סיון קלינגבייל
יואב שמחי, יו״ר הסתדרות העובדים הלאומית
יואב שמחי, יו״ר הסתדרות העובדים הלאומית
סיון קלינגבייל

על סדר היום