טלי חרותי-סובר
הפגנת עובדי כלל ביטוח
הפגנת עובדי כלל ביטוח
טלי חרותי-סובר

על סדר היום