ממשלת ימין בתוכנית הגדולה אי פעם למגזר הערבי - 15 מיליארד שקל

הממשלה צפויה לאמץ בישיבתה היום את תוכנית ההשקעה באזרחים הערבים וביישוביהם ■ בחלק מהתחומים נקבע יעד להשוואת רמת התקצוב לזו הנהוגה במגזר היהודי

טלי חרותי-סובר
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
טלי חרותי-סובר

הממשלה צפויה לדון בישיבתה היום בתוכנית רחבת היקף לתיקון מנגנוני הקצאת הכספים הממשלתיים לאזרחים הערבים, הדרוזים והצ'רקסים וליישוביהם. התוכנית, ל-2020-2016, תכלול את רוב משרדי הממשלה, ובהם משרדי החינוך, הכלכלה, הבינוי והתחבורה. הקצאת התקציב המתוכננת היא הגדולה ביותר שתוכננה למגזר הערבי, ומסתכמת בכ-15 מיליארד שקל. התוכנית מקבלת רוח גבית חזקה משר האוצר, משרד ראש הממשלה ונשיא המדינה, ראובן ריבלין וכן מיו"ר הרשימה המשותפת, איימן עודה.

התוכנית גובשה בהמשך לתוכנית בסך 690-570 מיליון שקל לתקציב 2015 בלבד, שאושרה בממשלה בדצמבר 2014, ולאחר שמשרד האוצר הודה לראשונה באפליה תקציבית מתמשכת נגד האזרחים הערבים בישראל.

כפר קאסםצילום: עופר וקנין

במארס 2014, לאחר שצמרת משרדי האוצר והמדע ביקרה בסכנין - בראשות השרים דאז, יאיר לפיד ויעקב פרי - אמר הממונה על התקציבים באוצר, אמיר לוי, כי "שיטות ההקצאה כלפי ערביי ישראל אינן שוות. יש פערים גדולים במשאבים המוקצים בתחבורה ציבורית, בחלוקת הכנסות מארנונה עסקית, באזורי תעשייה משותפים ליישובים ערביים ויהודיים ובחינוך".

לוי הוסיף כי הפערים דורשים מהממשלה לבצע טיפול שורש ולתקן את המחסור במשאבים למגזר הערבי, וכי אי־אפשר עוד להסתפק בצעדים תקציביים נקודתיים. לוי הוסיף אז כי הצורך לקדם את האזרחים הערבים נובע קודם כל מצורכי המשק ומהצורך לדאוג לצמיחה העתידית של ישראל. השתלבותם של הערבים - ובעיקר של הנשים הערביות, שרק מיעוטן עובדות - בשוק העבודה, היא חיונית להמשך פיתוחה ושגשוגה של המדינה.

בדצמבר 2014 גם הוקם "צוות 120 הימים", בראשות לוי, שמיפה את בעיות המקרקעין והדיור במגזר הערבי, והגיש שורה של המלצות להתמודדות עם מצוקת הדיור ביישובים ערביים. דו"ח הצוות, מיוני האחרון, מציג תמונה מדאיגה של מצוקת דיור, חוסר תכנון וחולשה של הרשויות המקומיות הערביות, שאינן נהנות מהיטלים ומאגרות בנייה בהיקף דומה ליישובים יהודיים.

צוות 120 הימים הציג שורה של המלצות, ובהן הכשרת בנייה בלתי־חוקית במרקם הבנוי של יישובים ערביים, הסדרה של רישום הבעלות על קרקעות, הפקדת הסמכויות על התכנון בהם בידי המועצות המקומיות, הקמת ועדה שתדון בהרחבת גבולותיהם של יישובים ערביים כדי לאפשר את התפתחותם, ושינויים עקרוניים בתמ"א 35 לטובת היישובים הערביים. מרבית המלצות הצוות אומצו בקבינט הדיור. פרק הדיור בהצעת ההחלטה שתידון היום בממשלה מתאים לחלק מהמלצותיו של צוות 120 הימים.

לשכת התעסוקה בכפר כנאצילום: איציק בן מלכי

סכומים גדולים 
יועברו לפיתוח החינוך

ההחלטה שתעלה היום לאישור הממשלה קובעת כי בתחום החינוך יוקצו סכומים גדולים להכשרה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה במגזר הערבי, קידום הישגים לימודיים והרחבת החינוך הבלתי־פורמלי. לפי הצעת ההחלטה שהוגשה לשרים, משרד החינוך יגבש בתוך 120 ימים, בשיתוף אגף התקציבים במשרד האוצר, תגובש תוכנית שתציב יעדים לשיפור שליטת התלמידים בשפות הערבית והעברית, בדגש על חיזוק מיומנויות ההבעה והדיבור מגיל גן הילדים ועד כיתה י"ב, ולהעלאת שיעור הזכאים לבגרות במתמטיקה ברמת 5-4 יחידות לימוד.

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), ב-2012 היה שיעור הזכאים לבגרות במתמטיקה ברמה מוגברת מכלל הזכאים לבגרות במגזר הערבי כמעט זהה לזה שבמגזר היהודי (44% לעומת 45%). סך הזכאים לבגרות בחינוך העברי היה 62.6% ב-2013, לעומת 56% בחינוך הערבי.

בתחום ההשכלה הגבוהה ייעשו צעדים בשיתוף המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) להגדלת שיעור הסטודנטים מאוכלוסיית המיעוטים לתואר ראשון. היעד בתוכנית הוא שב-2021 הם יהיו 17% מהסטודנטים לתואר ראשון, 12% מהסטודנטים לתואר שני, ו-7% מהסטודנטים לתואר שלישי. לפי הלמ"ס, בשנת הלימודים תשע"ד (2014-2013) היה שיעור הערבים שלמדו לתואר ראשון 13.5%, שיעורם בקרב לומדי תואר שני היה 10.1%, ושיעורם בקרב לומדי תואר שלישי היה 5.4%.

52.6% מהאוכלוסייה הערבית מתחת לקו העוני

בתחום התשתיות והנגישות לתחבורה תיושם החלטת ממשלה קודמת, שקבעה כי 40% מתוספות השירות בתחבורה ציבורית, או 100 מיליון שקל בשנה - הגבוה מבין השניים - יוקצו לטובת תחבורה ציבורית ביישובי המיעוטים, עד להשוואת רמת הכיסוי התחבורתי. כמו כן, יאומצו יעדים להשוואה מלאה של רמת שירותי התחבורה הציבורית בין יישובים יהודים ליישובי מיעוטים דומים עד 2022.

בתחום התעסוקה, 50% מתקציבי מסלול התעסוקה לאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בכוח העבודה נמוך יועברו לתמרוץ מעסיקים להעסקת עובדים מאוכלוסיית המיעוטים, תוך תעדוף נשים ובדואים. כמו כן, ב-2020-2016 תגדל ההקצאה השנתית לבינוי מעונות יום ביישובי המיעוטים ל-25% לפחות, ויורחב היצע המשפחתונים. הפעלתם של מרכזי הכוון תעסוקתי תורחב.

בנוסף, 20% מתקציב הבסיס של סניפי המעו"ף, המופעלים על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, יוקצו לאוכלוסיית המיעוטים החל ב-2018. בנוסף, יוקצו 24 מיליון שקל להמשך פעילות לעידוד עסקים קטנים ובינוניים ביישובי המיעוטים ב-2020-2017.

30 מיליון שקל - לפיתוח אזורי תעשייה

צילום: ניר קידר

בתחום התעשייה והמסחר יוקצו 42.5% מתקציב הבסיס המיועד לפעילות שיווק ופיתוח חדשה במינהל אזורי תעשייה, לטובת שיווק ופיתוח אזורי תעשייה שמניבים הכנסות ליישובי אוכלוסיית המיעוטים, בדגש על אזורי תעשייה משותפים לכמה רשויות, ובלבד שאחת מהן לפחות היא של אוכלוסיית המיעוטים. הקצאה זו תיעשה החל ב-2018 ולמשך שלוש שנים. 30 מיליון שקל יוקצו לפיתוח אזורי תעשייה ומסחר ביישובים ערביים וצ'רקסיים.

בתחום הדיור, יוקצה לטובת אוכלוסיית יישובי התוכנית שיעור השווה לפחות לשיעורם באוכלוסייה מסך התקציבים המוקצים בבסיס התקציב או בשנה לטובת הקמת מוסדות ציבור בשכונות ותיקות וחדשות.

הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים של רשות מקרקעי ישראל תקצה ליישובי מיעוטים בכל שנה 30% מכספיה המיועדים לרשויות מקומיות, עד ששיעור הוצאות הקרן בהם יהיה שווה לכל הפחות לשיעורם באוכלוסייה, בכפוף לכך שיוגשו בקשות מתאימות. במקביל, יסובסד פיתוח תשתיות בבנייה רוויה בקרקעות מדינה.

גם בתחום התכנון יינתן סיוע. מינהל התכנון ישלים תכנון מתארי עדכני בכלל יישובי המיעוטים שבהם יותר מ-5,000 תושבים ב-2020-2016, למעט יישובים בדואיים. סך התקציב בנושא זה לא יהיה יותר מ-80 מיליון שקל. כמו כן, יוקצו עד 176 מיליון שקל עבור תכנון מפורט, לרבות איחוד וחלוקה, ביישובי מיעוטים שיש בהם לא פחות מ–40 אלף יחידות דיור.

בעבור מוסדות ציבור ביישובי התוכנית יוקצו לא פחות מ-750 מיליון שקל בחמש שנים - 200 מיליון שקל ב-2016, 150 מיליון שקל בכל אחת משלוש השנים שאחריה, ו-100 מיליון שקל ב-2020.

בתחום התיירות, יקדם משרד התיירות תוכנית רב שנתית לפיתוח העיר נצרת כיעד תיירות.

בתחום הבריאות, יקודם איחוד בתי החולים הנצרתיים תוך שיפור האיכות הרפואית והשירות לאזרח. הצעד צפוי לכלול גם סיוע ממשלתי, בהיקף שלא צויין.

פעילות המשרד לביטחון פנים תורחב

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל יקצה לאוכלוסיית המיעוטים בנגב והגליל 30% מההוצאות הגמישות שלו ב-2016, 35% ב-2017 ו-41% החל ב-2018. לעניין הפריפריה החברתית, ההקצאה לאוכלוסיית המיעוטים תיעשה בהתאם לשיעורה בפריפריה החברתית.

רשות המים תקצה ליישובי המיעוטים מענקים בשיעור של כ-50% מסך המענקים להקמה ושדרוג של מערכות הביוב, החל ב-2016 ולמשך שלוש שנים. הרשות תפעל להקים תאגידי מים בכל הרשויות המקומיות ביישובי המיעוטים החייבות בתאגוד - בהקדם האפשרי ולכל המאוחר עד 2020.

עוד הוחלט, להרחיב את פעילות המשרד לביטחון פנים וגופיו ביישובי המיעוטים. התוכנית תכלול, בין היתר, הגדלה של מספר השוטרים והרחבת הפעילות של התוכניות למניעת אלימות ופשיעה.

בתחום התרבות תבוצע בחינה מערכתית של תקציבי התמיכה במוסדות תרבות של אוכלוסיית המיעוטים. צעדים נוספים יינקטו גם בתחום הספורט, והסיוע הקהילתי.
תמרוץ מיוחד יינתן לרשויות מקומיות מצטיינות בהתנהלותן הפיננסית והניהולית. לשם כך יקצה האוצר למשרד הפנים תוספת של עד 350 מיליון שקל בפריסה לחמש השנים, עד 2020. במסגרת התוכנית ייקבעו אבני דרך לפיתוח ויישום תוכנית אסטרטגית בהיבט הארגוני והכלכלי. 

משרד הפנים יפעל לשיפור איכות הניהול וטיוב כוח האדם ברשויות מקומיות ביישובי המיעוטים ולחיזוק השדרה הניהולית. בתוכנית צוערים לשלטון המקומי, לפחות 25% מהמשתתפים יהיו מאוכלוסיית המיעוטים, וייעשה מאמץ שחלקן של רשויות המיעוטים בשלב השמת הצוערים ברשויות המקומיות לא יפחת מחלקן היחסי בכלל הרשויות.

במקביל, יתוגברו מענקי הפיתוח. משרד האוצר יתקצב את משרד הפנים בסך 200 מיליון שקל בהרשאה להתחייב ב-2016 ו-150 מיליון שקל בהרשאה להתחייב בכל אחת מהשנים 2020-2017, בתקציב נוסף, עבור מענקי פיתוח לרשויות ביישובי התוכנית המורחבת. ההקצאה תחולק בכל שנה בהסכמה בין משרד הפנים לאגף התקציבים באוצר, תוך התייעצות עם יו"ר ועד ראשי הרשויות הערביות.

הקצאה חד־פעמית בסך 200 מיליון שקל ב-2016 תועבר לתגבור התקציב השוטף של הרשויות ביישובי התוכנית המורחבת. רשות ששיעור גביית הארנונה בה יהיה יותר מ–83% תקבל מענק נוסף. במקביל יוקצו 50 מיליון שקל לשיפור היערכות רשויות ביישובי התוכנית המורחבת למצבי חירום.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker