קטן יותר

השכר החודשי הממוצע של אשה שכירה בחברה הערבית היתה 4,561 שקל לחודש, לעומת 6,564 שקל בחודש בממוצע לגבר שכיר — פער של 30%. בקרב יהודים, השכר הממוצע של אשה שכירה היה 8,011 שקל בחודש (גבוה ב–43.1% משל אשה ערבייה), ושל גבר שכיר 12,316 שקל — פער של 35%.

דיילת חברת ארקיעצילום: דודו בכר

נשים משכילות יותר

שיעור הנשים בקרב הסטודנטים באוניברסיטאות היה 55.2%, במכללות האקדמיות 56%, ובמכללות האקדמיות לחינוך 79%. שיעור הנשים בקרב הסטודנטים לתואר ראשון בשנת הלימודים תשע"ו היה 57.8%, בקרב הסטודנטים לתואר שני 61.5%, בקרב הסטודנטים לתואר שלישי 52.6% ובקרב מקבלי תעודה 70.8%.

תחומי הלימוד שבהם נמצאו השיעורים הגבוהים ביותר של נשים היו מקצועות עזר רפואיים (83.1%) וחינוך והכשרה להוראה (80.2%). לעומת זאת, נשים היוו שיעור נמוך במדעים פיזיקליים (37.1%), מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב (29.9%), והנדסה ואדריכלות (28.1%).

גיל הלידה עולה

הגיל שבו נשים יולדות את ילדן הראשון עולה — בין השאר בעקבות העלייה בגיל הנישואים. ב–2015 היה גילן הממוצע של נשים שילדו את ילדן הראשון 27.6, בהשוואה ל–26.5 ב–2004. כ–4.9% מהנשים היהודיות שילדו ב–2015 היו רווקות — פי שניים מהשיעור לפני 20 שנה. בסך הכל ילדו 173.8 אלף נשים במהלך 2015. מספר הילדים הממוצע שאשה בישראל צפויה ללדת במהלך חייה (שיעור פריון כולל) הוא 3.09 ילדים — גבוה מהממוצע ב–DCEO — 1.7.

תוחלת החיים עולה

תוחלת החיים בישראל ב–2015 היתה 84 בקרב נשים ו–80 בקרב גברים. בעוד תוחלת החיים של נשים נותרה ללא שינוי לעומת 2014, תוחלת החיים של גברים ירדה ב–0.2 שנה. מ–2005 עלתה תוחלת החיים בכלל האוכלוסייה ב–1.9 שנים.

בקרב יהודים הפער בין נשים לגברים היה 3.6 שנים — תוחלת החיים של נשים יהודיות ב–2015 היתה 84.5, ואילו של גברים יהודים היתה 80.9. בקרב ערבים הפער היה 4.2 שנים — נשים ערביות חיו 81.1 שנה, ואילו גברים ערבים — 76.9. לאורך השנים קיימת תנודתיות קלה בפער בקרב יהודים ללא מגמה ברורה. בקרב ערבים הפער גדל עם השנים. בכל המדינות, תוחלת חיים של נשים גבוהה יותר משל גברים, אך הפער בישראל הוא מהקטנים בקרב מדינות OECD. רק בארבע מדינות הפער קטן יותר (איסלנד, הולנד, ניו זילנד ובריטניה). הממוצע במדינות OECD היה 5.5 שנים לפי נתוני 2014.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

טסלה, מודל S. המחיר למי שיזמין את המודל היום ייקבע בהמשך

אחרי כמעט שנתיים: הדגמים הגדולים של טסלה מגיעים לישראל

אלעד כהן (מימין), ניצן רנגיני בוצר ודניאל בוצר

ממשכורת של 30 שקל בשעה – לווילה בת שלוש קומות במושב מבוסס בשרון

מסיבה בבריכה, אילוסטרציה

בעל הבית מרוויח 15 אלף שקל ללילה - החיים של השכנים נהפכו לסיוט

תופעות לוואי בעקבות שימוש בפרופסיה

"כל הגוף מרגיש מחושמל, הכל שורף וכואב": הם רצו לעצור את ההתקרחות. זה הרס להם את החיים

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

נועם וימן

מתוחכמים ומסתוריים: האנשים שהבלעדיות הפכה אותם לעשירים מאוד

קייל דייויס, ממייסדי 3AC

שני החברים מהתיכון היו על גג העולם. היום הם חייבים 2.8 מיליארד דולר