העולם השתנה - והעבודה המאורגנת נשארה מאחור

בראשית שנות ה-80 היו מרבית העובדים השכירים בישראל חברים בהסתדרות. כיום שיעורם עומד על 20% בלבד. למה זה קרה?

עובדי חרסה בדרכם מפגינים כנד פיטוריהם
עובדי חרסה בדרכם מפגינים כנד פיטוריהםצילום: דוברות ההסתדרות

תגובות