מטוס פרטי בבעלות החברה הוא תמרור אזהרה: איך תדעו איפה להשקיע?

כדי לבחור היכן להשקיע, לא מספיק לבדוק את מחיר המניה. השקעה במניה שמחירה מתנהג ועולה במנותק ובלי פרופורציה לערכה הכלכלי של החברה היא ספקולטיבית מאוד - יש מדדים נוספים שכדאי לבחון

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מטוס פרטי
מטוס פרטיצילום: Bloomberg

על מנת לבחון את יכולות החברה בהקצאת הון, עלינו לבחון ראשית את ביצועיה בעבר. חברות שבמשך שנים רבות (לפחות עשור) הניבו תשואה גבוהה למשקיעים, הן אלה שכדאי לבדוק לעומק את מדיניות הקצאת ההון שלהם שהיא, ככל הנראה, מוצלחת.

ב"תשואה גבוהה למשקיעים" כוונתנו אינה מחיר עולה של מניה בלבד, אלא עלייה בערכה הכלכלי הכולל של החברה. כמובן שאין העבר מצביע בהכרח על העתיד, ואין ערובה לכך שהמשך הביצועים הפיננסיים של חברה שכזאת יהיה דומה לאלה של העבר. ייתכן, למשל, שחברה בעלת צמיחה גבוהה למדי בעבר הגיעה כבר לגודל שאינו מאפשר צמיחה דומה בעתיד. אך כפי שכתב הסופר הידוע מארק טוויין: "ההיסטוריה אינה חוזרת על עצמה, אך לרוב היא מתחרזת".

השלב הבא בניתוח ביצועיה של חברה בעלת עבר פיננסי מוצלח הוא בדיקה מדוקדקת של הערך הכלכלי שלה, כפי שהוא משתקף בדו"חותיה הכספיים של החברה. במסגרת ניתוח זה, אנו בודקים את המדדים הבאים: שווי כלכלי למניה לפי שווי בספרים; תשואה על ההון עצמי; רווח למניה; החזקות משמעותיות של אנשי פנים בחברה; ומחיר מניה.

שווי כלכלי למניה לפי שווי בספרים

מדד זה מבטא את נכסי החברה בניכוי חובותיה/התחייבויותיה הכספיות ולעתים מכונה הון בעלי המניות. כינוי אחרון זה נובע מכך שמדד השווי הכלכלי למניה לפי שווי בספרים (המחושב על ידי חלוקת הון החברה העומד לרשות בעלי המניות, במספר המניות הרשומות של החברה) מבטא לנו בקירוב רב כמה יחידות של ערך כלכלי המשקיע מקבל עבור כל מניה שבידו.

באופן טיפוסי, מדד זה עולה במהירות בחברות שמשכילות לבצע הקצאת הון כהלכה, ובמיוחד משקיעות שוב את הרווחים הרבים שמצטברים בקופתן כתוצאה מכך. חברות כאלה נמנעות בדרך כלל מחלוקת דיווידנדים למשקיעיהן לאורך זמן, כדי להמשיך ולהגדיל את נכסי החברה במאזן באמצעות השקעת הרווחים.

חברה שמציגה עלייה בשווי הכלכלי למניה לפי שווי בספרים שלה בשיעור של יותר מ-10% בשנה לתקופה של כמה שנים היא מועמדת טובה להשקעה מוצלחת (כמובן בתנאי שתענה גם על המדדים הנוספים המפורטים להלן).

מדד זה מתייחס לערך הכלכלי של החברה ביחס למניה שלה. כלומר, חברה שמגדילה את סך כל נכסיה על ידי הנפקת מניות רבות אינה משיאה ערך אמיתי ובר קיימא לבעלי המניות שלה, אלא מדללת אותו אט אט. גידול אמיתי בנכסי חברה נובע אך ורק מהשקעה מוצלחת של רווחיה.

מדד השווי הכלכלי למניה לפי שווי בספרים הוא מדד שהועדף על ידי וורן באפט לאורך השנים, והוא קיבע אותו כל שנה בדו"ח השנתי שהוא שולח למשקיעים. באפט כלל מדד זה כדי להדגים כיצד ערך המדד צומח עם השנים ומשמש אינדיקציה לקפיצה בנכסי חברתו המשגשגת ברקשייר האתוויי.

תשואה על ההון עצמי

מדד זה מבטא את התשואה (הרווח) של חברה על ההון העצמי שלה ומתקבל על ידי חישוב היחס רווח/הון עצמי. כלומר, מדד זה בוחן את יכולתה של חברה להשתמש בהשקעות הונה כדי לייצר רווחים, ובמקביל, כמה כסף דרוש לחברה על מנת להפיק את רווחיה (והרצוי הוא, כמובן, כמה שפחות כסף). חברה המוציאה הון רב כדי לייצר רווחים (כגון תעשיית הרכב, תעשיית התעופה המסורתית, וכו'). לא תעמוד במבחן זה.

אם כך, הן מונה (רווח) גבוה והן מכנה (הון עצמי) נמוך יביאו לעליית מדד ה-תשואה על ההון. חברה המרוויחה 20 סנט לשנה על כל דולר בהון העצמי שלה, כלומר יחס רווח שנתי/הון עצמי של 20%, עומדת בצורה מוצלחת מאוד במבחן זה. למעשה, כל יחס שכזה מעל 15% מהווה אינדיקציה לחברה שמצטיינת בהשקעותיה, והתוצאות תבואנה לידי ביטוי בערכה הכלכלי של החברה.

כמובן שדרישה נלווית להישג שכזה הוא יכולתה של חברה לשמר תשואה על ההון גבוהה לאורך זמן (והכוונה איננה לפסול חברה עקב תשואה נמוכה או אף הפסד בשנה אחת או שנים בודדות, שהם בגדר הלגיטימי).

רווח למניה

מדד זה בוחן איזה חלק מרווחי החברה נזקף לזכות כל מניה בדו"חותיה הכספיים של החברה. חישוב הרווח למניה נעשה על ידי הפחתת הוצאות החברה מהכנסותיה וחלוקת הסכום שמתקבל במספר המניות הרשומות של החברה. מדד זה מבטא את סך הרווחים המיועדים לבעלי המניות ומהווה מדד חשוב לרווחיותה של חברה.

במקביל לשימור ערכים גבוהים של שני המדדים הקודמים לאורך השנים בחברה, וכתוצאה ישירה של ערכים אלה, יגדל גם מדד הרווח למניה של חברה זו בשיטתיות לאורך הזמן. חברה שמגדילה את השווי הכלכלי למניה לפי שווי בספרים שלה ומשיגה תשואה גבוהה על ההון העצמי שלה ללא השקעת כספים רבים לשם כך, מן ההכרח הוא שתגדיל גם את הרווח למניה שלה.

החזקות משמעותיות של אנשי פנים בחברה

מדד נוסף לאיתור חברה מוצלחת הוא מידת האמון שבעליה, מנהליה, ומפעיליה נותנים בה. את זה ניתן לשפוט על ידי נתונים המעידים עד כמה כל האנשים הללו, שמודעים היטב לפוטנציאל הגדילה והרווחים של החברה, מחזיקים במניות החברה וממשיכים לרכוש את מניותיה (מה שגם מכונה - Skin in the Game).

אם האנשים הקרובים ביותר לנעשה בחברה מחזיקים בנתח גדול של החברה (לא גדול מדי על מנת למנוע עסקות בעלי עניין מפוקפקות) וממשיכים לרכוש את מניות החברה, זה איתות מובהק ש"משהו טוב קורה בחברה". לחילופין, אם כספי החברה מופנים לתשלום משכורות מנופחות לחברי ההנהלה, לחלוקת אופציות לסוגיהן, או מושקעים בעסקות בעלי עניין (מצב שלרוע המזל שכיח מאוד בחברות ציבוריות בארץ), זו חברה שראוי להתרחק ממנה.

יש לוודא שבעלי השליטה ובעלי העניין בחברה מתייחסים אל המשקיעים בהם כאל שותפים שלהם, ושכל דולר שהם מוציאים מכיסה של החברה "גורם להם כאב". מטוס פרטי בבעלות החברה - תמרור אזהרה אדום!

מחיר המניה

לא לשווא הצבנו מדד פופולרי זה בסוף הרשימה. כמובן שגם אנו לא מתעלמים מהמדד הזה ש"קופץ לראש התור" אצל המשקיע הממוצע הרוצה להחליט היכן ראוי ורצוי לו להשקיע את כספו, ובוחן לשם כך את הדינמיקה של מחיר המניה. אך המסר שלנו הוא שהסתפקות במדד זה היא שגויה, הסתמכות עליו בלבד עלולה להוביל להפסדים כספיים משמעותיים, והשימוש בו חייב להיות מלווה בבחינה מדוקדקת של נתוני החברה כפי שפירטנו לעיל.

השקעה במניה שמחירה מתנהג ועולה במנותק ובלי פרופורציה לערכה הכלכלי של החברה היא ספקולטיבית מאוד. אך אתם יכולים להיות סמוכים ובטוחים שחברה העומדת בכל ארבעת המדדים המתוארים לעיל, מחיר מנייתה יעלה לאורך זמן.

כפי שאמר וורן באפט בזמנו: "מחיר זה מה שאתה משלם. ערך זה מה שאתה מקבל בתמורה". נותרנו עתה עם השאלה היכן מוצאים חברות עם המאפיינים הכלכליים החיוביים שפירטנו - ועל כך בהמשך.

יואב זליקוביץ

יואב זליקוביץ | רווחים במחשבה תחילה

משווק השקעות עצמאי בעל רישיון מרשות ני"ע, בעל תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית ותואר שני במנהל עסקים ומימון מאוניברסיטת בר אילן. כיום משמש כיועץ לקרן גידור תבור קפיטל ולקרן הנאמנות "איילון מניות גלובאלי", ועשוי להחזיק (עבור עצמי או לקוחותיי) במניות שאני ממליץ עליהן בבלוג.

נולדתי בישראל, גדלתי וחונכתי בארה"ב, ולאחר לימודי תיכון חזרתי ארצה לעשות שירות צבאי מלא. את האהבה שלי לתחום שוק ההון גיליתי תוך כדי עבודה כעו"ד בתחום המסחרי וקריאת ספרות רבה בנושאי השקעות.

השיטה שאימצתי נקראת value investing והיא מבוססת על משנתם של וורן באפט והמורה היהודי שלו, בנג'מין גרהאם. עיקרה של השיטה הוא להשקיע בעסקים טובים לטווח הארוך, לא להיות מושפע מהתנודתיות הרבה של שוק המניות, ובמיוחד, ליהנות מהמנגנון רב-העוצמה של ריבית דריבית.

אני מעדיף תמיד את ההשקעה הזולה והכדאית יותר על פני ההשקעה "הפופולרית-לוהטת". אני משקיע בחברות שעל פי בדיקתי מתייחסות לבעלי מניות כאל שותפים ולא כאל מקור כספי בלבד עבור החברה.

המייל של יואב: yoav@yszinvest.com

כתבות מומלצות

בית למכירה

המתווכת מצאה קונה שמוכן לשלם יותר - והרגיזה את בעלת הדירה: "קילקלתי לה את התוכניות"

לימור סוקניק. "המעבר מחיים כשכירה לעצמאית היה מטורף"

"הייתי בכלוב של זהב. איך ששמעו שאני עוזבת – מיליון איש קפצו על התפקיד"

אחרי שהריבית עלתה, הפיקדונות הבנקאיים נעשו אטרקטיביים יותר

הטבלה המלאה | מהבנק הנדיב ועד הקמצן ביותר: פערי הריביות העצומים נחשפים

מ-2008 ועד היום: איך הגענו לאינפלציה הנוכחית

יוני ומיכל רכשו דירה במחיר דמיוני. כך הם איבדו שליטה על המשכנתא

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

ריחאניה. "מרגישים אירופה"

"יש שני יישובים בישראל שבהם הכל נקי, הולכים ברחובות ומרגישים אירופה"

גיף הסכם ממון 2

״הייתי בהלם, עורך הדין אמר לי: ׳חתמת על הסכם של כלה מאוקראינה׳"