סמי פרץ
מיכל הדס. זיהוי של חלקים בארגון שבהם שיעור ההתפטרות גבוה
מיכל הדס. זיהוי של חלקים בארגון שבהם שיעור ההתפטרות גבוה
סמי פרץ