דו"ח הכנסת: 60% מהעובדים הלא חוקיים - תיירים שלא יצאו; רק 2,500 גורשו מתוך יעד של 22 אלף ב-2010

רשות ההגירה מגרשת עובדים שהגיעו לישראל ואשרת העבודה שלהם פגה, אך לא מתמודדת עם הבעיה האמיתית: 100 אלף איש שנכנסו כתיירים וממשיכים לעבוד במשך שנים בישראל ■ גם הביצועים של הרשות לא מרשימים - היעד ל-2010 היה גירוש של 22 אלף איש, ובפועל הורחקו רק כ-2,500 ■ הרשות: אנחנו עומדים ביעדים

עידו סולומון
עידו סולומון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
עידו סולומון
עידו סולומון

>> האם ממשלת ישראל פועלת במגרש הנכון כדי לטפל בסוגיית העובדים הבלתי חוקיים בישראל? לא בטוח. דווקא הקבוצה הגדולה ביותר של העובדים הבלתי חוקיים - אלה שנכנסו לישראל עם אשרת תייר - מטופלים בעוצמה הנמוכה ביותר. מנגד, קבוצת העובדים הזרים הקטנה ביותר - שנכנסה לישראל באשרת עבודה שפגה בינתיים - מטופלת באופן התקיף ביותר.

רשות האוכלוסין וההגירה היא הגורם הממונה על הרחקתם של אלה שנכנסו לישראל בלי אשרת עבודה, או שנותרו בה לאחר שפקעה האשרה. ב-2008 קיבלה הממשלה החלטה להרחיק מישראל שוהים שלא כדין. לפי דו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת שהגיע לידי TheMarker, הקבוצה הגדולה ביותר של עובדים לא חוקיים בישראל מורכבת מזרים שנכנסו למדינה כחוק עם אשרת תייר, ונותרו בה שלא כחוק לאחר שפקעה האשרה.

אותה קבוצה, שכללה ב-2010 יותר מ-100 אלף איש, מהווה יותר מ-60% מהעובדים הזרים שאין להם אשרת עבודה בישראל.

מנגד, קבוצת העובדים הזרים הקטנה ביותר מורכבת מעובדים שנכנסו לישראל עם אשרת עבודה, אך תוקף האשרה פג בינתיים. קבוצה זו כוללת כ-14 אלף איש, המהווים 20% מכלל העובדים הבלתי חוקיים בישראל.

ואולם הממשלה לא התמקדה בקבוצה הגדולה של אלה שנכנסו לישראל עם אשרת תייר ונותרו בה לעבוד: ב-2010 הורחקו מישראל רק 522 זרים שנכנסו עם אשרת תייר ונותרו בה לאחר שפקעה האשרה, לעומת 846 עובדים זרים שאשרת העבודה שלהם פגה ו-1,130 זרים אחרים (מסתננים שאין עילה להישארותם מישראל, להבדיל ממבקשי מקלט, או זרים שנכנסו לישראל עם אשרות אחרות, כמו סטודנט או עובד מקצועי, ואשרתם פגה).

כלומר, שיעור המורחקים ב-2010 בקבוצה הגדולה (של עובדים זרים שנכנסו עם אשרת תייר) מכלל המורחקים מגיע רק לכ-20%, לעומת הקבוצה הקטנה של עובדים בעלי אשרת עבודה בלי תוקף - 34%.

קשה לאתר את הזרים

הדו"ח חובר במרכז המחקר והמידע של הכנסת לקראת דיון שייערך היום בוועדת עובדים זרים בנושא ההשפעה של מסתננים ומבקשי מקלט ושל זרים ללא אשרת עבודה בכלל על שוק העבודה הישראלי.

מחברי הדו"ח מציינים כי להערכת גורמים מקצועיים במשרדי הפנים והתמ"ת, הרוב הגדול של הזרים בעלי אשרת תייר שתוקפה פג נשארים בישראל כדי לעבוד, אך יש קושי בהרחקתם שכן קשה לאתר אותם ולזהותם: שלא כמו מסתננים ועובדים חוקיים, תיירים שנכנסו כחוק ונשארו לעבוד שלא כחוק עובדים במגוון רחב יותר של מקצועות, בפיזור גיאוגרפי רחב, ואינם נוטים להתגורר באזורים מסוימים המאפיינים עובדים זרים, מסתננים ומבקשי מקלט.

רק 11% גורשו

מהנתונים עולה כי רשות ההגירה גם לא עמדה ביעדים שהציבה לעצמה לגבי הרחקת עובדים זרים מישראל. היעד שהציבה הממשלה להרחקת זרים ב-2010 הסתכם ב-20 אלף עובדים, ואילו בפועל הורחקו בשנה זו 1,260 עובדים בלבד.

ב-2010 הציבה הממשלה יעד גדול יותר - הרחקה של 22 אלף עובדים זרים. ואולם, למרות עלייה משמעותית במספר המורחקים, מימוש היעד עדיין רחוק: בסך הכל הורחקו מישראל בשנה זו 2,498 זרים ללא מעמד מוסדר - 11% בלבד מהיעד שהציבה הממשלה.

הישראלים נשארים בחוץ

בהיעדר נתונים מדויקים, מצהירים מחברי הדו"ח כי אי אפשר להעריך כראוי את השפעת העובדים הזרים הלא-חוקיים על שוק העבודה בישראל. עם זאת, הנתונים שנמסרו לרשויות המס ולביטוח הלאומי מלמדים על קשר בין כניסת עובדים זרים לענף לבין ירידה בהעסקת ישראלים בו.

מנתוני הביטוח הלאומי עולה כי ב-2006-2010 גדל מספר העובדים הלא-ישראלים בענפים שאין בהם מכסות להעסקת עובדים זרים (ניקיון, שירותים ואירוח), ובמקביל התמתן קצב הגידול של מספר הישראלים בענפים אלה ואפילו ירד.

כך למשל, יש יחס הפוך בין מספר הזרים המועסקים בלא אשרת עבודה בענף האירוח והמסעדות לבין מספר העובדים הישראלים המיתוספים לענף. ב-2006-2007 לא היתה עלייה במספר הזרים, והגידול במספר העובדים הישראלים היה ניכר. ב-2008-2010, לעומת זאת, עלה מספר הזרים - והעלייה במספר הישראלים בענף התמתנה מאוד.

בענפי השירותים, שאין בהם מכסת עובדים זרים, ירד מספר העובדים הישראלים כאשר נכנסו לעבוד בהם עובדים לא ישראלים. יתר על כן, בחברות כוח אדם היתה ירידה במספר העובדים הכולל ב-2008-2009, ואף על פי כן מספר הזרים בהן הוסיף לעלות.

בנוסף, ב-2010 נמסר לרשויות המס דיווח על יותר מ-100 אלף עובדים זרים, אך מחברי הדו"ח טוענים כי אפשר לקבוע בבירור רק לגבי כ-40 אלף מהם שעבדו בענפים שמותר להעסיק בהם עובדים זרים (כולל מומחים, שבספטמבר היה מספרם 2,065 איש). לפיכך, אפשר להניח ש-60 אלף עובדים זרים בעלי אשרה או עובדים זרים שנכנסו כחוק ומעמדם אינו מוסדר מועסקים בענפים שאין בהם מכסה להעסקת עובדים זרים.

"הבעיה - המסתננים"

יו"ר ועדת העובדים הזרים, ח"כ יעקב (כצ'לה) כץ, סבור כי הדו"ח מחזק את עמדתו בדבר הדחיפות בטיפול בנושא העובדים הלא חוקיים בישראל: "אני מקווה שנתוני הדו"ח יעזרו לי ללחוץ על ראש הממשלה להכריז על משטר חירום בישראל, לגייס שתי אוגדות של צה"ל ולהפסיק אחת ולתמיד את הסתתנות הזרים לישראל. במקביל, יש לבנות עיר מקלט למסתננים, לספק להם אוכל ומקומות לינה, אבל לא לאפשר להם לעבוד - ואז הם יודיעו לכל קרוביהם שאין סיבה להגיע לישראל".

הדו"ח קובע שעיקר העובדים הלא חוקיים הם דווקא תיירים שאשרתם פגה, ולא מסתננים. מדוע אתה דבק בעמדתך לטפל דווקא במסתננים?

"מספר התיירים ללא אשרה נותר קבוע פחות או יותר, ואילו מספר המסתתנים גובר. הם הבעיה האמיתית המאיימת עלינו, וזו בעיה קיומית".

"לטפל במעסיקים"

ד"ר מומי דהן מבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית מטיל ספק בקביעה שלפיה רוב העובדים הלא חוקיים בישראל הם תיירים שאשרתם פגה - מוטלת בספק. "האמת היא שאין גורם אחד במדינת ישראל שיכול לומר כמה בדיוק עובדים לא חוקיים שוהים בישראל", אומר דהן. "לדעתי, רובם דווקא שייכים לקבוצת העובדים הזרים שהגיעו לישראל עם אשרת עבודה, ונשארו גם אחרי שזו פגה.

"כך או כך, הפתרונות שמציע כץ ויעדי הגירוש של מדינת ישראל אינם פתרון הולם לבעיה. הכלי העיקרי והמשמעותי כדי למגר את התופעה הוא אכיפת חוקי העבודה באופן נחוש ביותר כלפי המעסיקים, ולא פעולות כלפי העובדים הזרים - שהם החלשים ביותר בישראל. את עיקר המאמץ צריך להפנות כלפי מעסיקים שעוברים על החוק. ברגע שהעסקת עובדים לא חוקיים תפסיק להיות משתלמת להם, התופעה תיפסק".

מרשות ההגירה נמסר: "המשימה העיקרית שלנו היא צמצום מספר השוהים הבלתי חוקיים. רשות ההגירה עומדת ביעד ומצמצמת את מספרם הן על ידי הרחקה והן על ידי הסדרת מעמדם. כל הרחקה נעשית על פי חוק, בהיגיון ובהתחשב בכל החסמים הקיימים (אי הרחקת משפחות, אי הרחקת אוכלוסיות של פליטים ועוד). עבורנו, שוהה בלתי חוקי הוא שוהה בלתי חוקי - בלי קשר לסוג האשרה שעמה הגיע לישראל. ברגע שפג תוקף האשרה והאזרח הזר מחליט להתעלם מהחוק, התוצאה היא אותה תוצאה".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

אתר ChatGPT. היכולות מרשימות ביותר

הצ'אט־בוט המדהים יחליף את גוגל וישנה את עולם הטק? לא כל כך מהר

הפגנות בוורשה, בירת פולין, נגד חוק ההפלות

התקדים הפולני: האם כך ייראה העתיד של ישראל?