כך אנשים נורמטיביים יכולים למצוא את עצמם עם הרשעה בעבירה פלילית

החברה רוצה שצעיריה יגדלו להיות בוגרים טובים, יצירתיים, מודעים לזכויותיהם וחובותיהם. הבנת משמעותו של חוזה, למשל, היא בעיני חלק מהמאפיינים הדרושים למי שמבקש להיות חבר טוב בחברה

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה
תלמידי תיכון
תלמידי תיכון. אילוסטרציהצילום: מיכל פתאל

קרן שליט

משפחת ק' גרה בבית פרטי בתל-אביב. יום אחד חזרה אם המשפחה לביתה וברכבה מצרכי מזון רבים. כשיצאה מהרכב פנו אליה שני אנשים שהיו ברחוב, הציגו עצמם כמפקחים ביחידת האכיפה של משרד הפנים ושאלו אותה על עובדת זרה בבית השכן.

אם המשפחה ענתה מה שענתה, וקראה לעובד המשק בביתה שיבוא לעזור לה לפרוק את המצרכים מהרכב. משיצא עובד משק הבית לקראתה הבחינו המפקחים כי הוא בעל חזות הודית. הם שאלו את גב' ק' לפשר הדבר, והיא סיפרה כי המדובר בעובד זר המחזיק ברישיון עבודה, ומועסק בביתה דרך קבע בעבודות ניקיון.

המפקחים ביקשו מהעובד להציג דרכונו, ומהדרכון התברר כי אכן יש לעובד רישיון עבודה – רישיון לעבוד כעובד סיעודי אצל מטופלת סיעודית (ובמקרה אף היא גברת ק', אך אחרת). העובד הזר היה פנוי מעבודתו הסיעודית לפחות יום בשבוע, ולאחר שגברת ק' שמעה זאת מפיו היא שכרה את שירותיו לאותו יום.

המדינה הגישה נגד בני הזוג ק' כתב אישום שייחס להם עבירה של העסקת עובד זר שלא כדין, בניגוד לחוק עובדים זרים: על-פי החוק רשאי אדם להעסיק עובד זר רק אם (בין השאר) אותו אדם מחזיק היתר אישי הנוקב בשמו כמעסיקו של העובד הזר המסוים, ולבני הזוג לא היה היתר כזה.

הרשעה בעבירה פלילית טעונה הוכחה הן של היסוד העובדתי היוצר את העבירה (נניח: עצם קיומה של גניבה) והן של היסוד הנפשי היוצר את העבריין, כלומר את מודעותו לטיב המעשה ותוצאותיו (נניח: מודעות של מבצע הגניבה לכך שהחפץ שלקח שייך לאחר). בית הדין האזורי לעבודה זיכה את בני הזוג ק' מביצוע העבירה מאחר שלמד מהתנהלותם, והתרשם מעדותם, כי לא התקיים בהם היסוד הנפשי של ביצועה: הם התבססו על כך שלעובד הזר היה רישיון עבודה, ולא סברו ולא חשדו כי אינם רשאים להעסיקו; לו סברה גברת ק' כי העסקתו בעייתית לא היתה קוראת לו לצאת מביתה שעה שמפקחי יחידת האכיפה נמצאים לידה.

עובדת במשק הבית
עובדת במשק הביתצילום: ניר כפרי

המדינה עירערה לבית הדין הארצי לעבודה. בית הדין הארצי היה בדעה שונה מזו של האזורי: הוא מצא כי לבני הזוג היה גם היה חשד באשר לאפשרותם להעסיק את העובד הזר, ולראיה כי בטרם התקשרו איתו אכן ביררו ולמדו כי הוא מועסק כעובד סיעודי חוקי (ולמרות זאת לא מילאו אחר חובתם לערוך בירור יסודי בעניין). כיוון שכך התקיים בהם היסוד הנפשי של מודעות לאפשרות ביצועה של עבירה, ומשהיסוד העובדתי של העבירה (העובדה כי לא החזיקו בהיתר העסקה רשום על שמם) לא היה שנוי במחלוקת - הורשעו בהעסקת עובד זר שלא כדין. כלומר, אנשים שהם מה שמכונה "נורמטיביים", אזרחים רגילים מן השורה, יצרניים, משלמי מסים, "עוצרים באדום" - נושאים מהיום, בסיפור חייהם, הרשעה בעבירה פלילית.

בימים אלה, חודשים ספורים לאחר שבני הזוג ק' הורשעו, דווח בתקשורת כי ועדה במשרד החינוך הגישה מסקנות-ביניים של עבודה רחבת היקף שביצעה. לצד שינויים וחידושים שונים מציעה הוועדה לכלול בתוכנית הלימודים גם לימודי אוריינות פיננסית. בעיני זהו רעיון נכון וחשוב, ואני תוהה אם אין מקום להרחיבו גם ללימודי אוריינות משפטית, בדגש מיוחד על אוריינות בדיני עבודה וביטחון סוציאלי (גם אם קשה לי להצביע על מה בתוכנית הלימודים הנוכחית כדאי לוותר כדי לפנות מקום ללימודי אוריינות אלה).

החברה רוצה שצעיריה יגדלו להיות בוגרים טובים, יצירתיים, מודעים לזכויותיהם וחובותיהם. הבנת משמעותו של חוזה, למשל, היא בעיני חלק מהמאפיינים הדרושים למי שמבקש להיות חבר טוב בחברה. הבנת יסודות מסוימים בדיני עבודה וביטחון סוציאלי, ולו מעטים, היא חלק מכישורי החיים ההופכים אדם לחבר טוב בחברה. כמובן, איני מתכוונת לכלל דיני העבודה, אלא לאלה הנוגעים בשתי אוכלוסיות: אוכלוסיית המעסיקים שהם משקי בית; ואוכלוסיית העובדים, ובעיקר אלה החסרים מעטפת של הסכמים קיבוציים ונציגות עובדים.

הנערים הלומדים בבית הספר התיכון ייהפכו להיות, תוך זמן קצר למדי, משקי בית הנעזרים בעובדים: עובדי ניקיון, טיפול בילדים, לפעמים בישול, לפעמים גינון. משקי בית אלה הם מעסיקים לכל דבר ועניין, עם כל החובות המוטלות על מעסיקים - אך ללא הכלים המתווכים בין מעסיק "מקצועי" לבין עולם החוק: ללא ליווי של עורך דין, ללא ליווי של רואה חשבון.

אמנם בנושא אחד פטור מעסיק שהוא משק בית מחובה המוטלת על מעסיקים "מקצועיים" – הוא אינו נדרש לנכות מהעובד אצלו מס במקור; אך עדיין הוא נדרש לכל שאר הנושאים הכלכליים: עליו לשלם לפחות שכר מינימום, לתת חופשה ולשלם דמי הבראה, לשלם דמי נסיעות ודמי מחלה; עליו לשלם (ולנכות מהעובד) לביטוח לאומי ולביטוח פנסיוני; עליו להימנע מלהעסיק עובד זר ללא היתר, גם אם לאותו עובד רישיון כדת וכדין להיות עובד סיעודי למטופל כלשהו.

אוריינות בדיני עבודה וביטחון סוציאלי של אדם המעסיק עובדים במשק ביתו, איננה בהכרח ידיעת פרטי הפרטים של הנושאים הללו; אוריינות כזו משמעותה הבנה וידע ראשוניים, בסיסיים, של מערך הזכויות והחובות של עובד ומעסיק. אתרי האינטרנט של משרד העבודה ,של ארגוני עובדים ושל ארגונים חברתיים מספקים את ההיבטים הכמותיים של זכויות העובד, כמו מכסות ימי חופשה ומחלה, תעריפי דמי נסיעות וכד', ואולם עצם נגישותו של המידע אינה מבטיחה את המודעות לחוק ולצורך להתעדכן בו.

הכללת הנושא בתוכנית הלימודים היא שתהפוך אותו לחלק ממערך המחשבה המובן מאליו של האדם, חלק מהמערך התודעתי והנפשי של חבר טוב בחברה. חבר טוב בחברה נדרש להבין את משמעותם של יחסי עבודה, את חשיבות קיומן של זכויות העובדים והמעסיקים, את המשמעות הקריטית, האישית והחברתית, של העברת הסכומים הנדרשים לביטוח הלאומי ולביטוח פנסיוני - כמו גם המשמעות הקריטית, האישית והחברתית, של אי-העברתם. את ההבנה וההפנמה של ערכים אלה צריכה לתת מערכת הלימודים. אם מערכת הלימודים אמורה להשפיע על גידולו של אדם טוב וחבר טוב בחברה, עליה ללמד גם אוריינות משפטית.

ובשבוע הבא - תמונת הראי: מה צריכה תוכנית הלימודים ללמד את מי שיהיה עובד.

קרן שליט ואוהד גלעדי

קרן שליט ואוהד גלעדי | עורכי דין בעבודה

עו"ד אוהד גלעדי, שותף בנ. פינברג ושות' הוא מומחה בדיני עבודה ובמשפט העבודה הקיבוצי. עד 2011 עסק בייצוג צד העובדים ביחסי עבודה, עת שימש עורך דין באגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות העובדים הכללית החדשה.

עם המעבר למשרד החל לעסוק בייצוג מעסיקים בלבד. לגלעדי ניסיון עשיר ביחסי עבודה קיבוציים ואינדיווידואליים, לרבות ניהול מו"מ קיבוצי וניהול סכסוכים קיבוציים בחברות ממשלתיות, במפעלי תעשייה, בענף התקשורת ובתחבורה.

לגלעדי תואר ראשון במשפטים ומנהל עסקים מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, 2004.

עו"ד קרן שליט היא מומחית בדיני עבודה ושותפה בנ. פינברג ושות'. היא החלה דרכה במשרד עורכי הדין נ. פינברג ושות' כמתמחה ביומה הראשון, ב-1983; למשרד הגיעה לקראת סיום לימודי משפטים באוניברסיטת תל אביב, לאחר שהשלימה קודם לכן לימודי היסטוריה כללית וספרות אנגלית באוניברסיטה העברית בירושלים. מאז היא במשרד, עוסקת בליווי ויצוג מעסיקים רבים וגדולים במשק (ובשנים האחרונות בעיקר בתחום הבנקאות), וליוותה מהלכים מורכבים ביחסי עבודה קיבוציים.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker