קנצלרית גרמניה עסוקה בסמארטפון

להתקשר או לסמס? אל תסמכו על האינטואיציה שלכם

מחקר חדש של פסיכולוגים חברתיים השווה בין ציפיותיהם של אנשים לפני שיחה קולית לעומת אינטראקציה טקסטואלית, ומה שהרגישו לאחריהן. המסקנה: הציפיות שלנו לגבי שיחות קוליות מוטות לרעה ועלולות למנוע מאיתנו אינטראקציות משמעותיות