Digital Coffee Time

בחירת הפרויקטים הדיגיטליים הנכונים בזמן הנכון עבור הארגון יכולה להיות אתגר

אמירה כמו "בואו נשיק אתר מושלם בשלושת החודשים הקרובים" - שמגיעה ללא אסטרטגיה ותוכנית עסקית אמיתית - היא הדרך הבטוחה לכישלון ■ פרויקטים דיגיטליים דורשים תכנון, שיתוף פעולה והירתמות - שמצריכים סבלנות ופוקוס ■ בלעדיהם, אתם רק משגרים מערום טילים ללא יעד

יעל קנדר