שיעור הנכשלים המפתיע - וציוני ההנדסאים שנחשפים

אף שהמכללות הטכנולוגיות קיימות כבר עשרות שנים, מעולם לא נחשפו ציוני הבחינות החיצוניות שעוברים עשרות אלפי הסטודנטים ■ המכללות שמככבות במקומות הראשונים הן הנדסאים חיפה, ספיר ורופין

כ-28 אלף סטודנטים לומדים בישראל לימודי הנדסאות 
בכ-75 מכללות טכנולוגיות, הנמצאות באחריות משרד הכלכלה. עד כה איש לא ידע מה איכות הלימודים באותם מוסדות. ציוני הבחינות החיצוניות של משרד הכלכלה, שאליהן ניגשים תלמידי המכללות הטכנולוגיות כדי לקבל את תעודת ההנדסאי, מעולם לא פורסמו ברבים.

דו"ח מבקר המדינה מ-2008 חשף כי רק כ-40% בממוצע מיוצאי המכללות הטכנולוגיות עוברים את בחינות המדינה ומקבלים תעודה. בעקבות הדו"ח, במשרד הכלכלה החליטו לערוך רפורמה בתחום - והחל בשנת הלימודים תשע"ב התחילו המכללות להיות מתוקצבות רק עבור מספר התלמידים שקיבלו תעודה בפועל, ולא עבור כל סטודנט שהתחיל את לימודיו, גם אם לא בהכרח סיים אותם.

מכניקה טכנית

ארגון וניהול הבניה

בטיחות בבניה

חישוב סטטי וחוזק חומרים

תכנון הנדסי א - מתכונת בסיסית

יסודות השרטוט

תורת החשמל

תורת החשמל

מערכות הספק ומתקני חשמל

IBM/PC אסמבלר

הרפורמה גררה מאבק מצד המכללות, שטענו כי הן קורסות מבחינה כלכלית. על כן החליט משרד הכלכלה לבצע את השינוי באופן מדורג - ולהביא לכך שעד 2019 71% מהסטודנטים יקבלו תעודה, קריטריון שעשר המכללות המובילות כבר עומדות בו.

בעקבות בקשת TheMarker, ולאחר המתנה של חודשים ארוכים, התקבלו מהמכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה"ט) שבמשרד הכלכלה הציונים הממוצעים של עשרת המקצועות שאליהם ניגש מספר הנבחנים הגדול ביותר, בעשר המכללות המגישות את מספר הנבחנים הגדול בכל שנה - בבחינות קיץ 2015.

הנתונים מתייחסים לשני מדדים: הציון הממוצע של כל מכללה, ושיעור התלמידים שקיבלו ציון עובר. בשל ריבוי המכללות ותחומי הלימוד (נערכות 145 בחינות שונות) נבחרו עשרת התחומים שאליהם ניגשים מרבית הסטודנטים בעשר מכללות. המקצועות שבהם מספר הנבחנים היה הגבוה ביותר הם תכנון הבנייה (1,123 נבחנים), והמקצוע שבו מספר הנבחנים הוא הנמוך ביותר היה תורת החשמל (246 נבחנים).

מדד העוברים: חיפה, שנקר ואריאל בראש

מכללת הנדסאיםצילום: תומר נויברג

מהנתונים עולה כי שלוש מכללות טכנולוגיות מובילות בשיעור הסטודנטים שעברו את הבחינות בשני מקצועות שונים: מכללת ההנדסאים בחיפה (97.8% עוברים במכניקה טכנית ו-81.5% בתורת החשמל במגמת חשמל); מכללת שנקר (98.7% עוברים בבחינות בטיחות בבנייה ו-93% בתכנון הנדסי); ומכללת ההנדסאים באריאל (96.2% עוברים ביסודות השרטוט ו-100% בשפת התכנות IBM/PC אסמבלר). עוד עולה מהנתונים כי שתיים ממכללות אורט מובילות כל אחת בבחינה אחת: אורט רחובות מובילה בבחינות בתורת החשמל אלקטרוניקה (עם שיעור של 100% עוברים), ואורט סינגלובסקי בבחינות על מערכות הספק ומתקני חשמל (88.1% עוברים).

חמש מכללות אחרות מרשת אורט דורגו דווקא בתחתית הטבלה: אורט אולייסקי עם 68.4% עוברים בלבד בבחינות בטיחות בבנייה; אורט קרית ביאליק עם 76.6% עוברים בחישוב סטטי וחוזק חומרים; אורט בראודה עם 67.1% עוברים ביסודות השרטוט; אורט הרמלין נתניה, שנסגרה לאחרונה, עם 30.8% עוברים בתורת החשמל אלקטרוניקה; ואורט רחובות עם 76.2% עוברים ב-IBM/PC אסמבלר. מכללת תל חי מדורגת גם היא פעם אחת בתחתית הטבלה - במכניקה טכנית.

מכללת שנקרצילום: דניאל צ'צ'יק

המכללה המאכזבת מכולן בהיבט של שיעור העוברים את הבחינות היא המכללה הטכנולוגית באר שבע, שהגיעה למקום האחרון בארבעה מקצועות מתוך עשרה: ארגון וניהול הבנייה (72.1%), תכנון הנדסי (57.3%), תורת החשמל - מגמת חשמל (42.1%), ומערכות הספק ומתקני חשמל (31.4% עוברים בלבד).

במקום השני בדירוג של שיעור הסטודנטים שעברו את הבחינות התייצבה מכללת רופין, שתופסת שלושה מקצועות מתוך עשרה (מכניקה טכנית, חישוב סטטי וחוזק חומרים, ותכנון הנדסי). מכללת ספיר הגיעה למקום השני בשני מקצועות מתוך עשרה (בטיחות בבנייה ויסודות השרטוט).

מכללת ספירצילום: אליו הרשקוביץ

הציונים הגבוהים - בספיר וברופין

מכללת ספיר היא המכללה היחידה המדורגת פעמיים (בשני מקצועות שונים) במקום הראשון בדירוג רמת הציונים הממוצעת (74.7 בבטיחות בבנייה ו-80.2 ביסודות השרטוט).

המקומות הראשונים האחרים בדירוג זה מתחלקים בין שמונה מכללות אחרות, וכל אחת מהן מדורגת ראשונה פעם אחת. מכללת רופין הגיעה למקום השני בשלושה מקצועות (77.51 במכניקה, 76.78 בארגון וניהול בנייה ו-77.58 ביסודות השרטוט). בתחתית הטבלה נמצאת גם הפעם המכללה הטכנולוגית באר שבע, בשלושה מקצועות שונים (תכנון הנדסי - 54.04; תורת החשמל מגמת חשמל - 46.38; ומערכות הספק ומתקני חשמל - 44.23).

ארבע מכללות מרשת אורט דורגו גם הן בתחתית טבלת הציונים: אורט אולייסקי ירושלים (58.11 בבטיחות בבנייה), אורט ביאליק (63.83 בחישוב סטטי), אורט בראודה (61.28 ביסודות השרטוט), ואורט הרמלין (43.08 בתורת החמשל מגמת אלקטרוניקה). מכללת סכנין מופיעה גם היא פעמיים בתחתית טבלת הציונים (61.52 בארגון וניהול הבנייה ו-62.5 ב-IBM/PC אסמבלר) - ופעם אחת בראש הדירוג (64.65 בתורת החשמל).

"לא משקפים את התמונה המלאה"

מרשת אורט נמסר: "אורט ישראל מובילה את הכשרת ההנדסאים בישראל, ואנו גאים בבוגרינו המהווים כ-40% מההנדסאים בישראל. הנתונים שהועברו אלינו באמצעותכם אינם מלאים, מציגים תמונה חלקית של כלל המקצועות הנלמדים ואינם משקפים את העשייה המבורכת של מכללות אורט ואת ההישגים המרשימים.

"מהנתונים שלנו עולה כי ההישגים של מכללות אורט טובים ביותר, הן באשר למיקומם ביחס למכללות אחרות והן מבחינה אבסולוטית. מטבע הדברים ישנם גם מקצועות שבהם נדרש שיפור וכגוף איכותי אנחנו פועלים באופן מתמיד בכיוון זה".

ממכללת באר שבע נמסר: "המכללה הטכנולוגית באר שבע גאה בהכשרה רחבה של מתן הזדמנות לצעירים וצעירות מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית. ברירת המחדל הקיימת תמיד היא 'להרים ידיים', אך כל עוד לא ניתן להדיר אוכלוסיות מוחלשות ממעגל הלימודים וההכשרה המקצועית הטכנולוגית - נמשיך לקלוט וללמד אותם תוך שמירה מוקפדת על טוהר הבחינות, כפי שנהגנו ב–60 השנים האחרונות.

"חיבור הבחינות ועריכתן מתבצעים על ידי חברה חיצונית, המנותקת מכל הקשר למערכת לימודי הנדסאים - דבר שבא לידי לביטוי בממוצעי ציונים ארציים נכשלים, שפוגעים באוכלוסיות מוחלשות הנאלצות להתמודד עם מסלול לימודים רגיל ושאלוני בחינה בלתי־מבוקרים. ציבור הסטודנטים המשלימים, שנכשלו פעם או יותר בבחינות, מהווים כ-30% מסך הנבחנים במכללה; ומחצית מהלומדים הם אנשים עובדים המגיעים ללימודים אחרי יום עבודה, ציבור שלא זוכה להתחשבות מצד מה"ט".

מפורום המכללות הטכנולוגיות נמסר: "הפורום חוזר ומבהיר מעל לכל במה כי ישנו כשל מערכתי מזה שנים רבות במערך הבחינות. אין פיקוח פדגוגי הולם, אין הלימה בין תוכניות הלימוד לבחינות עצמן, המרחק בין מועדי הבחינות אינו סביר עקב אי־קיום מועדי ב' וכל זה נובע בראש ובראשונה מכשל מערכתי של הרגולטור, הגוף שאחראי על הבחינות ובכלל על המכללות הטכנולוגיות במדינת ישראל.

"הדבר פוגע בראש ובראשונה בסטודנטים, שרובם הגדול מצוי בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. הפורום קורא לממשלה להנהיג רפורמה מקיפה בהשכלה הטכנולוגית במדינה, ולהפסיק את האפליה והפערים העצומים שקיימים, שאין להם מקום בישראל 2015".

כתבות מומלצות

בת ים

שתי דירות במחיר אחת: האם זהו עתיד תחום הפינוי-בינוי?

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן

בניין דירות בחולון

לקחתם משכנתא בחודשים האחרונים? גם אתם כבר שילמתם על עליית הריבית

"כשבאנו לקבל משכנתא לרכישת הבית, התברר שהבעיה לא פשוטה כלל"

הריבית במשק מזנקת – מה כדאי לעשות עם ההלוואות שלקחתי?

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

המשווקים של פוליסות החיסכון הם סוכני הביטוח, שנהנים מעמלות שמנות

"הציעו לי להעביר את החיסכון מאלטשולר. האם כדאי לי?"

אירוע של חברת איירון סורס. חברות שואפות למתג את עצמן כצעירות ואטרקטיביות

"אנשים חושבים לעצמם - איזה משכורות, איזה טירוף. בפועל זה רחוק מאוד מהמצב"