למה לפטר עובד מבוגר אסור - ולחייב אותו לצאת לפנסיה מותר?

רשת הגנים של אגודת ישראל הפעילה יותר מ-400 גנים והעסיקה יותר מ-1,000 עובדים, מתוכם כ-450 גננות. לאחר שנקלעה לקשיים כספיים, הוחלט על פיטורי כל הגננות שצברו ותק של יותר מ-25 שנה, משיקולים שנבעו מגובה השכר של אותן גננות. בית הדין לעבודה לא תמך בהחלטה

שתפו בפייסבוק
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה
פנסיונרים יפנים בטוקיו
ככל שאנחנו מזדקנים אנחנו שואפים לשמר את ההון שלנוצילום: בלומברג

קרן שליט

בספרות המקצועית העוסקת בבריאות הנפש, קיימת רשימה מסודרת והיררכית של אירועי חיים הגורמים ללחץ קשה ועלולים להסתיים בטראומה נפשית. במקומות גבוהים ביותר ברשימה נמצאים מוות של אדם קרוב, גירושים - ופיטורים.

הדין הישראלי מגדר פיטורים בגדרות רבים, ומבקש להבטיח כי הם ייעשו במחשבה רבה ובתשומת לב, ובשום אופן לא כלאחר יד. כשמדובר בפיטורי עובד מבוגר, הסייגים קשים במיוחד - אם הפיטורים נובעים מהגיל, או גם מהגיל, הם נחשבים פיטורים מפלים, ואפילו אם אינם נובעים מהגיל, אך הגיל לא נלקח בחשבון כגורם בולם הפועל ככל הניתן לטובת העובד - הם עדיין נחשבים פיטורים מפלים.

באירועים שראינו בטורים הקודמים, שבהם באו לידי ביטוי הסייגים המיוחדים בפיטורי עובדים מבוגרים, מדובר היה בפיטורים על רקע נסיבות אישיות או שינויים ארגוניים מינוריים יחסית אצל המעסיק; האם יחולו אותם כללים גם במקום עבודה שנקלע למשבר קשה, באופן המחייב אותו לפטר עובדים רבים כדי להיחלץ מהמשבר ולשרוד?

>> "מה אתה חושב, שאנחנו מנהלים פה בית אבות?"

>> פיטרתם עובד מבוגר שלא מפאת גילו? אתם עדיין עלולים להיות חשופים לתביעה

רשת הגנים של אגודת ישראל, הנותנת שירותי חינוך לציבור החרדי, הפעילה בזמנו יותר מ-400 גנים והעסיקה יותר מ-1,000 עובדים, מתוכם כ-450 גננות. בראשית שנות האלפיים נקלעה הרשת לגירעון כספי קשה וממושך, ולאורך כמה שנים גיבשה, במעורבות וסיוע של המדינה, תוכניות הבראה שונות.

באחת מהתוכניות הוחלט, בין השאר, על פיטורי כל הגננות שצברו יותר מ-25 שנות ותק. המפוטרות תבעו את הרשת וטענו כי הפיטורים נגועים באפליית גיל. הרשת טענה, גם מפי הפקידים במשרד האוצר שליוו אותה בגיבוש תוכנית ההבראה, כי פרמטר הגיל לא עמד בשום אופן ביסוד הפיטורים וכי רק גובה השכר הכריע: כמעט כל הכנסות הרשת הופנו לתשלום שכר, וחלק הארי מההתחייבות נבע משכר גבוה לעובדות הוותיקות.

בית הדין לעבודה, על שתי ערכאותיו, קבע כי גורם הוותק הוא בעל מתאם גבוה עם גיל מבוגר, הן בדרך כלל והן באותו מקרה במיוחד: הוותק של רוב הגננות המפוטרות עלה על 30 ואף על 40 שנה, וגילן היה גבוה בהתאם. לפיכך ההחלטה הקבוצתית שנסמכה על קריטריון של ותק בלבד, בלי לשקול שיקולים נוספים בנוגע לפיטורים - החלטה גורפת כזו היתה מאליה פיטורים תוך אפליית גיל אסורה.

מה היה על הרשת לעשות, לשיטת הפסיקה? היה עליה לבחון חלופה לפיטורים, כגון הפחתה בשכר או צמצום בהיקף המשרה; היה עליה לאבחן את הנסיבות האישיות של כל גננת, בהתחשב בגילה, בוותקה ובמצבה האישי; היה עליה לקחת בחשבון כי לגננות לא היתה תוכנית פנסיה (אלא פיצויים). בהיעדר כל אלה מה שהיו "פיטורי ותק" כשרים, לכאורה, נהפכו לפיטורי גיל מפלים ואסורים.

כלומר: "ותק גבוה" הוא קריטריון "תואם גיל", ואם הוא הקריטריון הבלעדי לפיטורים הוא פסול כקריטריון גיל; וגם מעסיק הנקלע למצב משברי, ונזקק לפיטורים רחבי-היקף בניסיון להיחלץ מאותו מצב, כפוף לכלל הברזל הדו-ממדי המגביל פיטורי גיל.

אלא שאם ההגבלות על פיטורי גיל כה נוקשות - מה הבסיס לפיטורים המותרים באופן גורף, אוניברסלי, בגיל 67? הרי חוק גיל פרישה קובע, בלשון מפורשת, כי בהגיע עובד לגיל 67 מותר למעסיק לפטרו רק מפאת גילו! כיצד מתיישבים שני מצבים אלה זה עם זה? הם מתיישבים, מסתבר, על דרך הפשרה.

ניסיון של מספר מרצים באוניברסיטאות לתקוף את החוק לא צלח. המרצים טענו כי גליוטינה ביולוגית, המפסיקה את העבודה מפאת גיל, מפלה ומשפילה וסותרת כל עיקרון של שוויון, וכי הפסקת עבודה נכונה וצודקת תהיה בפרישה תפקודית, על בסיס מבחני כשירות אינדיווידואליים; הכנסת והמדינה טענו לעומתם כי בפרישת גיל כפויה יש יתרונות רבים.

1. גיל פרישת חובה מסייע דווקא בהגברת הביטחון התעסוקתי עד אותו גיל: בחלק ניכר מהמקרים יימנע מעסיק מפיטורים בסמוך לגיל פרישת חובה (אלא אם מדובר בעבירת משמעת קיצונית או בכישלון מקצועי חריף ומתמשך), מתוך נכונות לאפשר לעובד השלמה טבעית של מעגל העבודה - וביטול המועד של "פקיעה אוטומטית" עלול לבטל, מצדו, את הנכונות האמורה של המעסיקים.

2. גיל פרישת חובה מאפשר להעלות את שכר העובד לאורך שנות עבודתו, בהינתן אותו מועד "פקיעה אוטומטית" ידוע מראש.

3. גיל פרישת החובה חוסך מהעובדים המבוגרים את הצורך להעמיד את כושרם לבחינה מתמדת - דבר המעורר מתח וחרדה ומשפיל כשלעצמו.

4. גיל פרישת חובה פותח את השער לעובדים חדשים, ובכך מביא להגינות בין-דורית.

בג"ץ ציין את ריבוי הפנים של הסוגיה, עד כדי קושי ממשי לאתר מודל שיענה על הצרכים הלגיטימיים של כל השחקנים בשוק העבודה, והצביע על כך שבמדינות שבהן בוטל גיל פרישת חובה - בארה"ב ב-1986, באנגליה ב-2011, בקנדה ב-2012, וכך גם בדנמרק, באוסטרליה ובניו זילנד - נמשך הדיון הציבורי והאקדמי גם אחרי הביטול, לנוכח מורכבותו של הנושא.

בג"ץ מצא כי בהתחשב בכל השיקולים הללו, מהווה חוק גיל פרישה הישראלי פשרה סבירה בין האינטרסים השונים, וכי אם עולה רצון לשנות את המודל המעוגן בו הרי הגוף המתאים לערוך את כל הבדיקות, לשקול את כל השיקולים ולזהות מודל חלופי הוא הכנסת, ולא בית המשפט.

גיל פרישת חובה החל את דרכו רק בשלהי המאה ה-19, ביחד עם הרעיון של חיסכון פנסיוני; עד אז היתה פרישה מעבודה מותרות של עשירים - או הידרדרות לעוני.

כיום, גיל פרישת חובה הוא נכס לחלק מהעובדים ונטל לחלקם האחר, והוא מהווה קוביה אחת בפאזל של ההתבגרות המודרנית: הקוביה הזו צריכה למצוא את מקומה לצד הקוביה הדורשת תקופת עבודה ארוכה יותר לשם הבטחת הפנסיה; לצד הקוביה של יותר ויותר עבודות פרילנס, שלגביהן אין מגבלות גיל כפויות ומנגד אין גם חסכון פנסיוני ממוסד; ולצד הקוביה המתעצמת מיום ליום של תעשיית הפנאי לאנשים המבוגרים, על כל מה ש"כלכלת הגיל השלישי" מלמדת אותנו.

אך מה מעניין יותר מאשר לתת את הדעת על שינויי העיתים ושינויי הסדרים החברתיים הבאים בעקבותיהם, ולסדר את הקוביות בפאזל!

קרן שליט ואוהד גלעדי

קרן שליט ואוהד גלעדי | |עורכי דין בעבודה

עו"ד אוהד גלעדי, שותף בנ. פינברג ושות' הוא מומחה בדיני עבודה ובמשפט העבודה הקיבוצי. עד 2011 עסק בייצוג צד העובדים ביחסי עבודה, עת שימש עורך דין באגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות העובדים הכללית החדשה.

עם המעבר למשרד החל לעסוק בייצוג מעסיקים בלבד. לגלעדי ניסיון עשיר ביחסי עבודה קיבוציים ואינדיווידואליים, לרבות ניהול מו"מ קיבוצי וניהול סכסוכים קיבוציים בחברות ממשלתיות, במפעלי תעשייה, בענף התקשורת ובתחבורה.

לגלעדי תואר ראשון במשפטים ומנהל עסקים מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, 2004.

עו"ד קרן שליט היא מומחית בדיני עבודה ושותפה בנ. פינברג ושות'. היא החלה דרכה במשרד עורכי הדין נ. פינברג ושות' כמתמחה ביומה הראשון, ב-1983; למשרד הגיעה לקראת סיום לימודי משפטים באוניברסיטת תל אביב, לאחר שהשלימה קודם לכן לימודי היסטוריה כללית וספרות אנגלית באוניברסיטה העברית בירושלים. מאז היא במשרד, עוסקת בליווי ויצוג מעסיקים רבים וגדולים במשק (ובשנים האחרונות בעיקר בתחום הבנקאות), וליוותה מהלכים מורכבים ביחסי עבודה קיבוציים.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker