קשיש

טעות ברישום שעלתה בדמי גמלה של שנה וחצי

כשזאב עלה לארץ, נרשם תאריך לידתו עם שגיאה - והוא הופיע כצעיר יותר ממה שהיה באמת. כך נשאר המצב במשך שנים, וב-2010, כשהגיע לגיל 67 על פי הרישומים, החל לקבל גמלת זקנה. כמה שנים מאוחר יותר, תיקן את התאריך השגוי, וביקש מביטוח לאומי תשלום רטרואקטיבי

עקרת בית

מבחינת בית הדין לעבודה נשים שוות לגברים - אלא אם אפשר לגבות מהן יותר

לפתחו של בית הדין הארצי לעבודה התגלגל המקרה של מירב, עדנה ונירית, שכשהגיעו לגיל פרישה, שהסתבר להן כי הקצבה שלהן נמוכה מקצבה שמשולמת לגבר בעל פוליסה זהה. פסיקתו של בית הדין מלמדת שפסקי הדין והמציאות לא תמיד חופפים