מירב ארלוזורוב

הפיקוח על הביטוח במשרד האוצר עורך רפורמה באחד הביטוחים הרגישים שיש - ביטוח אובדן כושר עבודה, המבטח מפני נכות או מחלה שאינן מאפשרות לעבוד יותר. על פי הצעת הרפורמה, חברות הביטוח לא יוכלו יותר לחייב מבוטחים לעבוד בעבודות נחותות, ובשכר נמוך יותר. הן גם תהיינה חייבות לשלם את תשלומי הביטוח עד לגיל פרישה, וגם לך המשיך ולשלם את ההפרשות לפנסיה במקום המבוטח.

הרפורמה מעלה מאד את הרף הבסיסי של פוליסת אובדן כושר, רק שבפועל הרבה מאד פוליסות נמכרות ברף גבוה מהבסיסי - ולכן קשה להעריך אם הרפורמה תביא בשלב ראשון לשינוי מחירים בשוק.

חשיפת TheMarker: שמעון פרס מקבל מבנק הפועלים 30 אלף דולר בחודש

ביטוח אובדן כושר עבודה נמכר כחלק מחבילת החיסכון הפנסיוני של ביטוחי המנהלים, ויש לו מקבילה בקרנות הפנסיה שם הוא נקרא ביטוח נכות. בממוצע, ביטוח נכות בקרנות הפנסיה נרכש בתמורה ל-8%-12% מהפרמיה החודשית, בעוד פוליסת אובדן כושר בביטוחי המנהלים נמכרת בתמורה ל-20%-25% מהפרמיה החודשית.

הממונה על שוק ההון והביטוח, דורית סלינגר
הממונה על שוק ההון והביטוח, דורית סלינגרצילום: אמיל סלמן

עם זאת, ההשוואה היא בעייתית כיוון שכיום יש עשרות פוליסות של ביטוחי אובדן כושר, הנבדלים זה מזה בהגדרות שלהם ובמחירים שלהם - ובפועל למבוטחים אין יכולת להשוות מחירים או תנאים, והם לרוב נסמכים על המלצת סוכן הביטוח לגבי פוליסת אובן הכושר שהם קונים לעצמם. הפיקוח שם לעצמו לעשות סדר, באמצעות יצירת אחידות בפוליסה - כדי שניתן יהיה לפתח תחרות מחירים. בעתיד מתכוון הפיקוח לפרסם מחשבון, שבו יושוו המחירים של פוליסת אובדן הכושר.

על מנת ליצור אחידות הפיקוח קובע מעתה את הרובד הבסיסי של ביטוח אובדן כושר עבודה. הרובד הבסיסי נקבע בהתאם לתנאים המקובלים לביטוח נכות בקרנות הפנסיה - כך שמעתה הפוליסה של קרנות הפנסיה ושל חברות הביטוח תהיה למעשה זהה. זאת למרות שבמהותה מדובר בפוליסה שונה - הפוליסה של קרנות הפנסיה היא חלק מהביטוח ההדדי הקבוצתי, בעוד שפוליסת ראובן כושר שמוכרות חברות הביטוח היא חוזה אישי בין המבוטח ובין חברת הביטוח שלו.

ברובד הבסיסי נקבעו כמה שינויים מהותיים ביותר. החשוב שבהם הוא ביטול הכלל של "כל עיסוק" - רופא, שלא יכול לנתח יותר, ניתן באופן עקרוני לשלוח אותו לעבודכמרכזן בשכר מינימום. היכולת לחייב מבוטח לעבוד בעבודה נחותה, בשכר נחות, מתבטלת. מעתה יהיו רק שני כללי עיסוק: עיסוק סביר, שהוא זה שיכנס לרובד הבסיסי, ועיסוק ספציפי (המקצוע הספציפי בלבד של המבוטח - לעסוק כרופא מנתח בלבד) שהוא הרחבה.

הגדרת העיסוק הסביר נקבעה על ידי הפיקוח כעיסוק "התואם את נסיונו, השכלתו והכשרתו ערב קרות מקרה הביטוח". בהגדרה מבהיר הפיקוח כי העיסוק הסביר חייב להיות עיסוק בשכר דומה לזה שהמבוטח השתכר קודם לכן, וכן שמדובר בעיסוק שהמבוטח יכול לעסוק בו בהתאם לתנאי שוק העבודה. משמע, חברת הביטוח לא תוכל לדרוש מהרופא לעבור לעבוד כמרצה לרפואה, אם אין תקנים למרצים במשרה מלאה באוניברסיטה.

במקרה של מבוטח שחלה החמרה הדרגתית במצבו, ולכן שכרו התדרדר לאורך שנים, הגדרת השכר תהיה זו שלפני תחילת ההתדרדרות. כאמור, ניתן להרחיב את הגדרת העיסוק גם לזו של עיסוק ספציפי - אבל הרחבה כזו תמכר בנפרד, ותתומחר בנפרד. כך המבוטחים יוכלו להשוות מחירים - הם יוכלו לבדוק איזו חברה מציעה להם את הרובד הבסיסי הזול ביותר, ומי מציעה את ההרחבה לעיסוק ספציפי במחיר האטרקטיבי ביותר.

לצד השינוי הדרמטי של הגדרת העיסוק, כוללת הפוליסה החדשה כמה שינויים חשובים נוספים. כך, תשלום תקבולי הביטוח יעשה עד לחזרה לעבודה, או עד לגיל פרישה - ולא ניתן יהיה להפסיקו קודם. הכיסוי יכלול גם התחיבות של חברת הביטוח להכנס בנעלי המבוטח, ולשלם במקומו את ההפרשות לפנסיה - כדי שלא יווצר מצב שבהגיעו לגיל פרישה יגלה המבוטח שאין לו פנסיה. הפוליסה תאפשר גידול שנתי בשכר של עד 15% באופן אוטומטי. הפוליסה תכסה גם תקופת אבטלה - השכר המבוטח למובטל, שנקלע לפתע לאובדן כושר, יהיה זה שהיה לו לפני הפסקת עבודתו, או שכר מינימום (במקרה של אבטלה ארוכת שנים).

הפוליסה תהיה חייבת לכסות גם מקרים של אובדן כושר עבודה חלקי, והיא קובעת גם את כללי הקיזוז. בקיזוז הכוונה למבוטח שרכש מספר פוליסות אובדן כושר עבודה. בעקרון מבוטח אמור לקבל דרך הביטוח פיצוי חודשי בגובה של 75% משכרו האחרון, אבל במקרה של מספר פוליסות ניתן יהיה להגיע לכיסוי של עד 100% משכרו - הפוליסה האחידה קובעת את כללי הקיזוז, תוך מתן תמריץ לחברות הביטוח להגיע לסיכום מוקדם בינהן, כדי שהמבוטח לא יפגע בזמן שחברות הביטוח מתקוטטות. מבוטח שקיבל רק תקבול חלקי מהביטוח שלו יהיה זכאי להחזר פרמיות עודפות ששילם, במשך שבע שנים.

הפוליסה האחידה מגבילה מאד את ההחרגות. למשל, חברות הביטוח נוהגות היום להחריג מהפוליסה מבוטחים שחלו במחלת נפש או באיידס, ההחרגות הללו יבוטלו מעתה.

ככל חשוב נוסף הוא מתן תמריץ למבוטחים להסכים לשיקום מקצועי, ובעקבותיו להסבה מקצועית. מבוטח שיעבור הסבה מקצועית מובטח לו שהוא ימשיך לקבל גם תשלומים מחברת הביטוח, כך ששכרו לאחר ההסבה יהיה 120% משכרו לפני התאונה או המחלה.

בנוסף נקבע בפוליסה תקופת המתנה של שלושה חודשים לכל היותר עד שיתחילו תשלומי הביטוח להתקבל.

כל התנאים הללו הם תנאי המינימום, שרובד בסיסי של פוליסת אובדן כושר חייב לכלול אותם. כאמור, מדובר בתנאים דומים לאלו הקיימים היום בקרנות הפנסיה. בפועל, עם זאת, חלק גדול מפוליסות אובדן כושר עבודה הנמכרות היום הן ברמה גבוהה יותר מהרובד הבסיסי הזה - הרחבה יקרה מקובלת, למשל, היא זו של עיסוק ספציפי. ההרחבה הזו, ביחד עם הרחבות נוספות כמו הגדלת הפיצוי במקרה של ביטוח סיעודי, ביטול תקופת ההמתנה ועוד, תמשכנה להיות מוצעות לציבור אבל בנפרד, כתוספת לרובד הבסיסי. בכך התמחור של הפוליסות יהפך לשקוף ובר השוואה.

לאור זאת בפיקוח על הביטוח התקשו להעריך היום האם בממוצע השינויים ברובד הבסיסי משפרים את מצבם של המבוטחים הקיימים, והאם השיפור לכן יביא להתיקרות של הפוליסה. בכל מקרה, ההערכה היא שהאחידות תצור אפשרות להתפתחות תחרות מחירים בעתיד, בעיקר אם הפיקוח יעמוד בהבטחתו לפרסם בעתיד מחשבון למחירי הביטוח.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker