טלי חרותי-סובר
פעילי נחשונים
פעילי נחשוניםצילום: נחשונים
טלי חרותי-סובר