עובדי קבלן

בודק שכר מוסמך יגן על עובדי הקבלן

כדי לשמר את מודל העסקת עובדי קבלן תוך אבטחת מלוא הזכויות כחוק, יש לאכוף את התקנות שגובשו ביוני 2012 במסגרת החוק להגברת האכיפה על דיני עבודה

איריס שטרק

התייחסותה של החברה הישראלית לעובדי קבלן היא סוגיה בעייתית ובוערת. הפגיעה בזכויותיהם מתמשכת והם סובלים מניצול ופגיעה ללא יכולת הגנה נאותה.

בימים אלה מתחדש המאבק הציבורי של ההסתדרות להשגת פתרון לעובדי הקבלן בשירות הציבורי, בדרישה להעסקה ישירה. היקף עובדי הקבלן במשק מוערך בעשרות אלפי עובדים.

כדי לשמר את מודל העסקת עובדי קבלן תוך אבטחת מלוא הזכויות כחוק, יש לאכוף את התקנות שגובשו ביוני 2012 במסגרת החוק להגברת האכיפה על דיני עבודה. התקנות מרחיבות את האחריות על עובדי הקבלן גם על מזמיני השירות (בתחומי הניקיון, שמירה והסעדה בלבד) - בנוסף לאחריות של המעסיקים הישירים.

הפגנה למען עובדי קבלן
הפגנת עובדי קבלןצילום: עופר וקנין

אכיפת החוק והתקנות מהווה צעד חשוב לשינוי המעמד והיחס של החברה הישראלית לעובדי הקבלן ותמנע ניצול מחפיר. יישום החוק מהווה אמירה חברתית מהותית, כי גם מזמין השירות אחראי על כל עובד המועסק אצלו, גם אם לא באופן ישיר.

מרבית מזמיני השירותים עדיין לא הפנימו מחויבותם כלפי עובדי הקבלן. על מזמין השירות להבין שפגיעה במחירי השירותים לחברות כוח אדם, מובילה לפגיעה בשכר ובתנאים של העובדים. הצורך בגילוי ושקיפות של חוזי העסקת עובדי הקבלן מול מזמין השירות, תאפשר לקבלנים להגן גם על תעריפים המשקפים את העלויות האמיתיות של שכר העובדים וכוללים את מרכיב הרווח עבורם.

החוק ממליץ למזמיני השירות למנות בודק שכר מוסמך, שיוודא כי כל התנאים והזכויות משולמים על ידי המעסיק. על מזמיני השירותים להבין שבודק השכר מספק להם הגנה מקיפה מהפרות חוקי עבודה, שתמנע מהם חשיפה לסנקציות חמורות שבסמכות משרד הכלכלה.

תפקיד בודק השכר הוא לוודא שתשלומי השכר נעשים כסדרם, לרבות עמידה בשכר מינימום וכן הפרשות לקרן הפנסיה, דמי הבראה, שעות נוספות, ימי חופשה, קרן השתלמות, שי לחג ועוד. עבודתו של בודק השכר מבוצעת בדרך של דגימה ולא בדיקה של כלל עובדי הקבלן. בנוסף, בדיקותיו של בודק השכר מתבצעת אחת לתקופה, כך שהעלות למעסיק אינה גבוהה יתר על המידה ומדובר בשירות מצומצם, אך בעל ערך רב.

איריס שטרקצילום: אייל טואג

רואי חשבון משמשים כיום באופן בלעדי בודקי שכר, מאחר שהם בעלי הידע, היכולת והניסיון. רואי החשבון אמונים על תחומי הביקורת כחלק מהכשרתם ומקצועם והם בלתי־תלויים ועצמאיים, כפי שנדרש בחוק ולכן, אין להם צורך בהכשרה נוספת כפי שתידרש בעתיד בהכשרת בודקי שכר ממקצועות שונים שאינם רו"ח.

החוק קבע לראשונה סנקציות קשות כנגד המנהלים נושאי המשרה באופן אישי, כאשר האפשרות לקנוס או להאשים בפלילים את נושאי המשרה האישית היא ללא אפשרות שיפוי והגנה, כדי ליצור הרתעה נוספת מעבר לענישה המנהלית האזרחית והפלילית הקיימת על התאגיד עצמו.

היקף הסנקציות נגד מעסיקים הולך וגובר בכל מישורי הענישה, כאשר העיצומים מחריפים עבור מפרים סדרתיים, שאינם מתקנים את דרכם ונמצאים בהפרות מתמשכות. מכניסתו של החוק לתוקף ב–2012–2014 הוטלו 459 עיצומים כספיים בסך 31.5 מליון שקל, ניתנו 3,657 התראות מנהליות, הוגשו 157 כתבי אישום וניתנו 110 גזרי דין בבית הדין לעבודה.

על משרד הכלכלה להשלים מיידית את טיוטת התקנות מ–2012, כדי שהחוק אכן ימלא את ייעודו כהלכה. כל עובד קבלן זכאי לזכויות בסיסיות כעובד שכיר בכבוד. הביטחון הקיומי בהבטחת תנאי העבודה ושיפורם, יתרום רבות למוטיבציה של עובדי הקבלן ויוביל להגדלת פריון העבודה, שהוא נמוך משמעותית בהשוואה למדינות המפותחות ויתרום רבות לכלכלה הישראלית.

הכותבת היא שותפה מנהלת בפירמת שטרק את שטרק רו"ח וסגנית נשיא לשכת רו"ח

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker