64% מהעובדים במגזר הציבורי הן נשים - אך רובן זוטרות וקידומן תקוע

דו"ח ועדת שטאובר לקידום נשים בשירות המדינה קבע לא מעט המלצות מצוינות, כמו פיילוט עבודה מהבית, 50% ייצוג בוועדות ופנייה אקטיבית לנשים לתפקידים בכירים ■ עם זאת, מעט מאוד מהן בוצעו - ורק הקלות שבהן יצאו אל הפועל

טלי חרותי-סובר
שתפו בפייסבוק
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה

פרויקט מוניטור של המרכז להעצמת האזרח הוקם למען ניטור ומעקב אחר יישום החלטות ממשלה. בעזרת סטודנטים חרוצים נבדקות החלטות ממשלה שונות, ודו"חות אי-יישום מוגשים לכלל בעלי העניין. הפעם בדקו התחקירנית שלי וקסלמן ומנהלת תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח, נועה רוזנפלד, את יישום החלטת הממשלה לקידום ושילוב נשים בשירות המדינה.

ההחלטה הזאת התקבלה ביוני 2014 על בסיס המלצות ועדת שטאובר, מתוך הבנה שבשירות המדינה נשים מרוויחות פחות ונתקעות בדרגי ביניים תחת תקרת זכוכית ברורה. "מתוך כ-70 אלף עובדי שירות המדינה, שיעור הנשים הוא 64%, אך ככל שעולה בכירות התפקיד - מספר הנשים יורד", קובע הדו"ח. "ב-2012 רק 32% מהסגל הבכיר בשירות המדינה הן נשים. ב-2014 - 38%". על רקע הנתונים האלה הוקמה ועדה ברשות דלית שטאובר, אז מנכ"לית משרד החינוך, וביוני 2014 הגישה הוועדה לממשלה דו"ח מפורט. הממשלה אימצה את המלצות הוועדה ואת המתווה שהוצע ליישומן, ואף ניתן תקציב - כ-3 מיליון שקל - אלא שמעט מדי, אם בכלל, קרה.

תומר לוטן
תומר לוטןצילום: עופר וקנין

בדיקת מוניטור מעלה כי רבים מהסעיפים החשובים כלל לא טופלו. לנציבות אין יכולת אמיתית לפעול בתוך המשרדים השונים, התוכנית נותרה ללא אם או אב. באחרונה הודיעה השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל, שראתה את דו"ח מוניטור, כי תפעל ליישם את ההמלצות במשרדה. "למרות צעדים משמעותיים שננקטו על ידי נציבות שירות המדינה, המרחק ליישום ההחלטה עודנו רב", אומר תומר לוטן, מנכ"ל המרכז להעצמת האזרח. "המאמץ העיקרי מצד קובעי המדיניות והדרג המקצועי חייב להיות מעקב, בקרה ומימוש".

1. תוכנית חומש בהחלטת ממשלה

מטרת העל של ההמלצות היא להגיע ליעד ממשלתי של 50% ייצוג נשי בתפקידים בכירים בשירות המדינה. לשם כך יש צורך בתוכנית חומש ברורה.

בפועל: הנציבות גיבשה יעדים דיפרנציאליים שהועברו למשרדים וליחידות הסמך, לצד הנחיות מפורטות לתכנון אסטרטגי. אך התוכנית, שעברה לחוות דעת הייעוץ המשפטי של נציבות שירות המדינה רק בדצמבר 2014, נתקעה שם.

2. הכשרה בנושא שוויון הזדמנויות

אחת לשנתיים תקיים נציבות שירות המדינה הכשרה בנושא שוויון הזדמנויות לכלל הסמנכ"לים הבכירים למינהל ומשאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך.

בפועל: ההחלטה יושמה. ב-12 במארס 2015 התקיים כנס סמנכ"לים למינהל ומשאבי אנוש במשרדי הממשלה ויחידות הסמך בנושא ייצוג הולם.

3. בחינה מגדרית של תקנון שירות המדינה

תקנון שירות המדינה הוא קובץ הוראות וכללים המסדיר את ניהולו של שירות המדינה בתחום משאבי האנוש. אחת ההמלצות מורה על בחינה מגדרית של תקנון שירות המדינה ושל הנחיות הנציב.

בפועל: בסוף 2014 התחילה הנציבות בהליכי התקשרות עם גורם חיצוני לביצוע הבחינה. בשל היעדר תקציב מדינה לא ניתן היה להמשיך. רק בתחילת 2017 צפויות להתגבש המלצות לתיקון התקנון וההנחיות.

4. אות המעסיק המתקדם

מיזם אות המעסיק המתקדם מתקיים מאז 2004 בשיתוף פעולה של נציבות שירות המדינה, התאחדות התעשיינים, שדולת הנשים בישראל ופורום מנהלות בתעשייה. נקבע כי האות יוענק מדי שנה גם בשירות המדינה, בישיבת הממשלה הסמוכה ליום האשה.

בפועל: הוחלט לדחות את הענקת האות לאחר הקמת ממשלה חדשה. הוקמה ועדת שיפוט בראשות השופטת נילי ארד, וזו צפויה להתכנס ולקבוע את הזוכים בפרס ברבעון האחרון של 2015.

5. 50% ייצוג לנשים בוועדות ניהוליות

ההמלצה קבעה כי על נציב שירות המדינה לקבוע יעד של 50% לייצוג נשים בעתודות ניהוליות - סגל בכיר, סגל ביניים וכל תוכניות המצטיינים שמאפשרות כניסה לשירות המדינה. מועד הסיום שנקבע היה יוני 2014.

בפועל: באוגוסט 2014 נציב שירות המדינה פירסם הנחיה, אך פרסום היעדים במסגרת תוכניות העבודה לא קרה, משום שהממשלה לא פירסמה תוכניות עבודה ל-2015.

6. איתור אקטיבי

על הנציבות לגבש רשת של בכירים ובכירות בשירות המדינה ובכלל החברה והמשק, שיתבקשו להמליץ לוועדות איתור על מועמדות מתאימות.

בפועל: יצאה הנחיית נציב חלקית בנושא נוהל עבודת הוועדה לאיתור מועמדים. לא הוקמה רשת ואין בהנחיה פנייה לכלל החברות והמשק לצורך קבלת המלצה.

7. ייצוג מגדרי שווה בוועדות האיתור

בין חברי ועדות איתור יינתן ייצוג שווה. לשם כך על הנציבות לגבש מאגר של נשים בכירות בשירות המדינה במגוון תחומים.

בפועל: יצאה הנחיית נציב חלקית בנושא נוהל עבודת הוועדה לאיתור מועמדים, והוקם מאגר נשים בכירות מתוך שירות המדינה. בנוסף, הוכן קול קורא לאיתור נשים מחוץ לשירות המדינה, אך המאגר אינו פומבי ולכן לא ברור מה גודלו ומה מידת השימוש בו.

8. פורום מנהלות

הומלץ להקים פורום למנהלות בדרגות הביניים ולמנהלות בדרג הבכיר מכלל משרדי הממשלה על ידי הנציבות לצורכי נטוורקינג.

בפועל: בשל היעדר תקציב ל-2015 טרם התחילו תהליכי ההתקשרות עם חברה חיצונית כדי לקיים תהליכי רישות, וצפויה חריגה ניכרת מלוחות הזמנים.

9. דרכי הפצה למכרזים והקמת מאגר מועמדות

יש לקבוע דרכי הפצה ליידוע על פרסום מכרזים במטרה להגיע למועמדות איכותיות עד ספטמבר 2014, וכן ליצור מאגר נשים היכולות לשמש חברות בוועדות מכרזים עד מארס 2015.

בפועל: טרם גובשה מדיניות בהתאם לעבודת הצוות. גם כאן יש רצון להתקשר עם ספק חיצוני לבחינת האפקטיביות במשולב עם דרכי הפצה ואיתור נשים. בשל היעדר תקציב מדינה, התעכבו תהליכי ההתקשרות.

10. הכשרה בנושא ייצוג הולם

במסגרת ההכשרה שתינתן לחברי וחברות ועדות איתור, ועדות בוחנים ומרכזי הערכה ברפורמה בשירות המדינה, תשולב הכשרה בנושא ייצוג הולם ושוויון מגדרי.

בפועל: גובש מתווה אך היישום מתעכב בשל היעדר תקציב.

11. העדפה מתקנת בוועדות בוחנים

נציבות שירות המדינה תפרסם הנחיות נוספות ליישום העדפה מתקנת בוועדות בוחנים.

בפועל: מתקיים תהליך לגיבוש ההנחיות, אך אלה טרם פורסמו וקיימת חריגה מלוחות הזמנים.

12. הקצאת רכיבי שכר משתנים

ב-2012 שכרן של נשים היווה 79% משכרם של גברים בשירות המדינה. לכן נקבע כי על כל מנכ"ל של משרד ממשלתי או יחידת סמך לקבוע ולפרסם הנחיות להקצאת רכיבי שכר משתנים (כמו כוננויות, שעות נוספות, תקני רכב ועוד) ולביטול אפליה מובנית בהקצאות. הפרסום הראשון של המשרדים אמור היה להיעשות בנובמבר 2014.

בפועל: בספטמבר 2014 יצאה הנחיה למשרדי הממשלה להקים ועדה מיוחדת בכל משרד לגיבוש הנתונים. אגף שוויון מגדרי בנציבות מקבל דיווחים מהסמנכ"לים למינהל ומשאבי אנוש בכל משרד לגבי יישום הנושא. דיווחים אלה לא גובשו לפרסום סופי מצד המשרדים, ואלה לא שוקפו לציבור.

13. פיילוט שעות עבודה מהבית

מתן אפשרות לעבודה מחוץ למשרד בעבור בעלי תפקידים עתירי הכנה וכתיבה במטרה להגיע לאיזון משפחה־עבודה טוב יותר. המועד להגשת הצעת הפיילוט נקבע לאוקטובר 2014.

בפועל: לאחר משא ומתן ממושך מול משרד האוצר, הגיעו לכדי הסכמה עקרונית להתחיל בפיילוט. בהמשך גובשו קריטריונים, וכיום מתבצע שלב מיפוי הנתונים במשרדים ויחידות סמך המצויים בהליך רפורמה מול נציבות שירות המדינה. הפיילוט, המתוכנן לשלוש שנים, היה צפוי להתחיל בסוף 2015 - אך טרם יצא לדרך.

14. קייטנות לילדי עובדים

עד מארס 2015 תיעשה בחינה על ידי הנציבות והחשבת הכללית בדבר הדרך היעילה להעניק מסגרות פעילות לילדי העובדים בני 3–10 במהלך חופשת הקיץ.

בפועל: אף שבוצעה בדיקת היתכנות בכמה משרדי ממשלה ההמלצה לא יושמה.

15. תיאור תפקיד הממונה על מעמד האשה

יש להעניק לממונות על מעמד האשה תיאור תפקיד מוגדר.

בפועל: ההמלצה יושמה.

16. הפרדת הממונה על הטרדות מיניות

ימונה גורם מקצועי בכיר, חוץ־משרדי, שיבחן את המשמעויות וההשלכות של הפרדת תפקיד זה מתפקיד הממונות על קידום נשים, ויגיש את המלצותיו עד סוף 2014.

בפועל: עד כה לא גובשו המלצות כמתוכנן.

תגיות:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker