סיון קלינגבייל
עומר אדם
מופיע בפני עובדי משרד העבודה והרווחה. עומר אדםצילום: דודו בכר
סיון קלינגבייל