גם הנשים הכי חזקות - מרוויחות פחות

בקרב בכירי החברות הנכללות במדד תל אביב 100 קיים פער שכר של 35% בין גברים לנשים, לפי סקר שערכה חברת BDO Consulting Group זו השנה השלישית ■ הבשורה הטובה: ב–2014 נרשמה ירידה בפערים בהשוואה לשנים קודמות ■ החדשות הרעות: צמצום הפערים נובע בעיקר מירידת שכר בתפקידים שבהם מכהנים גברים

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל

המנהלים הבכירים בחברות הבורסאיות הנכללות במדד תל אביב 100 השתכרו יפה גם ב-2014. ואולם גם בשנה החולפת ניכרו פערים בין שכר הגברים והנשים בתפקידים אלה. השכר השנתי הממוצע לבעלי עשרת התפקידים הבכירים בחברות אלה היה 3.2 מיליון שקל לגבר, ואילו 2.4 מיליון שקל לאשה - כך עולה מסקר שערכה עבור TheMarker חברת BDO Consulting Group, זו השנה השלישית.

"ממצאי הסקר עגומים", אומרת רו"ח קרן קיבוביץ', שותפה ומנהלת מחלקת תגמול ב-BDO Consulting Group שערכה את הסקר. "בכל פרמטר או חתך שבוחנים, האפליה זועקת לשמים. בכל תפקיד ניהולי גברים מרוויחים יותר, ובכל הענפים שכר הבכירים הממוצע גבוה משכר הבכירות, למעט בבנקים. אם את צעירה או מבוגרת יחסית, תיפגעי עוד יותר - בגיל 40, את עלולה למצוא עצמך משתכרת פחות ממחצית משכר הגברים באותו גיל, ואם את בת 70, פחות מחמישית".

הבשורה הרעה, לפי קיבוביץ', היא ששיעור הנשים בקרב בעלי השכר הגבוה בכלל הענפים ב-2012, 2013 ו-2014 שומר על רמתו הנמוכה - 11%, 11% ו-12%, בהתאמה. החדשות הטובות הן שפערי השכר מצטמצמים: ב-2012 נרשם פער של 44% לרעת הנשים, ושנה לאחר מכן פער של 38%, ואילו ב-2014 הפער ירד ל-35%. ואולם למי שממהרת לשמוח, מזכירה קיבוביץ' כי ייתכן כי צמצום הפער נובע מירידה כללית בשכר הבכירים ב-2014, ובעיקר בתפקידים בכירים ביותר (מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון), המאוישים ברובם על ידי גברים - ולא בשל עלייה בשכר הנשים.

המובילים בשכר: גברים בתעשייה

קרן קיבוביץ צילום: דודו בכר

מבין חברות תל אביב 100, חבילת התגמול הממוצעת הגבוהה ביותר ניתנת לגברים המנהלים בחברות התעשייה, שם עלות השכר מסתכמת בממוצע ב-4.622 מליון שקל בשנה. שלא במפתיע, במגזר זה נמצא גם הפער הגדול ביותר בין גברים לנשים - פער של 182%. שכרה הממוצע של אשה בכירה בתעשייה הוא 1.64 מיליון שקל. עם חברות התעשייה שבדק הסקר נמנות בזן, טבע, כיל, אבגול, פוקס ושטראוס. בענף זה חלה עלייה חדה בפערי השכר ב-2012–2014, עד לקרוב לפי שניים לטובת הגברים.

בחברות השקעה ואחזקות נרשם פער של 162% בין גברים לנשים - ובמגזר זה נבדקו חברות כמו דיסקונט, קבוצת דלק, מבטח שמיר, פז נפט, ביטוח ישיר, אלקו ואלקטרה. גבר בכיר בחברות אלה קיבל שכר של 3.8 מיליון שקל בשנה, לעומת 1.4 מיליון שקל לאשה.

מבין החברות ברשימה, 22 הן ממגזר הנדל"ן והבינוי. במגזר זה נמצאו רק שבע נשים במשכרות בכירות, מול 93 גברים. עם זאת, פער השכר במגזר זה יחסית לא גבוה - 13%. בענף המסחר והשירותים חלה ירידה עקבית בפערי השכר ב-2012–2014. במגזר זה נכללות חברות כמו בזק, פרטנר, שופרסל ודלק רכב. גם בענף הביטוח (החברות IDI, כלל, הראל ומנורה) חלה ירידה חדה בפערי השכר - מכ-92% ב-2013 לכ-41% בשנה שעברה. לדברי קיבוביץ', "הירידה בפערי השכר היא תולדה של ירידת שכר כוללת בענף המסחר והשירותים, שחלה עקב הרגולציה הייעודית והגברת הפיקוח של המפקחת על הביטוח".

בענפי הביטוח והתעשייה נרשמה עלייה בשיעור הנשים הבכירות לאורך השנים, לעומת ענפים כמו השקעות ואחזקות ומסחר ושירותים, שבהם נרשמה ירידה. בבנקים נרשמה עלייה משמעותית בשיעור הנשים הבכירות - כ-26%, לעומת 16% ב-2013.

לכאורה מפתיע לגלות עד כמה גדולים פערי השכר בתחומי הטכנולוגיה והביומד, אבל במגזרים אלה נכללות ברשימה רק שתי חברות (אלוט תקשורת ומטריקס) וחברה אחת (פרוטליקס) בהתאמה. רק בתחום הבנקים (לאומי, הפועלים, הבינלאומי ואגוד) ניתן לראות שנשים בכירות קיבלו שכר גבוה משכר הגברים הבכירים, אבל בניגוד לכל התחומים שבהם הפערים עצומים (57% במגזר הטכנולוגיה או 41% במגזר הביטוח), הרי שבבנקים הפער לטובת הנשים הוא 1% בלבד. בבנקים, בכירים משני המינים משתכרים בערך 3.5 מיליון שקל בשנה.

בכל תפקיד ניהולי גברים משתכרים יותר מנשים, אך יש תפקידים שבהם הם מרוויחים הרבה יותר. כך למשל, חבילת תגמול למנכ"ל גדולה בכ-17% מחבילת התגמול למנכ"לית. סמנכ"ל כספים משתכר בממוצע כ-63% יותר מנשים באותו תפקיד. דווקא בתפקידי סמנכ"ל ומנכ"ל חברה בת נמצאו פערי שכר לא מהותיים (2% ו-1%, בהתאמה).

בשורה חשובה: ב–2012–2014 חלה עלייה בשיעור הנשים בתפקיד מנהל, ושיעור הנשים הגבוה (60%) בתפקיד חשב נותר ללא שינוי בין 2013 ל–2014. עם זאת, אלה תפקידי ניהול זוטרים יחסית, שבהם המשכורות נמוכות יחסית. בתפקידים הבכירים ביותר - יו"ר דירקטוריון, סגן יו"ר, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים - חלה ירידה בשיעור הנשים בשלוש השנים האחרונות.

בכירות מעדיפות יציבות על פני אתגרים

גם השנה מתברר שנשים בכירות מעדיפות יציבות בקריירה, בעוד גברים מחפשים אתגרים. רכיב התגמול הקבוע אצל נשים גדול יותר באופן משמעותי ומסתכם בכ–80% לעומת 59% אצל הגברים - כלומר, התגמול לנשים פחות מותנה בתוצאות העסקיות.

עיקר הפער בשכר בין שני המינים קיים ברכיב המשתנה בשכר. ניתן להסביר את המשקל הגדול שניתן לשכר הקבוע בכך שייתכן כי נשים מעדיפות תגמול ודאי על פני תגמול משתנה ותלוי ביצועים. תמהיל חבילת התגמול שלהן מאופיין ביציבות, שמרנות וביטחון יחסי, בעוד התמהיל הגברי טומן בחובו חוסר ודאות ונטילת סיכונים, שעשויים להתממש לתגמול גבוה יותר. ייתכן כי נשים מעדיפות ביטחון, בעוד גברים מחפשים אתגרים. הסבר נוסף הוא שייתכן שנשים מתוגמלות יותר עבור ביצועים היסטוריים והוכחות יכולת, ואילו גברים מתוגמלים יותר לפי פוטנציאל לביצועיים עתידיים.

לדברי קיבוביץ', "מעבר לכך שנשים צריכות ליזום יותר שיחות על תנאי העסקתן, לפחות אחת לשלוש שנים, צריך להתחולל כאן שינוי רוחבי שיגשר בטווח הנראה לעין על הפערים העצומים. רק באמצעות חקיקה ניתן יהיה להתחיל ולתקן, ולו במעט, את העיוות המתמשך. כפי שיש חקיקה שמחייבת שתהיה אשה דירקטורית בדירקטוריון, כך צריכה להיות חקיקה המחייבת מנהלת במצבת נושאי המשרה הבכירה בכל חברה".

כך נערך הסקר

הסקר מתבסס על נתוני שכר של 350 נושאי משרה בעלי חבילות התגמול הגבוהות ביותר, המכהנים בחברות הכלולות במדד תל אביב 100 ב-2012–2014, שהיו זמינים לציבור למועד עריכת הסקר, למעט נתוני שכר של נושאי משרה המכהנים בחברות דואליות שלא היו זמינים. השינויים בין 2014 ל–2013 נרשמו רק עבור חברות שהיו כלולות במדד תל אביב 100 בשתי השנים. הנתונים הם במונחי עלות ומייצגים היקף משרה מלאה ושנה קלנדרית שלמה (למעט מקרים שבהם לא צוינו היקפי משרה). במסגרת הרכיב קבוע נכלל שכר (לרבות תנאים סוציאליים) ודמי ייעוץ או ניהול. במסגרת הרכיבים המשתנים נכללים בונוסים, מענקים, מענקים חד־פעמיים, תשלומים מבוססי מניות ותשלומים נוספים. במידת הצורך, נתוני השכר הומרו לשקלים על פי שער חליפין ממוצע בשנה הרלוונטית. מספר החברות הנסקרות הוא 66.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

אלעד כהן (מימין), ניצן רנגיני בוצר ודניאל בוצר

ממשכורת של 30 שקל בשעה – לווילה בת שלוש קומות במושב מבוסס בשרון

מסיבה בבריכה, אילוסטרציה

בעל הבית מרוויח 15 אלף שקל ללילה - החיים של השכנים נהפכו לסיוט

תופעות לוואי בעקבות שימוש בפרופסיה

"כל הגוף מרגיש מחושמל, הכל שורף וכואב": הם רצו לעצור את ההתקרחות. זה הרס להם את החיים

נועם וימן

מתוחכמים ומסתוריים: האנשים שהבלעדיות הפכה אותם לעשירים מאוד

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

קייל דייויס, ממייסדי 3AC

שני החברים מהתיכון היו על גג העולם. היום הם חייבים 2.8 מיליארד דולר

סטודנטים לרפואה. "מהלך שנועד להגדיל את מספר הרופאים בישראל"

אחרי עשרות שנים: הסטודנטים האמריקאים לרפואה בישראל יוחלפו בישראלים