טלי חרותי-סובר
נשים חרדיות ביריד תעסוקה
נשים חרדיות ביריד תעסוקה
טלי חרותי-סובר