הקפיצה המדאיגה בפערי השכר בין בכירים לבכירות בחברות ת"א 100

רק 11% ממקבלי השכר הגבוה ב-2015 בקרב הבכירים בחברות תל אביב 100 היו נשים ■ פערי השכר ביניהן לבין גברים בכירים זינקו שוב, אחרי ירידה חדה ■ בתפקידי מנכ"ל, לעומת זאת, המגמה הפוכה: פער השכר בין נשים לגברים מצטמצם לאורך השנים - וב-2015 הוא הצטמק ל-3% בלבד

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
סטלה הנדלר, השיאנית בתחום המסחר והשירותים ב–2015
סטלה הנדלר, השיאנית בתחום המסחר והשירותים ב–2015צילום: ינאי יחיאל

האם נשים מכהנות יותר מבעבר בתפקידים בכירים, והאם פערי השכר ביניהן לבין הגברים מצטמצמים? ההשוואה המגדרית השנתית שערכה מחלקת התגמול ב–BDO Consulting Group עבור TheMarker, בדקה את חבילות השכר שניתנו לבכירי חברות תל אביב 100 והעלתה ממצאים מעניינים. בעוד פער השכר הממוצע בין גברים לנשים בחברות אלה ירד ב–2014 באופן משמעותי לכ–13% — ב–2015 הוא זינק שוב ל–31%. כל הנתונים הם נתוני עלות השכר ונכונים ל–2015, מכיוון שנתוני 2016 יפורסמו רק בסוף מארס.

למרות זאת, בכמה מהענפים נשים בכירות הרוויחו יותר מהבכירים. ענף הנדל"ן הוא הענף המתגמל ביותר לנשים בכירות. עלות שכרן השנתי הממוצע של נשים בענף זה היתה כ–4.1 מיליון שקל ב–2015, לעומת כ–3.2 מיליון שקל לגברים — פער של 21% לטובת נשים. זהו גם הענף שבו עלות השכר הממוצעת היא הגבוהה ביותר לנשים בכירות בחברות תל אביב 100. גם בענף המסחר והשירותים נרשם פער קטן לטובת הנשים ב–2015, בשיעור של 4% — עלות השכר השנתית הממוצעת היא 1.9 מיליון שקל לעומת 1.8 מיליון שקל לגברים.

רקפת רוסק עמינח, השיאנית בתחום הבנקים ב– 2015צילום: רון קדמי

דווקא בענף הפיננסים, שהיה מאופיין ב–2013–2014 בשכר גבוה יותר לנשים מאשר לגברים, היה היפוך מגמה — והפער בין שכר הנשים לשכר הגברים ב–2015 היה של 3% לטובת הגברים (3.8 מיליון שקל לגברים לעומת 3.7 מיליון שקל לנשים). עם זאת, נתונים אלו קודמים להחלטה על הגבלת שכר הבכירים בענף הפיננסים (ראו מסגרת).

התחומים שבהם פער השכר הוא הגבוה ביותר לטובת גברים הם ענף הביטוח — פער של 49% (כ–3.2 מיליון שקל בממוצע לשנה לגברים לעומת כ–2.1 מיליון שקל לנשים) וענף חיפושי הגז והנפט — 127%. בתעשייה, שם הפער הוא הגדול ביותר ומסתכם ב–187%, עלות השכר השנתי הממוצע של גברים היא כ–5 מיליון שקל בשנה בממוצע, בעוד עלות שכרן השנתי הממוצע של נשים היא רק 1.7 מיליון שקל.

"שיעור האיוש הנשי בתפקידי ניהול מלמד כי אין חדש תחת השמש", אומרת רו"ח קרן קיבוביץ, שערכה את הבדיקה. "רמתו הנמוכה נשמרת בכלל הענפים בשלוש השנים האחרונות. ב–2013 היה שיעור האיוש של נשים בתפקידים בכירים בחברות תל אביב 100 רק 10%. שנה לאחר מכן הוא עלה ל–13%, אך ב–2015 שוב ירד ל–11% בלבד. מבין 308 נושאי המשרה שנכללו במדגם — רק 35 הן נשים.

בכל התפקידים הבכירים יש רוב גברי מובהק, ובתפקידי סגן יו"ר דירקטוריון לא נמצאה אף אשה מכהנת. בתפקיד משנה למנכ"ל נרשמה הירידה הניכרת ביותר בשיעור הנשים — 59%.

הבשורה הטובה היא שבענף הפיננסים ובענף חיפושי הנפט שיעור הנשים המכהנות בתפקידים בכירים הוא הגבוה ביותר — כ–21%. עם זאת, גם בענפים אלה קיימים פערי שכר משמעותיים, לטובת הגברים. בענף המסחר והשירותים ובענף הביטוח נרשם שיעור נשים בכירות גבוה מהממוצע — כ–13% ו–16% בהתאמה.

הבשורה הרעה מגיעה מענפי הטכנולוגיה והשירותים הפיננסיים, שבלטו לרעה ב–2015, מכיוון שלא נמצאו בהם כלל נשים המכהנות בתפקידים בכירים.

רחל לוין, שיאנית השכר בתחום הנדל"ן ב–2015צילום: Bartosz Maciejewski

ביחס ל–2014, הרי שבענפי חיפושי הגז והנפט, ההשקעה והאחזקות, הביטוח והנדל"ן ניתן לראות עלייה בשיעור הנשים הבכירות ב–2015, אם כי, פרט לעלייה בענף הביטוח בכ–33%, בשאר הענפים העלייה זניחה. דווקא בענף הפיננסים נרשמה ירידה גדולה במספר הנשים הבכירות — 26%.

פערי השכר בין גברים לנשים המכהנים כסמנכ"לי כספים או סמנכ"לים אחרים בולטים במיוחד. הפער הגדול ביותר בשכר הממוצע השנתי הוא בתפקיד סמנכ"ל כספים, שבו גברים מרוויחים כמעט פי שניים מנשים — כ–3.5 מיליון שקל לעומת 1.65 מיליון שקל. חבילת התגמול לסמנכ"לית אחרת שהוא גבר גבוהה בכ–37% מחבילת התגמול לסמנכ"ל אחר שהיא אישה.

בתפקידי יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל ומשנה למנכ"ל, פערי השכר מצומצמים יותר (2%, 3% ו–4% בהתאמה). עם זאת, בתפקידים של מנכ"ל חברה בת, נשים מרוויחות 2% יותר — כ–3.9 מיליון שקל בממוצע שנתי לעומת 3.8 מיליון שקל לגברים.

הבשורה המשמחת נוגעת לתפקיד מנכ"ל. "אמנם בכל תפקיד ניהולי גברים מרוויחים יותר מנשים", אומרת קיבוביץ, "אך פערי השכר בין נשים לגברים בתפקיד מנכ"ל הולכים ומצטמצמים לאורך השנים. אם ב–2012 הפער היה כ–49%, הרי ששנה לאחר מכן הוא הגיע ל–27%, וב–2014 ל–12%. ב–2015 היה הפער בשכר 3% בלבד, ומגמת הירידה חדה וברורה".

חבילת התגמול: נשים בוחרות תשלום קבוע

2015 התאפיינה בשיעור השכר הקבוע הנמוך ביותר, לנשים ולגברים, מאז 2013. רכיב השכר הקבוע ב–2015 היה כ–54% מסך חבילת התגמול, בעוד ב–2014 הוא היה חלק עיקרי יותר — כ–77% מסך חבילת התגמול. ניתן לייחס ירידה זו לעלייה המשמעותית ברכיב התגמול ההוני שהוא כיום כ–28% מסך חבילת התגמול, בהשוואה לכ–9% בלבד ב–2014 שבה. כיום הרכיב ההוני הוא חלק שווה מסך חבילת התגמול לגברים ולנשים.

שיעור רכיב המענק עלה גם כן בכ–28% ב–2015 לעומת 2014. עם זאת, שיעורו של רכיב התגמול הקבוע אצל נשים גבוה יותר ומסתכם בכ–54% לעומת 43% אצל הגברים. כלומר, התגמול לנשים פחות מותנה בתוצאות העסקיות. עיקר הפער קיים ברכיב המשתנה.

רו"ח קרן קיבוביץ, שותפה ב – BDO Consulting Groupצילום: אייל טואג

"ניתן להסביר את המשקל הגדול שניתן לשכר הקבוע בכך שייתכן שנשים מעדיפות תגמול ודאי על פני תגמול משתנה ותלוי ביצועים", אומרת קיבוביץ. תמהיל החבילה שלהן מאופיין ביציבות, שמרנות וביטחון יחסי, בעוד שהתמהיל הגברי טומן בחובו חוסר ודאות ונטילת סיכונים, שעשויים להתממש לסיכוי לתגמול גבוה יותר. בנוסף, ייתכן שנשים מעדיפות ביטחון בעוד גברים מחפשים אתגרים. הסבר נוסף נובע מכך שנשים מתוגמלות יותר עבור ביצועים היסטוריים והוכחת יכולת, ואילו גברים מתוגמלים יותר לפי פוטנציאל לביצועיים עתידיים".

רק ארבע מנהלות מעל גיל 60

מרבית מקבלי התגמול הגבוה בקרב חברות מדד תל אביב 100 הם בשנות ה–50 לחייהם, בקרב גברים ונשים. שיעור הגידול המשמעותי ביותר בחבילות התגמול למנהלים בכירים מתרחש בין שנות ה–40 ל–50 לחייהם של שני בני המינים.

בגילים 50–60 נצפתה עלייה בשכר בקרב גברים ונשים, אם כי בקרב נשים העלייה היתה בשיעורים נמוכים יותר (21% לעומת 60%). לאחר גיל 70 היתה רק אישה אחת בתפקיד ניהולי ועל כן לא ניתן להסיק מסקנות רוחביות לגביה.

נשים מבוגרות כמעט לא מכהנות בתפקידים בכירים, אף שזה ללא ספק גיל "השיא" מבחינת תגמול המנהלים הגברים. 60 הוא גם הגיל שבו לראשונה יש דילול במספר המכהנים בתפקידים. ייתכן שהסיבה היא פרישה לפנסיה. בעוד שבקרב הגברים בני 60 ומעלה נותרו 50 מנהלים, בקרב הנשים נותרו ארבע בלבד.

השיא בתגמול למנהלות הוא בנות 60-50 — כ–3.3 מיליון שקל, לעומת שיא תגמול המנהלים בשכבת בני 70-60, שהוא כ–4.8 מיליון שקל. פערי השכר הגדולים ביותר נצפו בשכבת הגיל 60–70, שבה מנהלים משתכרים פי כ–1.7 ממנהלות.

שיאניות השכר ל–2015

מבדיקת רשימת עשר שיאניות השכר ל–2015 עולה כי ארבע מהן מגיעות מענף הנדל"ן. הבכירה בהן היא רחל לוין, מנכ"לית גזית גלוב (שהתפטרה בינתיים). ארבע נשים נוספות הן מענף הפיננסים, והבכירה בהן היא רקפת רוסק עמינח, מנכ"לית בנק לאומי. נציגה אחת מענף התקשורת היא סטלה הנדלר, מנכ"לית בזק, ונציגה אחת מענף הביטוח — ענת לוין, מנהלת חטיבת השקעות בחברת כלל עסקי ביטוח.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

ג'ורג'ה מלוני בנאפולי, שלשום

סערה נדירה: צירוף הגורמים שמאיים להיות חמור יותר ממשבר 2008

וילה רחוב קדמה הרצליה

הבנק סירב לקבל כסף מרוסיה - והרס את החלום על הווילה בהרצליה

ביידן לפיד הצהרת ירושלים

הדיל האמריקאי: מסלול ירוק להיי־טק הישראלי - תמורת הגבלת היצוא

קוסטה ריקה

"החופים פסיכיים, במחיר של מיליון וחצי קונים וילה קו שני לחוף - אבל אז המכות התחילו להגיע"

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

יוגה

"זה התחיל מכל מיני תל אביבים שחיפשו מפלט מהעיר, עכשיו יש כאן צונאמי״

רעות עייני ילדים מחוננים

"בקיץ היה לי כאן טירוף": כמה עולה לייצר ילד מחונן?