תלמידי בית ספר

הדיון על קפסולות מפספס את מה שילדים באמת צריכים כדי להתפתח

ההישג החשוב ביותר של בית הספר היסודי, לצד רכישת יסודות האוריינות והחשבון, הוא החיברות. הוא תוצאה של תנאים שאינם מתקיימים כיום כפי שהתקיימו בעבר – כמו ישיבה משותפת בכיתה והפסקות חופשיות בין השיעורים