"כמעט כל התפקידים הבכירים במכללה אוישו על ידי קרובי משפחה"

ביקורת של רשם העמותות שנערכה ב–2016 במכללת אלקאסמי שבבאקה אל־גרבייה העלתה חשש שבכיר במכללה שולט בה דרך קרובי משפחתו המועסקים בה ■ המכללה: "הוענק לנו אישור ניהול תקין ל-2018" ■ כתבה רביעית בסדרה

טלי חרותי-סובר
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
טלי חרותי-סובר

לא פחות מ–37 בני משפחה עבדו במקביל במכללת אלקאסמי שבבאקה אל־גרביה, וב–2014 עלות שכרם הכולל הגיעה ל–4.5 מיליון שקל — כך עולה מדו"ח עומק חסוי של רשם העמותות, שנערך ביוני־דצמבר 2016 והגיע לידי TheMarker.

הדו"ח, שהוגש למכללה ביוני האחרון, מעלה תהיות על האופן שבו התנהלה המכללה בתחומים שונים — כולל העסקת קרובי משפחה, הענקת מלגות לסטודנטים שבני משפחתם עובדים במקום, הקמת ועדה מייעצת המשלמת לשני חבריה שכר גבוה מבלי שסמכויותיה ברורות ובחירת ספקים ללא מכרזים.

הדו"ח הוגש לעמותה, ומתן אישור ניהול תקין ל-2018 הותנה בתיקון של ליקויים מסוימים. אלה אכן תוקנו, והעמותה קיבלה אישור ניהול תקין — אבל לא ידוע, למשל, כמה בני משפחה עדיין עובדים במכללה. שאלה ישירה בנושא לא זכתה במענה.

המוסד מנוהל כעמותה

אקדמיית אלקאסמי הוקמה ב–1990 תחת השם "אלקאסמי חוסיניי, המכללה ללימודי השריעה ומדעי האסלאם". המכללה מתוקצבת ומנוהלת כעמותה, שלה מטרות רבות, והראשונה שבהן היא: "ארגון, הקמה ניהול ותפעול של מכללה ופיתוחה לכדי אוניברסיטה". מטרה נוספת היא "להפיץ את תרבות האסלאם, ערכי תרבות וחינוך בכל דרך חוקית אפשרית". ב–2003 הוחלף שם המוסד ל"אקדמיית אלקאסמי".

במכללה לומדים, לפי הדו"ח, כ–1,800 סטודנטים בתוכניות שונות לתארים ראשון ושני בערבית, אסלאם, מתמטיקה, מחשבים, מדעים, עברית, אנגלית, חינוך וחינוך לגיל הרך, וכן תעודת הוראה וקורסי תעודה שונים. הסטודנטים משלמים שכר לימוד אוניברסיטאי.

מקורות ההכנסה של המכללה הם שכר הלימוד וכן הקצבות משרד החינוך. לפי אתר רשם העמותות, מספר העובדים במכללה הוא 1,385. הכנסות המכללה עולות בהתמדה, לפי דו"חותיה הכספיים — מ–59 מיליון שקל ב–2013, ל–72 מיליון שקל ב–2016.

קרובי משפחה רבים

בדו"ח רשם העמותות נכתב כי "עלו ממצאים מהותיים המעידים על התנהלות שאינה תקינה, וביניהם: תפקוד לקוי של מוסדות העמותה וחשש כי יו"ר הוועד של העמותה המנהלת את המכללה, מוחמד אבו מוך, למעשה שולט בעמותה בין היתר באמצעות קרובי משפחה רבים המכהנים בתפקידי מפתח כדלקמן: הדקאן יסין כתאני הוא גיסו; סמנכ"ל הכספים, מוחמד כתאני, הוא בנו של בן דודו; מנהל משאבי האנוש הוא בנו; מנהלת הגבייה היא אחותו; ומנהל מדור כספים הוא חתנו של אחיו". עוד קובע הדו"ח כי "העמותה שילמה שכר לבנו של חבר ועדת הביקורת, בן דודו של יו"ר הוועד". חבר ועדת הביקורת היה רסמי אבו מוך. על פי תשובת העמותה, חבר ועדת הביקורת אינו חבר בה מאז מאי 2016, ומוחמד אבו מוך אינן יו"ר הוועד מאז ינואר 2017.

עם זאת, "על פי הצהרת העמותה", נכתב בדו"ח, "קיימת קרבה משפחתית כהגדרתה בחוק העמותות בין כמה עובדים. בסך הכל עובדים בעמותה 28 בני משפחה בהתאם להגדרתם בחוק העמותות, ועוד תשעה בני דודים. עלות שכרם של קרובי המשפחה הסתכמה ב–2014 ב–4.5 מיליון שקל, ומהווה 15% מהוצאות השכר בעמותה בשנה זו".

הדו"ח מציין את "קיומם של קשרי משפחה רבים בין העובדים לבין עצמם ובין העובדים לחברי הוועד המנהל וועדת הביקורת" ושל "קרבת משפחה בין בעלי תפקידים בכירים... נראה כי כמעט כל התפקידים הבכירים מאוישים על ידי קרובי משפחה". לפי הדו"ח, "העסקת כמה קרובי משפחה בתפקידים בכירים אינה תקינה".

בתגובה לדו"ח טענה העמותה כי אין ליקוי בעובדה שבני משפחה מועסקים במקום, מכיוון שהם אינם מוגדרים כקרובים על פי חוק העמותות — קרי אין ביניהם קרבה ראשונה. לגבי העובדים שמוגדרים ככאלה נטען כי הם לא מהווים 10% ממספר העובדים, או מהשכר בעמותה.

ואולם הביקורת חושבת אחרת. "לאור הממצאים לגבי העסקת קרובי משפחה רבים בתפקידי מפתח בעמותה, על העמותה לאמץ נוהל הכולל הרחבה של הגדרת קרוב המשפחה מעבר לחוק העמותות", נכתב בדו"ח, ומוצע ליצור מנגנון פיקוח על עובדים בידי בעלי תפקידים שאינם קרובי משפחתם. "מומלץ כי בוועדה המייעצת לא יכהנו קרובי משפחה של בעלי התפקידים הבכירים בעמותה", מוסיפים מחברי הדו"ח.

שיאני השכר — בוועדה המייעצת

בדו"ח מצוין כי הוועדה המייעצת מורכבת משני חברים שהם מקבלי השכר הגבוה בעמותה. "אנו סבורים כי הוועד למעשה העביר את סמכויותיו לידי הוועדה המייעצת, שבה מכהנים עובדים בשכר", נכתב. "בעמותה מועסקים כמה קרובי משפחה של שני החברים, בתפקידים בכירים".

בתגובה טענה ההנהלה כי רשם העמותות אישר הקמה של ועדה מייעצת בשכר, והיא יכולה להקים עוד מוסדות פנימיים כל זמן שהם רשומים בתקנון שלה. תשובת הביקורת חריפה: "אין בעובדה שרשם העמותות אישר הקמת ועדה מייעצת בשכר כדי להצדיק את השכר הגבוה המשולם לחברי הוועדה, כמו גם את העובדה כי חברי הוועדה הם קרובי משפחה של בעלי תפקידים בכירים בעמותה". גרוע מכך, קובע הדו"ח, "העובדה שמשולם שכר כה גבוה עבור תפקיד לא אופרטיבי יש בה כדי להצביע על כך שמדובר בניסיון לעקוף את האיסור על תשלום לחברי ועד".

הוועדה המייעצת של אלקאסמי, שהוקמה ב–2009, היתה אמורה לכלול שלושה־חמישה אנשים. עם זאת, יש בה שני חברים בלבד — כאמור מקבלי השכר הגבוה בעמותה. שכרו של היו"ר, ד"ר מוחמד עיסוואי, ב–2013–2015 היה 433–468 אלף שקל בשנה. השני ברשימת מקבלי השכר הגבוה של 2015 היה נשיא המכללה, עם שכר של 447 אלף שקל.

החבר השני בוועדה המייעצת היה מוחמד אבו מוך, שעליו נטען בדו"ח כי עולה חשש כי שלט בעמותה בעזרת קרובי משפחתו. אבו מוך השתכר ב–2014 440 אלף שקל (לעומת 350 אלף שקל בלבד בשנה הקודמת). הוא סיים את עבודתו בוועדה בסוף 2014, ומונה ליו"ר הוועד המנהל — תפקיד שבו כיהן עד ינואר 2017. העמותה הסבירה כי גובה השכר של השניים נובע מתפקידיהם הקודמים — עיסאווי כיהן כנשיא המכללה ואבו מוך כמנכ"ל. כשהפכו לחברי הוועדה המייעצת, נשמרו משום מה תנאי העסקתם — כך החליטה האסיפה הכללית.

החזרי נסיעות כפולים

עוד מצאה הביקורת כי חלוקת המלגות היטיבה גם היא עם קרובי משפחה של עובדים. 12 מתוך 25 סטודנטים שזכו במלגות מוסדיות היו קרובי משפחה של עובדי המכללה. בתגובת המכללה המובאת בדו"ח הביקורת נאמר כי מקובל להעניק הנחות לקרובי משפחה של עובדים באקדמיה, אך הדו"ח קובע כי מדובר במלגות, ולא בהנחות בשכר לימוד.

בנוסף, כך קובע הדו"ח, העמותה העניקה לרואה החשבון שלה שכר טרחה "גבוה מהסביר", בסך 600 אלף שקל בשנה, או 1% ממחזורה השנתי. זה גם קיבל את התפקיד ללא מכרז. העמותה טענה כי השכר מגיע לו בדין ובשל כישורים מיוחדים וכי הוא מעניק לעמותה שירותים רבים נוספים, אך הביקורת טוענת כי מדובר בשכר חריג. בדו"ח נכתב: "בהיעדר הסכם כתוב עם רואה החשבון המבקר, לא ניתן להוכיח אילו שירותים הוא מספק לעמותה". הביקורת ממליצה לקיים עוד דיון בנושא שכר הטרחה.

עוד טענה הביקורת כי גילתה הסכמי עבודה שאינם תקפים, עובדים שאינם מחתימים טופסי נוכחות ותלושי שכר שבהם לא צוינו ימי חופשה ומחלה. ספקים גם קיבלו עבודות ללא מכרז, אף שהמכללה כפופה לחוק חובת המכרזים.

על פי הוראות המל"ג, נשיא מוסד אקדמי אינו יכול לעבוד בעבודה נוספת — ואולם נשיא מכללת אלקאסמי, פרופ' בשאר סעד, עבד גם באוניברסיטה האמריקאית בג'נין. המכללה אמרה, על פי הדו"ח, כי אינה מכירה את הנוהל, וכי בעתיד תפעל על פיו.

עוד גילתה הביקורת אי־סדרים בנושא החזרי נסיעות. כך למשל, מרצה קיבל בחודש אחד שני החזרי נסיעות בסך 3,150 שקל כל אחד, כמו גם תשלום בגין אחזקת רכב בסך 391 שקל. שנתיים לאחר מכן שולמו לאותו עובד באותו חודש 3,150 שקל החזר נסיעות, ועוד 1,100 שקל אחזקת רכב.

"הדו"ח התבסס על טעויות עובדתיות"

בהמשך לדו"ח נדרשה העמותה לתיקון הליקויים. בין היתר נדרשה העמותה ליצירת נוהל לעבודת בני משפחה, הגדרת עבודה של הוועדה המייעצת, יצירת קריטריונים לחלוקת מלגות, הקפדה על ניהול תקין של ספרים ותלושי שכר, אישור שכר רואה החשבון על ידי האסיפה הכללית וקיום דיון בעלויות כלי הרכב. בין היתר, נקבע כי אם ייווצר בעתיד קשר כלשהו עם אבו מוך — יועבר דיווח לרשם העמותות לפני שיתקבע הקשר.

מאקדמיית אלקאסמי נמסר: "הדו"ח הינו בגדר 'היסטוריה' ואינו רלוונטי עוד. רובן המכריע של ההמלצות שהופיעו בדו"ח התבססו על טעויות עובדתיות ומשפטיות. טעויות אלה הובהרו לרשם העמותות, ובסיכומו של תהליך ולאחר שהדברים הובנו ונתקבלו על ידי הרשם, הונפק לעמותה אישור ניהול תקין ל–2018 — שהנפקתו מדברת בעד עצמה".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker