כוס קפה וספר
הספרייה
שטרות ומטבעות
צילום: אייל טואג
כוס קפה וספר
הספרייה