מחקר: משרד הרווחה מפלה לרעה את היישובים הערביים בישראל

לפי העמותה, על אף שכ-20% מהנזקקים מתגוררים ביישובים ערביים - הרשויות הערביות קיבלו רק 10.6% מהתקציב המיועד לשירותים חברתיים ב-2009 ■ משרד הרווחה: "המדיניות היא להביא לסגירת פערים בשירותי הרווחה בין המגזר היהודי למגזר הלא יהודי"

ליאור דטל
ליאור דטל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
ליאור דטל
ליאור דטל

היישובים הערביים בישראל מופלים לרעה בחלוקה של תקציבי הרווחה - כך עולה ממחקר מקיף שערכה עמותת סיכוי לשוויון אזרחי. לפי המחקר, שבחן את תקציבי משרד הרווחה המועברים לרשויות המקומיות, קיים אי שוויון חמור בהקצאתם על ידי המדינה למגזר הערבי, שבגינו לא מסופקים צרכי כל הנזקקים ביישובים הערביים.

האי שוויון בא לידי ביטוי ביחס שבין ההוצאה המופנית למחלקות הרווחה ברשויות המקומיות הערביות למספר התושבים בהן וגם ביחס לשיעור הנזקקים לשירותי הרווחה, לפי הגדרות משרד הרווחה. לפי הערכות, מספר הנזקקים לשירות ברשויות המקומיות גבוה עוד יותר מהנתונים הרשמיים, אך הם אינם מדווחים משום שאין מספיק עובדים סוציאליים שייאתרו אותם.

לפי המחקר, שיוצג בכנס שתערוך העמותה ביום רביעי בחיפה, הרשויות הערביות קיבלו ב-2009 10.6% מהתקציב המיועד למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות, אף שלפחות 20% מהנזקקים לשירותי הרווחה מתגוררים ברשויות המקומיות הערביות ושיעור התושבים המתגוררים ביישובים הערביים הוא כ-14% (לא כולל תושבי מזרח ירושלים והישובים המעורבים). שיעור האוכלוסייה הערבית בכלל האוכלוסייה (כולל במזרח ירושלים) מוערך בכ-20%. 90% הנותרים מהתקציב הועברו לרשויות יהודיות ומעורבות. המחקר לא בחן אם האי שוויון מתקיים גם כלפי הנזקקים הערבים המתגוררים ברשויות המעורבות.

סך תקציב הרווחה שהועבר ליישובים ערביים ב-2009 היה 401.7 מיליון שקל, מתוך תקציב כולל של 3.8 מיליארד שקל.

משרד הרווחה מפנה מדי שנה תקציבים למחלקות הרווחה ברשויות המקומיות, בין השאר לטובת העסקה של עובדים סוציאליים, לפי נוסחת הקצאה של תקנים על פי צרכים. עם זאת, לפי המחקר, גם תקני העובדים הסוציאליים אינם מוקצים לפי הצרכים בכל רשות לפי הנוסחה.

ממשרד הרווחה נמסר: "מדיניות משרד הרווחה היא להביא לסגירת פערים באופן משמעותי במערכת שירותי הרווחה בין המגזר היהודי למגזר הלא יהודי. לאור זאת, קיימת מגמה של גידול בשיעור התקציב המוקצה לרשויות במגזר הערבי". לפי המשרד, בעוד שתקציב הרווחה גדל בכ-21% בארבע השנים האחרונות, התקציב לרשויות המקומיות הערביות בתקופה זאת גדל בכ-30%. לפי עמותת סיכוי, תקציב הרשויות הערביות אכן גדל לכ-10.6% מהתקציב הכולל ב-2009, לעומת 10.1% ב-2007.

הנזקקים הערבים מקבלים פחות

"אף שמשרד הרווחה עשה צעדים ראויים בתחום הרווחה לטובת הציבור הערבי, הפערים שנמצאו במחקר בהקצאת המשאבים בתחום הרווחה בלתי סבירים לחלוטין ואין שום הצדקה בעולם להמשך המציאות הזאת", אמר רון גרליץ, מנכ"ל משותף של עמותת סיכוי.

כך למשל, מהמחקר שנכתב על ידי מיכל בליקוף ומהא אבו-סאלח מסיכוי, עולה כי משרד הרווחה העביר 451.6 מיליון שקל לטובת שירותי שיקום ברשויות המקומית ב-2009. הרשויות הערביות קיבלו כ-9.5% מהסכום (43 מיליון שקל), אף ששיעור הנזקקים בהן לשירות זה הוא 28.8% מכלל הנזקקים.

הרשויות הערביות קיבלו 9.4% (122.7 מיליון שקל) מהתקציבים המיועדים לטיפול בבעלי פיגור מתוך 1.3 מיליארד שקל, בעוד שחלקם של הנזקקים לשירות ברשויות אלה הוא 20.1% מכלל האוכלוסייה, לפי הגדרות המשרד.

האי שיוויון בולט גם בתקציבים לטיפול במכורים לסמים. כ-18% מהנזקקים לשירות באוכלוסייה מתגוררים ברשויות הערביות, אך רק 4% מהתקציבים לשירות זה הופנו אליהם - כ-400 אלף שקל מתוך כ-10 מיליון שקל. גם לצורך מימון הטיפול במכורים לאלכוהול תוקצבו הרשויות הערביות ב-2.2 מיליון שקל, 16% מכלל ההוצאה, אם כי שחלקם של הנזקקים ברשויות הערביות הוא כ-26%.

תקציב הסיוע לנערות במצוקה ברשויות הערביות היה 7.8% בלבד במכלל התקציב (1.6 מיליון שקל מתוך 21.6 מיליון שקל) - נמוך בכמעט פי שלושה משיעור הנזקקות לשירות המתגוררות ברשויות הערביות. תקציב הסיוע לנוער מנותק ובסיכון היה 15% מכלל ההוצאה, ואילו 20% מהצעירים הזקוקים לסיוע מתגוררים ברשויות הערביות.

הרשויות הערביות קיבלו 12.6% מתקציב השירות לילד ולנוער, אף כי שיעור הנזקקים בפועל גבוה יותר מכפליים, 26%. השירות לזקן ברשויות הערביות זכה לכ-5% מהתקציב וחלקם בקרב הנזקקים הוא כ-8%.

בפועל, ייתכן כי מספר הנזקקים ברשויות הערביות גבוה עוד יותר מהנתונים הרשמיים, מכיוון שקיים מחסור חמור בעובדים סוציאליים ברשויות הערביות ולכן לא ניתן לאתר חלק גדול מהנזקקים.

לפי סיכוי, "התוצאה היא שמצבם הכלכלי-חברתי ומצב הרווחה של החברה הערבית ירוד ביחס למצבם של יהודים. הפערים האלה יוצרים מצוקה חמורה , ולא רק שמדובר בדיני נפשות אלא שאי טיפול בבעיות הוא קרקע פורייה שבה ינבטו זרעים של החלשה נוספת של החברה הערבית ולהעצמת תופעות מצערות של אלימות ופשע".

"העוגה בישראל מתעלמת מקהילות שונות ובעיקר מהאוכלוסייה הערבית בכל התחומים - חינוך, רווחה ובריאות", אומר פרופ' פייסל עזאיזה, ראש בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה וחבר במועצה להשכלה גבוהה. "חלק גדול מהעוני באוכלוסייה הערבית נובע מההזנחה של שירותי הרווחה, לצד העובדה שלא מייצרים להם מספיק אפשרויות תעסוקה. חושבים על הערבים כעל סכנה ביטחונית במקום שיראו פוטנציאל בשילובם בכלכלת המדינה. לדברי עזאיזה, בשנים האחרונות משרד הרווחה מנסה לבצע תיקונים בתקנים ובתקציבים המופנים לרשויות המקומיות, שהחלו עם כניסתו של שר הרווחה לשעבר יצחק הרצוג לתפקיד, "אבל גם התיקונים האלה לא סוגרים את הפערים".

עזאיזה מוסיף כי "החברה הערבית נותרת ללא מענה. בטווח הארוך הן הופכות לאוכלוסיות כועסות ומתוסכלות שמגדלות דור צעיר של מתוסכלים. יש כאן ישראל אחת וישראל אחרת - וזה צריך לבייש כל יהודי. האינטרס של המדינה אמור להיות שיפור הרווחה, הבריאות והחינוך ביישובים הערביים, ולא לתת יד למצב הקיים". לדבריו, "דרוש שינוי בתפישה. יש להכריז על סגירת הפערים כפרויקט לאומי".

פחות עובדים סוציאליים

משרד הרווחה מקצה את תקני העובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות לפי נוסחת הקצאה, שאמורה להלום את שיעור הנזקקות בכל רשות, אך בפועל, לפי תוצאות הנוסחה, כפי שעולה מהמחקר של עמותת סיכוי, ב-2009 הוקצו כ-16.5% מתקני העובדים הסוציאליים לרשויות הערביות - אף ששיעור הנזקקים בהן היה 20%. יתרה מזאת, ההקצאה בפועל היתה נמוכה יותר ולרשויות המקומיות הערביות הוקצו 15.4% מהתקנים. התוצאה: מתוך כ-80 רשויות ערביות, ב-53 מהן יש תקינות חסר של עובדים סוציאליים. בשטח, הפער רחב אפילו יותר. לא כל הרשויות הערביות מצליחות לאייש את כל התקנים שניתנים להן, בגלל בעיות פנימיות ברשויות. הן ממלאות רק כ-87% מהתקנים של העובדים הסוציאליים, לעומת 96% ברשויות היהודיות והמערבות.

הקושי של הרשויות הערביות נובע בעיקר מבעיות פיננסיות, שלא מאפשרות להן לממן 25% משכר העובדים הסוציאליים, כנדרש מכל הרשויות. קשיים ארגוניים וניהוליים נוספים ברשויות הערביות, ומחסור בעובדים סוציאליים ערבים, בעיקר בנגב, מקשים עוד יותר על גיוס העובדים.

לדברי גרליץ, המצב הכלכלי הקשה של רשויות מקומיות ערביות הוא תוצאה ישירה של מדיניות הממשלות, שבין היתר לא פיתחו בהן אזורי תעשייה".

אחת ההמלצות של סיכוי היא להפוך את שיעור ההשתפות של הרשויות המקומיות בשכר העובדים הסוציאליים לדיפרנציאלי. כלומר, שרשויות מבוססות ישלמו 25% מהשכר, אך השיעור יירד בהתאם לרמה החברתית-כלכלית ברשות. "אני קורא לשר הרווחה החדש להצליח במקום שקודמיו נכשלו ולבטל את המנגנון שמקבע את האפליה נגד אזרחים ערבים", אמר גרליץ.

עוד אמר: "משרד הרווחה עשה בשנים האחרונות מאמצים להעלאת הקצאות העובדים הסוציאליים לרשויות המקומיות הערביות, שהניבו תוצאות. בשלוש השנים האחרונות הוקצו 40% מהתקנים החדשים של העובדים הסוציאליים לרשויות הערביות. זה ראוי להערכה, אבל רחוק מאוד מלצמצם את הפערים בין יהודים לערבים".

ממשרד הרווחה נמסר: "בשל הקושי לפתח מענים בקהילה הכרוכים בהשתתפות עצמית של 25%, פועל צוות משרדי לבחינת אספקת שירותי רווחה ברשויות חלשות. הצעת הצוות נוגעת לשינוי בהיקף ההשתתפות העצמית של הרשויות המקומיות". לפי המשרד, מנגנון דומה מיושם בפרויקטים נקודתיים.

ממצאי הדו"ח מפריכים את טענות משרד הרווחה

>> אחד ההסברים של משרד הרווחה לטענות על תת תקצוב של הציבור הערבי, כפי שעולה מהמחקר של עמותת סיכוי לשוויון אזרחי, היא שלא מדובר באפליה. במשרד הרווחה אומרים כי פערי ההקצאות התקציביות נובעים מסיבות תרבותיות: הנזקקים ביישובים ערביים נוהגים שלא לפנות למוסדות חוץ ביתיים כמו פנימיות לילדים בסיכון ומקלטים לנשים מוכות, אלא מעדיפים לקבל את השירות של עובד סוציאלי בביתם (שירותים קהילתיים), שעלותו נמוכה במידה רבה מטיפול במוסדות חוץ.

כך, לטענת המשרד, "נוצרת הטיה של התקציב כלפי מטה ברשויות המעדיפות את הסידור בקהילה, ובהן רשויות במגזר הערבי". מהמשרד נמסר כי הוא גם מאפשר לרשויות ערביות להמיר עד 30% מהתקציבים לשירותי חוץ ביתיים בתקציבים קהילתיים.

למרות זאת, ממצאי סיכוי מפריכים את טענת משרד הרווחה. לפי בדיקה שערכו חוקרי העמותה בכל אחד מהתקציבים המופנים לרשויות המקומיות, אכן שיעור התקציב המיועד לשירותי חוץ ברשויות המקומיות נמוך, אך גם אם מבודדים אותו, שיעור התקציב שמופנה לשירותים בתוך הקהילה נמוך מהצרכים בפועל - כך שלא מדובר בהטיה.

כך למשל, ב-2009 ההוצאה למסגרות חוץ ביתיות עבור מוגבלים הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות הערביות היתה 2.8% בלבד - נתון התואם את גרסת המשרד. עם זאת, ההוצאה על שירותים עבור מוגבלים בקהילה היתה רק 18.2% מכלל שירותים אלה - נמוך ממספר הרשומים כנזקקים לשירות. 28.5% מהמוגבלים הרשומים במחלקות משרד הרווחה גרים ביישובים ערביים, כך שגם אם מתייחסים רק לשירותים בתוך הקהילה, "הפערים מעידים על הקצאה לא שוויונית", אומרים בסיכוי.

משרד הרווחה: יש מגמה ברורה של צמצום פערים

>> ממשרד הרווחה נמסר כי בשנים האחרונות בוצעו פעולות רבות לטובת הרשויות המקומיות הערביות. בין היתר, בסוף 2010 כיסה המשרד גירעונות של רשויות מקומיות ערביות ב-34 מיליון שקל.

לפי המשרד, הוא מקצה את תקציבו מדי שנה לרשויות המקומיות בהתאם לחוקים המחייבים אותו, על בסיס הרמה החברתית-כלכלית ונתונים דמוגרפיים ברשויות, קריטריונים טיפוליים, ובהתאם לתוכנית. כ-35% מתקציב המשרד תלויים ברמה החברתית-כלכלית של היישובים ובנתונים דמוגרפיים, מתוכו כ-20% מוקצים לרשויות ערביות, "אף ששיעורם באוכלוסייה הוא כ-15%, לא כולל רשויות מעורבות", לשון המשרד. לדברי עמותת סיכוי לשוויון אזרחי, טיעון זה לא מתיישב עם נתוני תקציב 2009, שהוצגו במחקר שערכו.

לפי המשרד, מבדיקה מקיפה של ההקצאות במסגרת סעיפי התקציב עולה כי "במרבית הסעיפים שנבדקו יש עלייה בשיעור התקציב המוקצה לרשויות במגזר הערבי. כלומר, גם במקומות שבהם היו פערים יש מגמה ברורה של צמצומם".

עוד אמרו במשרד הרווחה כי הם פועלים לעדכון אמות המידה להקצאות תקציבים, במסגרת ועדה משותפת למשרד ולרשויות המקומיות שבה חברים בין השאר נציגים של הציבור הערבי. הוועדה פועלת לעדכון הנוסחאות להקצאת התקציב של המשרד תוך מתן העדפה למצב הכלכלי-חברתי ביישובים. לפי המשרד, ניתן יהיה לראות את השפעת הצעדים האלה בטווח הארוך.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אלונה ודניאלה חברת SISTERS

שתי האחיות שהפכו חשבון אינסטגרם לאקזיט של מיליוני שקלים

אופן ספייס. היתרונות שלו ברורים, אבל העבודה ההיברידית מציפה את החסרונות

"כשאחפש עבודה עוד שנה־שנתיים, הדבר הראשון שאבדוק הוא שאני לא יושבת באופן ספייס"